ارتباط معلم با دانش آموزان

سال جهاد اقتصادی مبارگ باد

 

به استحضار همکاران رشته علوم اجتماعی  می رساند که جلسه اردیبهشت ماه  دبیرخانه علوم اجتماعی در محل  دبیر خانه در مدرسه شهید حدادی درتاریخ19/2/90 در ساعت 10 صبح در محل دبیر خانه بر گزار خواهد شد

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 21:37  توسط maryam | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطوح حیطه های یادگیری

سطوح حیطه شناختی : از ساده به پیچیده

 

1- آگاهی (دانش) : جنبه حفظی / بخاطر سپردن نامها آدرس و ..../ بنویسید، نام ببرد ، تعریف کند.

2- ادراک ( فهمیدن) : حفظ و یادآوری با جملات خاص و جدیدفراگیر / توضیح میدهد، مثال می زند، تمیز می دهد،

3- کاربرد ( بکاربستن): بکارگیری اصول و مفاهیم ، فرمولها، روشها / حل مسائل ریاضی / محاسبه کنید، بکار ببرید

4- تجزیه و تحلیل : قادربه خرد کردن مطالب به اجزاء ریزترو تشخیص روابط اجزاء / قادر به تشخیص نظریه های مردود و قادر به تشخیص حقیقت و استنباط شخصی / تجزیه می کند،ارتباط می دهد، تفکیک می کند .

5- ترکیب : قادر به اتصال اجزاء باشد و نتیجه جدید پیدا کند/ داستان نویسی/ اصلاح می کند

6- ارزشیابی : نقد آثار با استفاده از معیارهای درونی و بیرونی

سطوح حیطه عاطفی

 

 

تبلور ارزش ها در شخصیت(درونی کردن)

 

 

 

 

سازماندهی ارزش ها

سازماندهی ارزش ها

 

 

 

ارزش گذاری

ارزش گذاری

ارزش گذاری

 

 

پاسخ دادن

v پاسخ دادن

پاسخ دادن

پاسخ دادن

 

توجه

توجه

توجه

توجه

توجه

 

سطوح حیطه روان حرکتی

 

عادی شدن

 

 

 

هماهنگی

 

 

 

دقت

 

دقت

 

اجرای مستقل

 

اجرای مستقل

اجرای مستقل

آمادگی

آمادگی

آمادگی

آمادگی

 

 

 

 

 

فعل های رفتاری سطح شناختی

طبقات

هدفهاي كلي آموزشي         (مهارت كلي)

فعلهاي رفتاري

(به صورت زمان حال ساده و سوم شخص مفرد)

دانش

اصطلاحات متداول را مي‌داند.

مفاهيم اساسي را مي‌داند.

روشها را مي‌داند.

تعريف مي‌كند-توصيف مي‌كند-مشخص مي‌كند-فهرست مي‌كند-نام مي‌برد-تكرار مي‌كند-بيان مي‌كند-جور مي‌كند-نسخه برداري مي‌كند.

درك و فهم (فهميدن)

اصول را مي‌فهمد.

تئوريها را مي‌فهمد.

قوانين را مي‌فهمد.

مثال مي‌زند-حل مي‌كند-ترجمه مي‌كند-برگردان مي‌كند- تميز مي‌دهد-تخمين مي‌زند-توضيح مي‌دهد-بسط مي‌دهد- تعميم مي‌دهد- بازنويسي مي‌كند-خلاصه مي‌كند- پيش بيني مي‌كند.

كاربرد

مفاهيم و اصول را در موقعيت جديد به كار مي‌برد.

قوانين و نظريه‌ها را در موقعيتهاي عملي به كار مي‌برد.

تغيير مي‌دهد-محاسبه مي‌كند-نمايش مي‌دهد-مجزا مي‌كند-تجزيه مي‌كند-تفكيك مي‌كند-جدا مي‌كند-هجي مي‌كند.

تركيب

اصول و قواعد را با يكديگر تركيب مي‌كند.

طرح جديدي ابداع مي‌كند.

مطالب را با يكديگر تركيب مي‌كند.

طبقه بندي مي‌كند-درهم مي‌آميزد- انشا مي‌كند-تجديدنظر مي‌كند-بازنويسي مي‌كند-سخنراني مي‌كند- داستان مي‌نويسد-شعر مي‌سرايد- تجديدسازمان مي‌كند-مدون مي‌كند- نمودار تهيه مي‌كند-گروه‌بندي مي‌كند.

ارزشيابي

يك اثر هنري را ارزشيابي مي‌كند.

روشهاي تدريس را ارزشيابي مي‌كند.

قوانين يادگيري را ارزشيابي مي‌كند.

ارزيابي مي‌كند- مقايسه مي‌كند- نتيجه گيري مي‌كند- مقابله مي‌كند- انتقاد مي‌كند- تفسير مي‌كند- ربط مي‌دهد- قضاوت مي‌كند- داوري مي‌كند.

 

   

«هدفهاي كلي تربيتي» و فعلهاي رفتاري هر طبقه در حيطه عاطفي

طبقات

هدفهاي كلي تربيتي

فعلهاي رفتاري

دريافت

نسبت به اهميت يادگيري آگاهي نشان مي‌دهد.

نسبت به نيازهاي انسان و مسائل اجتماعي حساسيت نشان مي‌دهد.

با دقت به فعاليتهاي كلاس توجه مي‌كند.

مي‌پرسد-انتخاب مي‌كند-دنبال مي‌كند-قرار مي‌دهد- نام مي‌برد- اشاره مي‌كند- توصيف مي‌كند- مشخص مي‌كند.

با دقت گوش مي‌دهد-سؤال مي‌كند- مي‌نشيند- ارائه مي‌دهد.

واكنش

قوانين مدرسه را رعايت مي‌كند.

براي انجام كاري ويژه داوطلب مي‌شود.

از مطالعه شعر و ادب لذت مي‌برد.

پاسخ مي‌دهد-كمك مي‌كند-موافقيت مي‌كند- اجابت مي‌كند- پيروي مي‌كند-بحث مي‌كند-تبريك مي‌گويد-اجرا مي‌كند-تمرين مي‌كند-مي‌خواند-گزارش مي‌دهد.

ارزش گذاري

به نقش علم در زندگي روزمره ارج مي‌نهد.

نسبت به رفاه و آسايش ديگران علاقه نشان مي‌دهد.

خود را در قبال پيشرفت اجتماعي متعهد مي‌داند.

كامل مي‌كند-پيشقدم مي‌شود-دعوت مي‌كند-ملحق مي‌شود-پيشنهاد مي‌كند-سهيم مي‌شود-كار مي‌كند-مطالعه مي‌كند-تحسين مي‌كند-تشكر مي‌كند.

سازمان بندي

نقش برنامه ريزي منظم در حل مسائل را مي‌شناسد.

مطابق تواناييها، علايق و اعتقادات خويش برنامه‌اي براي زندگي خود تدوين مي‌كند.

طرفداري مي‌كند- تغيير مي‌دهد- تنظيم مي‌كند-تلفيق مي‌كند-مقايسه مي‌كند-تعميم مي‌دهد-تعديل مي‌كند-تغيير مي‌دهد-اصلاح مي‌كند-منظم مي‌كند-سازمان مي‌دهد-ربط مي‌دهد-تركيب مي‌كند

تبلور

براي انجام كار مستقل از خود اعتماد به نفس‌شان مي‌دهد.

در فعاليتهاي گروهي عملاً همكاري مي‌كند.

عادات خوب بهداشتي را حفظ مي‌كند.

تميز مي‌دهد-تحت نفوذ قرار مي‌دهد-كيفيت چيزي را تعيين مي‌كند-تجديدنظر مي‌كند-خدمت مي‌كند-مميزي مي‌كند.

گلچين مي‌كند- داوري مي‌كند-قضاوت مي‌كند.

 

 

 

 

«هدفهاي كلي آموزشي» و فعلهاي رفتاري هر طبقه در حيطه رواني حركتي

طبقات

هدفهاي كلي آموزشي         (مهارت كلي)

فعلهاي رفتاري

تقليد

از ابزار و وسايل تراشكاري آگاهي دارد.

از حيث جسمي براي تراشكاري آمادگي دارد.

به تراشكاري تا حدودي علاقه دارد.

با كمك استادكار تراشكاري مي‌كند.

تميز مي‌كند-اشتباه خود را رفع مي‌كند-تمرين مي‌كند-حرارت مي دهد-گره مي‌زند-مخلوط مي‌كند-ميخ‌كوبي مي‌كند-به هم مي‌زند- وزن مي‌كند-مي‌پيچد-به هم مي‌پيچد-سفت مي‌كند-بسته بندي مي‌كند- مي‌چيند.

اجراي مستقل

به تنهايي تراشكاري مي‌كند.

به تنهايي نقاشي ساختمان را انجام مي‌دهد.

به تنهايي مي‌سازد.

سوار مي‌كند-اره مي‌كند-آسياب مي‌كند-خمير مي‌كند-مي‌پزد-مي‌دوزد-مي‌بافد-تيز مي‌كند-رنگ مي‌كند-سمپاشي مي‌كند-درو مي كند-مسواك مي‌زند-ناخن مي‌گيرد.

دقت

با دقت موتور را سيم پيچي مي‌كند.

با دقت راديو را تعمير مي‌كند.

با دقت جوشكاري مي‌كند.

با مته سوراخ مي‌كند-آب بندي مي‌كند- فنر ساعت را جا مي‌اندازد- لحيم مي‌كند-صحافي مي‌كند-رفو مي‌كند-گچ كاري مي‌كند- كاشيكاري مي‌كند- حديده مي‌كند- سيم كشي مي‌كند.

هماهنگي حركات

با هماهنگي چشم و دست مجسمه مي‌سازد.

با هماهنگي چشم و دست چكش زني مي‌كند.

با هماهنگي دست و چشم و گوش اركستر را رهبري مي‌كند.

با چرخ خياطي مي‌دوزد-آبشار مي‌زند-شنا مي‌كند-شيرجه مي‌رود-اسكي مي‌كند-دوچرخه سواري مي‌كند-سر مي‌خورد- ويولون مي‌زند-تيراندازي مي‌كند.

عادي شدن

با مهارت رانندگي مي‌كند.

با مهارت با تراكتور شخم مي‌زند.

با مهارت قالي مي‌بافد.

همزمان ترمز و كلاچ را فشار مي‌دهد- (با مهارت) چرخ خياطي را به كار مي‌اندازد- (با مهارت) مي‌سازد- (با مهارت) سوار مي‌كند- (با مهارت) تعمير مي‌كند و غيره.

 

 

    نقطه هایی از کودتای 28 مرداد 32

همه ايرانيان تاريخ دوست و عبرت نگر به جريان كوتاي 28 مرداد 1332تا حدودي آشنايي دارند. دولت دكتر مصدق، در دوره دوم حكومت سيزده ماهه‌اش از سي تير 1331 با انواع توطئه‌ها، تشنجات و درگيريهاي خياباني مواجه بود. وقوع كودتاي 28 مرداد، به عمر حكومت ملي مصدق پايان داد و سواي زيان مالي و اقتصادي، خسران دموكراسي و لطمه‌اي كه در نتيجه كودتا به فرايند جامعه مدني ايران وارد آمد، براي 25 سال استبداد و خفقان را  تا پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بر فضاي كشور مستولي نمود.

 

از جمله وقايع مهم اين دوره عبارتند از: قطع روابط سياسي ايران و انگليس، بروز اختلاف بين دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني و بعضي از اعضاي با نفوذ جبهه ملي در مورد لايحه تمديد اختيارات مصدق، لغو تصميم مسافرت شاه به خارج و قتل سرتيپ افشارطوس.

 در ادامه كرميت روزولت مسئول اجراي طرح كودتا و سرنگوني دولت دكتر مصدق شد. به دنبال تأييد رفراندوم انحلال مجلس هفدهم كه مصدق آن را به رأي مردم گذارده بود، سرهنگ نصيري كه از جانب نخست‌وزير منصوب شاه ــ زاهدي ــ جهت ابلاغ حكم عزل مصدق رفته بود با افراد و تجهيزاتشان توقيف شد و شاه از ترس با ثريا عازم بغداد شد كه موج تظاهرات و شادي مردم را در روزهاي 26 و 27 مرداد در پي داشت، اما در روز 28 مرداد ورق برگشت و خانه رهبر ملي تخريب و غارت و خود وي محاكمه و به سه سال حبس محكوم شد و تا پايان عمر در قريه احمدآباد در تبعيد بود و همانجا درگذشت.

نمونه  سوالاتی از درس جغرافی دوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱)بیشترین خشکی ها در نیمکره ی...............قرار دارند.

۲)قارّه ی آسیا از سمت جنوب به اقیانوس ...............محدود می شود.

۳)قّله ی اورست در رشته کوه های ....................قرار گرفته است.

۴)مبدأ وزش بادهای موسمی اقیانوس ..................است.

۵)به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنند..................می گویند.

۶)در دو طرف منطقه استوایی با پوشش گیاهی ...................روبه رو می شویم.

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

۷)کدام قاره به طور کامل در نیمکره شمالی قرار گرفته است؟

الف)آفریقا         ب)آمریکا          ج)اروپا            د) آسیا

۸)نوع آب و هوای عربستان را مشخص کنید؟

الف)قارّه ای                      ب)گرم و خشک        

ج)سرد و خشک                 د)گرم و مرطوب

۹) قارّه ی آسیا از طریق .......................از آمریکای شمالی جدا میشود.

الف) تنگه ی برینگ            ب)کانال سوئز            

ج)کوه های اورال               د)دریای سرخ

۱۰)محصول کشاورزی کشورهای جنوب شرق آسیا چیست؟

الف)برنج         ب)پنبه            ج)مرکبات           د)زعفران

۱۱)چین خوردگی های مهم آفریقا در کدام سمت آن قرار دارند؟

الف)جنوب غربی                   ب)شمال غربی          

ج)جنوب شرقی                     د)شمال شرقی

۱۲)طویل ترین رود اروپا چه نام دارد؟

الف)وُلگا         ب) دُن          ج)اِلب                 د)دانوب

 

به سؤالات زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید.

۱۳)جلگه ی بین النهرین از آبرفت کدام رودها به وجود آمده است؟

۱۴)آسیا از نظر میزان بارش به چند بخش تقسیم می شود؟

۱۵)متراکم ترین ناحیه ی کره زمین در کجا است؟

۱۶)نام دو بیابان بزرگ در آفریقا را بنویسید؟

۱۷)انواع پوشش های گیاهی در قاره آفریقا را بنویسید؟

۱۸)یکی از مشکلات اصلی قاره ی آفریقا را بنویسید؟

۱۹)سه شبه جزیره ی مهم در قاره ی اروپا را نام ببرید؟

به سؤالات زیر به صورت کامل پاسخ دهید.

۲۰) در طول تاریخ چه عوامل مهمی از پیشرفت و توسعه ی کشورهای آفریقایی جلوگیری کرده است؟

۲۱)در دو طرف منطقه ی استوایی آب وهوای آفریقا چگونه است؟

۲۲)چه دین هایی بیشترین پیروان را در قارّه ی آسیا دارند؟

۲۳) کشورهای پر جمعیت قارّه ی آسیا با چه مشکلاتی مواجه اند؟۴مورد

۲۴) ویژگی بادهای موسمی را بنویسید؟

سرباز ایران ابومسلم خراسانی

 

 

داستانی تاریخی درباره آخرین پادشاه صفوی

دااابو جعفر منصور دومین خل آنگاه که دید محبوبیت ابومسلم بمراتب از او که خلیفه است در بین تبار ایرانیان بیشتر است تصمیم به قتل او گرفت برای اینکار به حیله های بسیاری متوصل شد تا ابومسلم در دودمان صفوی خبر رسید فلان روستای نزدیک اصفهان سیل آمده است و کوهی ریزش نموده مردم ده روز است گرسنه اند چند روزی که گذشت شاه سلطان حسین مشغول خوردن غذا بود یاد آن روستا افتاد یکی از نزدیکان خود را با پنج محافظ فرستاد تا میزان خسارات آن روستا را وارسی کنند و نیازهای آنها را گزارش دهند تا نسخه ایی برای حل مشکل آن روستا پیچیده شود . چون به آن روستا رسیدند دیدند قشری از گِل و لای روستا را در بر گرفته و خانه ایی با سقف دیده نمی شود مردم رنجور بر زمین خود را می کشیدند و بوی مردار به مشام می رسید . از اسب پیاده شده و کمی در روستا گشتند فقر و بیچاره گی در حدی بود که کمک رسانی به آنها را بسیار سخت می کرد اشراف زاده گفت برگردیم و بگویم هیچ چیزی اینجا درست نیست و هر چه زودتر غذا و کمک بفرستند .
چون بازگشتند دیدند جماعتی در جایی که اسبها را بسته بودند جمع شده و چون آنها را دیدند می دویدند . خوب که نگاه کردند دیدند هر یک تکه گوشتی در دست گرفته و از آنها دور می شوند . مردم از گرسنگی اسبها را پاره پاره کرده و از استخوانها نیز نگذشته بودند . هوا نزدیک تاریکی بود در گوشه ایی نشستند تا فردا از همان راهی که آمده بودند باز گردند . شاه سلطان حسین آنشب خواب بدی دید و همان نیمه شب 200 سوار با زره کامل فرستاد به دنبال خویشاوند خویش ، چون سواران به روستا رسیدند صبح شده بود اشراف زاده نزدیک آنها شد و گفت آیا غذا و خوراکی به همراه خود آورده اید فرمانده سواران گفت خیر ، آمده ایم تا شما را سلامت برگردانیم .
اشراف زاده که شب تا به صبح ناله های آدمهای رو به مرگ را شنیده بود به سربازان گفت از اسبها پیاده شوید و با من بیایید سربازان پیاده شده و از همان جا عازم اصفهان شدند این در حالی بود که صدای اسبهایی که در حال پاره پاره شدن بودند از پشت سر شنیده می شد

 بزرگ اندیشمند کشورمان می گوید : برای آدمهای گرسنه ، هیچ نسخه ایی ، جای خوراک آنها را نمی گیرد .

می گویند شاه سلطان حسین پس از دیدن اشراف زاده با سواران پیاده و شنیدن مرگ و میر روستا دستور داد پرچم های سیاه همه جا نسب شود و آنقدر مشغول سوگواری بود که اگر باز هم صحبتهای آن اشراف زاده نبود مردم آن روستا را فراموش می ساخت.

                                                                   رجزاير ايراني خليج فارس

جزيره كيش

اين جزيره بيضي شكل با مساحت 7 / 89 كيلومتر مربع و با طول 6 / 15 و عرض 7 كيلومتر ، در جنوب غربي بندرعباس و در ميان آب هاي نيلگون خليج فارس واقع شده است. فاصله دريايي اين جزيره تا بندرلنگه پنجاه مايل دريايي است. جزيره كيش از نظر محيط زيست طبيعي، يكي از بكرترين مناطق خليج فارس است. استعدادهاي طبيعي و موقعيت جغرافيايي ويژه آن زمينه بهره‌برداري جهانگردي و تجاري از آن را در حد قابل توجهي فراهم ساخته است. سواحل كم نظير اين جزيره مرجاني، نه تنها در فصول گوناگون سال، بلكه در طول يك روز،‌ در ساعات مختلف جلوه‌هاي بديع و گونه‌گون و بسيار زيبايي از طبيعت را به تماشا مي‌گذارند. سواحل كيش در شرق و شمال شرقي و جنوب از زيباترين سواحل جهان است. در سواحل جنوب غربي آن زيباترين منظره غروب خورشيد را ميتوان ديد. از جمله نقاط ديدني جزيره كيش آكواريوم بزرگ آن است كه در گوشه شرقي جزيره، با معماري زيبا قرار دارد و گونه‌هاي مختلف ماهيان و آبزيان اطراف جزيره در آن به تماشا گذارده شده است.

قريب هفتاد نوع ماهيهاي تزئيني در اين آكواريوم وجود دارد كه از نظر شكل و رنگ پولك ‌ها و زيبايي ظاهري، كم نظير و برخي از آنها نيز بسيار كمياب هستند. علاوه بر اين، مركز پرورش و كشت مرواريد كيش يكي از جذاب ‌ترين ديدني ‌هاي جزيره است. اسكله تفريحي جزيره كيش با امكانات مفيد و مختصر در بخش جنوبي جزيره از ديگر جاذبه‌ هاي كيش است. در اين اسكله سرگرمي‌ هايي از قبيل گردش در روي آب با قايق كف شيشه‌اي كه از بالاي آن مي‌توان عبور گروهي ماهي‌ ها و زيبايي ‌هاي دنياي زير آب را مشاهده كرد، ‌هم‌ چنين امكانات ورزش اسكي روي آب براي علاقه ‌مندان فراهم شده است. تفريح غواصي نيز از جمله تفريحات به يادماندني است كه در آب ‌هاي گرم خليج فارس همراه راهنمايان مجرب امكان‌پذير است.

در كنار اسكله‌ تفريحي، پيست دوچرخه ‌سواري نيز در پيرامون جزيره احداث شده است. در اين مجموعه (اسكله تفريحي) امكان بازديد از هتل بزرگ كيش و ساختمان ساحلي كازينوي سابق وجود دارد. هم‌ چنين در اطراف يكي از كهنسال ‌ترين درختان جزيره، مجموعه‌اي تفريحي و ديدني ايجاد شده كه به مجموعه درخت سبز معروف است و از جمله مراكز زيبا و جذاب جزيره كيش مي‌باشد و مسافران بسياري را به خود جذب مي‌كند. جزيره كيش همچنين معماري خاصي را به نمايش گذاشته است كه براي هر تازه واردي جالب و در خور تحسين است. معماري كيش دو شكل متمايز دارد: يكي معماري سنتي و ديگري معماري مدرن. معماري سنتي جالب توجه است و مصالح آن غالباً از سنگ ‌هاي مرجاني موجود در جزيره تشكيل شده است. معماري جديد و مدرن جزيره نيز تقليدي از معماري بومي و سنتي آن است كه نمونه آن در «صفين» ديده مي‌شود. تنها تفاوتي كه ميان خانه‌‌هاي جديد و قديم وجود دارد، پراكندگي نسبي و تنوع ارتفاع آنها است. علاوه بر آن، معابر عمومي جديد نيز به نسبت وسيع‌ تر از معابر بخش قديمي هستند. وسيله رفت و آمد به كيش، كشتي و هواپيما است كه از طريق پرواز از تهران يا شيراز يا بندر عباس صورت مي‌گيرد. از جمله امكانات موجود در اين جزيره مي‌توان به هتل سه طبقه،‌ هتل كيش، كلبه‌هاي ويلايي، چهاركاخ از مجموعه كاخ‌ها، يك رستوران ساحلي همراه با يك سلسله ويلاهاي خصوصي و توريستي مدرن و غيره اشاره كرد. افزون بر اين، جزيره كيش داراي امكاناتي از قبيل قايق‌راني، شهربازي، بازارها، مراكز عمده خريد و فروش نيز مي‌باشد. جزيره كيش همچنين اولين بندر آزاد تجاري ايران است كه امروزه به طور روزانه هزاران نفر جهت خريد و ديدار از زيبايي های طبيعی اين جزيره به سمت کيش عزيمت می کنند .

جزيره لاوان

اين جزيره از شمال شرقي به بندر مقام، از شرق به جزيره شتور و از جنوب به حوزه‌ هاي نفتي رسالت، رشادت و سلمان محدود مي‌شود. وسعت اين جزيره 76 كيلومتر مربع است و پس از قشم و كيش بزرگ ‌ترين جزيره ايران در آب ‌هاي خليج فارس است. فاصله اين جزيره تا بندر لنگه 91 و تا بندرعباس حدود 198 مايل دريايي است. جزيره لاوان  دور ترين جزيره نسبت به مركز استان هرمزگان است. آب و هواي آن گرم و مرطوب و دماي آن در تابستان به حدود پنجاه درجه سانتي ‌گراد ميرسد و رطوبت هواي آن نيز بسيار زياد است. ذخاير نفتي آب ‌هاي نزديك جزيره لاوان بسيار قابل توجه است. در حال حاضر صنايع جزيره منحصر به تأسيسات نفتي است كه با نام «مجتمع پالايشي لاوان» فعاليت دارد.

يكي ازشگفتي‌هاي اين جزيره وجود كندو هاي عسل در كنار تأسيسات نفتي و مخازن آنها است كه عسل آنها به رنگ سبز تيره است و بوي نفت مي‌دهد، اما طعم آن مشابه عسل‌هاي معمولي است. اهالي جزيره در فصل معيني از سال به صيد مرواريد مي‌پردازند و تنها كالاي صادراتي جزيره،  مرواريد آن است. اين جزيره يك بندرگاه مناسب براي صدور فرآورده‌ هاي نفتي و يك اسكله فلزي جهت حمل و نقل دريايي دارد.

جزيره هندورابي

جزيره هندورابي با 8 / 22 كيلومتر مربع مساحت، در فاصله 325 كيلومتري بندر عباس و 133 كيلومتري بندرلنگه و در حد فاصل بين دو جزيره كيش و لاوان قرار گرفته است. اين جزيره سرزميني هموار و تقريباً بدون عارضه طبيعي است. بلندترين نقطه آن بيست و نه متر و بزرگ‌ترين قطر آن هفت و نيم كيلومتر است. اين جزيره از يك رشته ارتفاعات كوتاه پوشيده است و كرانه‌هاي آن با شيب ملايمي به دريا منتهي مي‌شوند. مجاورت با دريا، اغلب موجب بالا رفتن ميزان باران و رطوبت مي‌شود. با اين حال در تمام كرانه‌هاي خليج فارس، همجواري با دريا، تأثير چنداني بر ميزان بارش اين نواحي ندارد. فعاليت اقتصادي اكثر اهالي در جزيره هندورابي، صيد و غواصي است.  فعاليت ‌هاي صنعتي  يا بهره‌ برداري از معادن و منابع زيرزميني و حتي صنايع دستي در هندورابي وجود ندارد. محيط زيست جزيره به دليل بسته بودن آن محدود است و موجوداتي از قبيل انواع  پرندگان كوچك، پرندگان مهاجري نظير باز و شاهين و انواع كمي از خزندگان و موش صحرايي در آنجا يافت مي‌شود. منابع تأمين آب جزيره بسيار محدود و كم است و آب مصرفي آن از طريق چاه يا آب انبار تأمين مي‌شود. اين جزيره از نظر سياحت و ايرانگردي از زير مجموعه‌هاي كيش است كه با توجه به امكانات و استعداد طبيعي جزيره از نظر آب، خاك، هوا و شرايط خاص تجاري جزيره كيش و هم‌چنين برخورداري از زيبايي‌هاي طبيعي، قادر است بخشي از نيازهاي سياحتي و گردشگري ايرانگردان را تأمين كند.

 

جزيره شتور

جزيره شتور در فاصله حدود يك و نيم كيلومتري جنوب شرقي جزيره لاوان قرار دارد. طول جزيره 7 / 1 كيلومتر و عرض آن 800 متر است. جزيره شتور غير مسكوني است و هيچ‌گونه فعاليتي در آن ديده نمي‌شود. اين جزيره از با ارزش ‌ترين و مهم ‌ترين پناهگاه‌ هاي حيات وحش (پرندگان،‌ لاك‌پشت ‌هاي دريايي، ماهي‌ ها و دلفين ‌ها) در خليج فارس است و جزء مناطق حفاظت شده كشور مي‌باشد.

جزيره ابوموسي

جنوبي ‌ترين جزيره ايراني آبهاي خليج ‌فارس، جزيره ابوموسي است. اين جزيره در 222 كيلومتري بندرعباس و هم‌ چنين در 75 كيلومتري بندر لنگه واقع شده است. جزيره ابوموسي يكي از چهارده جزيره استان هرمزگان است كه بيشترين فاصله از سواحل ايراني خليج فارس را دارد و طول و عرض آن درحدود 5 / 4 كيلومتر است. شهر ابوموسي مركز جزيره ابوموسي مي‌باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 46 متر و مساحت آن دو و دو دهم كيلومتر مربع است.

جزيره ابوموسي نزديك ‌ترين پهنه خشكي از خاك ايران به خط استوا است كه‌ آب و هواي مرطوب و گرم‌تري دارد. اين جزيره فاقد آب و اراضي مناسب كشاورزي است؛ ولي كشت و زرع محدودي در آن صورت مي‌گيرد و بيشتر مردم بومي محل به صيد  ماهي اشتغال دارند.

اين جزيره يكي از مراكز صدور نفت خام كشور است كه با ظرفيتي قابل توجه فعاليت مي‌كند. وسعت شهرستان ابوموسي 8 / 68 كيلومتر مربع است كه مشتمل بر جزاير ابوموسي (با 12 كيلومتر مربع)، جزيره تنب‌ بزرگ (با 3/10 كيلومتر مربع) تنب كوچك (با 5/1 كيلومتر مربع)، سيري (با 3/17 دهم) كيلومتر مربع، فرور بزرگ (با 2/26كيلومتر مربع) و فرور كوچك (با 5/1 كيلومتر مربع) مي‌باشد.

جزيره تـنب بزرگ اين جزيره در فاصله چهارده مايل دريايي از جنوب غربي جزيره قشم، در فاصله نود و هفت مايل دريايي از بندرعباس و در فاصله بيست و هفت مايل دريايي از شمال شرقي ابوموسي واقع شده است. طول و عرض آن سه و هفتاد و پنج دهم در سه و نه دهم كيلومتر و مساحت آن ده و سه دهم كيلومتر مربع مي‌باشد. مرتفع ‌ترين نقطه جزيره تنب پنجاه و سه متر از سطح دريا ارتفاع دارد در قسمت‌هاي جنوب غربي اين جزيره و در نزديكي سواحل آن، خانه ‌هاي مسكوني از راه چندين خيابان و جاده به هم پيوسته‌اند. اين جزيره داراي موج ‌شكن و لنگرگاه است. مردم بومي اين جزيره از صيد ماهي و مرواريد امرار معاش مي‌كنند. در اين جزيره معدن خاك سرخ نيز وجود دارد.

 

جزيره تـنب ‌كوچك

اين جزيره مثلث شكل در شش مايلي غرب جزيره تنب بزرگ قرار دارد. فاصله آن تا مركز استان،‌ از طريق دريا، حدود صدو پنج مايل دريايي مي‌باشد. بزرگ‌ترين قطر جزيره يك و نه دهم كيلومتر و مساحت آن حدود دو كيلومتر مربع است. اين جزيره غيرمسكوني است و مرتفع ‌ترين نقطه آن از سطح دريا، بيست و يك متر ارتفاع دارد.

 

جزيره سيري

اين جزيره در قلب آب‌هاي خليج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مركز شهرستان ابوموسي كه در قسمت شرقي جزيره سيري واقع شده، درحدود بيست و هفت كيلومتر است همچنين فاصله دريايي آن تا مركز استان، در حدود 152 مايل دريايي است. وسعت جزيره سيري 3/17 كيلومتر مربع مي‌باشد. اين جزيره فاقد پستي و بلندي بوده و نسبتاً مسطح است. مرتفع ‌ترين نقطه آن بيست و چهار متر از سطح دريا ارتفاع دارد و بزرگ ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره شش و يک و چهار و شش دهم كيلومتر است. در قسمت ‌هاي شمالي و نزديك سواحل جزيره، مناطق مسكوني همراه با ساير تأسيسات جاي گرفته‌اند. اهالي بومي جزيره از طريق ماهيگيري و صيد ميگو و كشاورزي محدود، زندگي و امرار معاش مي‌كنند و همچنين عده‌اي ازمردم جزيره در تأسيسات نفتي كار مي‌كنند. در اين جزيره تعداد قابل توجهي نخل خرما بطور پراكنده وجود دارد كه محصول آن فقط مصرف محلي دارد. اين منطقه پوشش گياهي فقيري دارد. در اين جزيره معدن خاك سرخ نيز موجود است.

 

جزيره فرور بزرگ

يكي ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيره فرور بزرگ است كه در فاصله سي و شش مايلي شهر ابوموسي و در فاصله حدود صد و چهل و يك مايلي از بندرعباس قرار دارد. بزرگ ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره هفت و نيم و چهار و نيم كيلومتر مي‌باشد. فاصله آن تا نزديك‌ ترين نقطه سواحل ايران در حدود بيست كيلومتر و مساحت آن بيست‌ و ‌شش و دو دهم كيلومتر مربع و ارتفاع بلندترين نقطه ‌آن از سطح دريا صد و چهل و پنج متر است. سطح جزيره از تپه ماهورهاي كوچك تشكيل شده است. اين جزيره بر روي يكي از كمربندهاي زلزله‌ خيز جهان قرار دارد. رنگ‌ آب در نزديكي جزيره سياه است. جزيره شيب‌هاي تند و پرتگاه‌هايي دارد كه گاهي ارتفاع آنها از ده متر بيشتر است. بقاياي ساختمان‌هاي مخروبه و اراضي كشاورزي باير و چاه هاي آب نشانه مسكوني بودن جزيره در زمان‌هاي گذشته است؛ ولي در حال حاضر، جزيره غيرمسكوني است و تنها تعدادي مأمور دولتي در آن حضور دارند. در آب‌هاي اين جزيره ماهي فراوان وجود دارد و به همين خاطر صيادان در اطراف آن فعاليت زيادي دارند. از كانسارهاي مهمي كه در اين جزيره وجود دارد،‌ معدن آهن است است كه از يك لايه رسوبي تشكيل شده و ذخيره آن حدود پانصدهزار تن برآورد شده است. در اين جزيره يك چراغ دريايي نيز وجود دارد.

 

جزيره فرور بزرگ يكي از كانون‌هاي زيست حيات وحش است و تعداد بي‌شماري از پرندگان از قبيل: عقاب ماهيگير، طوطي، چك‌چك، قمري خانگي، چكاوك كاكلي، پرستو، بلبل خرما، چاخ لق، هدهد، دم جنبانك زرد، دو سرخ معمولي، چك‌چك سرسياه، زنبور خور معمولي، ياكريم و ... همچنين پستانداراني از قبيل جير و جانوراني همچون يك نوع خارپشت، مارمولك، مار  جعفري و عقرب در آن زندگي مي‌كنند.

 

جزيره فرور كوچك اين جزيره در قسمت شمال غربي جزيره ابوموسي واقع شده است و حدود سي و شش مايل دريايي تا شهر ابوموسي و صد و چهل و نه مايل دريايي تا بندرعباس فاصله دارد. مساحت اين جزيره يك و نيم كيلومتر مربع و بلندي مرتفع ‌ترين نقطه آن از سطح دريا سي و شش متر است. بزرگ ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره، يك‌ و چهار دهم و يك ‌و يك دهم كيلومتر مي‌باشد. جزيره فرور كوچك و سواحل آن، به علت موقعيت اقليمي و استقرار در مسير مهاجرت پرندگان دريايي، زيستگاه گونه‌هاي متنوع پرندگان مهاجر و بومي است. اين جزيره غير مسكوني مي‌باشد.

شهر سوخته

شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل - زاهدان واقع شده است. این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته اند.

بر مبنای یافته‌های باستان شناسان شهر سوخته ۱۵۱ هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می‌‌دهد که این شهر دارای پنج بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش‌های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند. هشتاد هکتار شهر سوخته، بخش مسکونی بوده است.

تحقیقات نشان داده است این محوطه بر خلاف اکنون که محیط زیست کاملاً بیابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا دیده می‌‌شود، در پنج هزار سال قبل از میلاد منطقه‌ای سبز و خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و درختان بید مجنون، افرا و سپیدار در آنجا فراوان وجود داشته است. در آن دوران نیز این منطقه بسیار گرم بوده، اما آب رودخانه هیرمند و شعباتش به خوبی زمین‌های کشاورزی شهر سوخته را سیراب می‌‌ کرده است. 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 21:34  توسط maryam | 
 

بازخورد سوالات امتحانی سال تحصیلی89-90

ناحیه سه                        مدرسه:...............             نوبت: ................              نام طراح: ................                               

خیر

بلی

 

ردیف

 

 

سوالات از اسان به مشکل تنظیم شده بود

1

 

 

از انواع سوالات (کسترده پاسخ- چند گزینه ای – صحیح وغلط)

2

 

 

هر سوال بدون تکرار یک هدف آموزشی را می سنجد.

3

 

 

                                                                                                             نمره هر سوال با جواب مورد انتظار متناسب است

5

 

 

در تدوین سوالات بودجه بندی وبارم بندی فصل های کتاب رعایت  شده است.

6

 

 

سوالات با عباراتی صحیح ودقیق وروشن نوشته شده است

7

 

 

سوالات از متن کتاب درسی  یا در چهار چوب محتوای کتاب طراحی شده بود

8

 

 

برای سوالات انشایی دامنه وحدی درنظر گرفته شده است.

9

 

 

اهداف مهم آموزشی کتاب در کل ازمون مورد توجه قرار گرفته بود(روایی)

11

 

 

توزیع بار م هر سوال با قسمت های مختلف آن متناسب بود

12

 

 

مشخصات سر برگ بطور کامل نوشته شده بود-

نام ونام خانوادگی-نام درس- رشته تحصیلی- تاریخ امتحان- ساعت امتحان- مدت امتحان – نوبت امتحان- نام طراح- تعداد  صفحات

13

 

 

سوالات خوانا وتایپ شده بود

14

 

 

موارد منفی درسوال باکشیدن خط زیر آن یا پر رنگ کردن مشخص  شده بود

15

 

 

در متن سوالات غلط املایی وجود داشت

 

16

 

 

از نقطه گزاریهاو نشانه ها بطور صحیح استفاده شده بود

17

 

 

از جملات کوتاه وروان استفاده شده بود.

18

 

 

نکات دستوری در سوالات  رعایت شده بود

19

 

 

رعایت حیطه های شناختی

20

 

 

خلاقیت ونوآوری در طراحی  سوالات

21

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389ساعت 22:42  توسط maryam | 

-تاريخ اول

1- مورخان در مطالعه‌ي تاريخ بشر به بررسي كدام موارد زير بيشتر توجه دارند؟

الف) شكست و پيروز‌ها                                                                       ب) تغييرات جامعه انساني               

ج) شرح حال بزرگان                                                                         د) وضع زندگي اجتماعي و تغييرات جامعه‌ي انساني

2- نخستين روستاها در كجا به وجود آمد؟

الف) در كوه‌ها                     ب) در كنار رودخانه‌ها      ج) در جنگل‌ها                     د) در دشت‌ها

3- مردم ليدي چگونه توانستند در كار بازرگاني خود موفقيت بيشتري كسب كنند؟‌

الف) احتراع الفبا                                ب) ضرب سكه                      ج) تجارت با همسايه‌ها       د) اختراع پول

4- كتاب مقدس زردشتيان چه نام دارد؟

الف) اوستا                            ب) انجيل                                              ج) تورات                                              د) زبور

5- مادها در كدام طرف ايران ساكن شدند؟

الف) شمال                            ب) جنوب                              ج) مغرب                                               د) مشرق

6- تمدن ايلام در كنار كدام رود بوجود آمد؟

الف) نيل                                               ب) دجله                                                ج) كارون                                              د) فرات

7- مهم ترين كار فينيقيه چه بود؟‌

الف)‌اختراع خط                 ب) اختراع الفبا                   ج) اختراع پول                    د) اختراع تقويم

8- كار اصلي كوچ نشينان . . . . . . . . . . . بود.

الف)‌كشاورزي                     ب) دامداري                        ج) صنعت                                              د) دامداري و صنعت

9- وظيفه اصلي ريش سفيد چه بود؟

الف) رهبري و دفاع از روستا           ب) هدايت مردم در كشاورزي         ج) دفاع از روستا                                د) داوري

10- تمدن مصر در كنار رود . . . . . . بوجود آمد.

الف) كارون                          ب) دجله                                                ج) نيل                                   د) فرات

جغرافي اول

1- غربي ترين فلات آسيا كدام است؟ 

الف) تبت                                               ب) مغولستان                        ج) ايران                                                د) آناتولي          

2- به سرزمين بلند و وسيع كه از اطراف به سرزمين‌هاي كم ارتفاع و پست منتهي مي‌شوند . . . . . مي‌گويند.

الف) جلگه                             ب) فلات                                                ج) كوه                                   د) دشت

3- قله‌ي آتش فشاني جنوب شرقي ايران . . . . . . مي‌باشد.

الف)‌ سهند                             ب) تفتان                                               ج) علم كوه                           د) دماوند

4- كدام اقيانوس بين قاره‌هاي آسيا و آمريكا قرار دارد؟

الف) اطلس                           ب) آرام                                                ج) هند                                   د) منجمد شمالي

5- در اين كشور خاورميانه به زبان عربي صحبت نمي‌كنند؟

الف) عراق                                            ب) مصر                                 ج) كويت                                               د) تركيه

6- ايران در كدام ناحيه واقع شده است؟

الف) جنوب غربي آسيا      ب) جنوب شرقي آسيا        ج) شمال شرقي آسيا          د) شمال غربي آسيا

7- فلات ايران شامل قسمت‌هايي از كدام كشورها است؟

الف) عراق-ايران-پاكستان           ب) ايران-پاكستان-افغانستان      ج) تركيه-ايران-افغانستان            د) ارمنستان-افغانستان-پاكستان

8- كدام نوع آب و هوا بيش تر نواحي كشور ما را دربرگرفته است؟

الف) بياباني و نيمه بياباني              ب) خزري                             ج) كوهستان                         د) مورد الف و ب

9- كدام كشور آفريقايي جزو منطقه‌ي خاورميانه است و در كدام قسمت اين قاره قرار دارد؟

الف) مصر- شمال شرقي   ب) الجزاير- جنوب غربي               ج) مصر- شمال غربي       د) الجزاير - جنوب شرقي

10- منطقه‌ي خاورميانه از چه نظر در جهان داراي اهميت زيادي است؟

الف) جميعت بسيار زياد آن                                                              ب) مهم ترين توليد كننده‌ي نفت جهان

ج) صحبت كردن مردم اين نواحي به زبان عربي                       د) وجود مكان‌هاي مذهبي زياد در اين منطقه

اجتماعي اول

1- مهم‌ترين هدف مشترك خانواده كدام است؟  

الف) تأمين نيازهاي مادي فرزندان                                                ب) تهيه‌ي مسكن براي فرزندان

ج)‌ مراقبت از فرزندان و تربيت آنان                                             د) فرستادن فرزندان به مدرسه

2- نياز به بازي كردن جزو كدام يك از نيازهاي ما مي‌باشد؟

الف) اولين                            ب) مادي                                               ج) غيرمادي                         د) موارد الف و ب

3- اگر ما در انجان نقش‌هاي خود بيش‌تر تلاش كنيم چه نتيجه‌اي به دست مي‌آيد؟

الف)‌دوستان بيش‌تري پيدا مي‌كنيم                                               ب) به وظيفه‌ي خود عمل كرده‌ايم

ج) نيازهاي خانواده برطرف مي‌شود                                             د) خانواده‌اي صميمي‌تر و زندگي بهتر خواهيم داشت

4- فردي كه در خانواده كاري را با دلسوزي و درست و به موقع انجام مي‌دهد. در واقع به كدام وظيفه خود در خانواده عمل كرده است؟

الف) نظم                                               ب) همكاري                          ج) احساس مسئوليت          د) از خودگذشتگي

5- حاصل احساس مسئوليت مشترك خانواده‌اي . . . . و . . . . است.

الف) وظيفه شناس و باتجربه            ب) كوشا و تلاشگر                               ج) مهربان و صميمي          د) موفق و بي نياز

6- استفاده از نظر و انديشه ديگران براي بهتر تصميم گرفتن را چه مي‌نامند؟

الف)‌ احساس مسئوليت      ب) مشورت                           ج) همكاري                          د) نظم

7- براي تهيه صبحانه در منزل هريك از اعضاي خانواده كدام موارد را رعايت مي‌كنند؟

الف) همكاري                       ب) از خودگذشتگي                            ج) احساس مسئوليت          د) نظم

8- انسان‌ها در طول زندگي چگونه توانايي‌ها و مهارت‌هاي گوناگون را كسب كرده‌اند؟

الف)‌از طريق يادگيري و تجربيات خود                                         ب) از طريق مشاهدات

ج) از طريق مشورت با ديگران                                                         د) از طريق معاشرت با ديگران

9- هريك از افراد خانواده وظايفي را برعهده دارند كه . . . . . ناميده مي‌شود.

الف)‌ مشورت                        ب) همياري                           ج) نقش                                 د) نظم

10- در يك خانواده عشايري خريد وسايل مورد نياز برعهده‌ي چه كسي است؟

الف) پدر                                               ب) پدر بزرگ                      ج) پسر                                   د) مادر

جغرافي دوم

1- كدام قاره مهد دين‌هاي بزرگ است؟ 

الف) اروپا                                             ب) آسيا                                                ج) آفريقا                                              د) آمريكا

2- قاره‌ي آسيا در كدام محل از قاره‌ي آفريقا جدا مي‌شود؟

الف) كوه‌هاي اورال                           ب) كانال سوئز                     ج) تنگه‌ي برينگ                 د) تنگه‌ي جبل الطارق

3- كشورهاي كدام منطقه از آسيا، بزرگ‌ترين توليدكنندگان برنج جهان هستند؟

الف) جنوب غربي                               ب) شمال غربي                   ج) جنوب شرقي                  د) شمال شرقي

4- مهم‌ترين كشور صنعتي آسيا چه نام دارد؟

الف) تايلند                            ب) كره                                  ج) چين                                 د) ژاپن

5- كدام يك از دين‌هاي زير در خارج از قاره‌ي آسيا پيروان چنداني ندارند؟

الف)‌بودايي                          ب) اسلام                                               ج) برهمايي                          د) موارد الف و ج

6- متراكم‌ترين ناحيه‌ي كره‌ي زمين از نظر جمعيت جزيره‌ي . . . . . است.

الف) جاوه                                             ب) كيش                                                ج) هاوايي                                            د) ماداگاسكار

7- در داخل فلات ايران جمعيت . . . . . زندگي مي‌كنند.

الف) كمي                             ب) بيشتري                           ج) مساوي                             د) خيلي زياد

8- جنگل‌هاي مخروطي سرو و كاج مربوط به ناحيه‌ي . . . . . مي‌باشد.

الف) ساوان                           ب) تايگا                                 ج) بيابان‌ها                           د) جنگل‌هاي گرمسيري

9- در مشرق جلگه‌ي سيبري رود . . . . . قرار دارد.

الف) آمو دريا                      ب) سير دريا                         ج) آمور                                                د) يني سئي

10- از آبرفت دو رود دجله و فرات كدام جلگه به وجود آمده است؟

الف)‌گنگ                              ب) سند                                  ج) بين النهرين                    د) سيبري

اجتماعي دوم

1- به دارندگان حساب . . . . . دسته چك داده مي‌شود؟

الف)‌سرمايه گذاري                            ب) پس انداز                        ج) قرض الحسنه جاري      د) هر سه مورد

2- در چه سني مي‌توان به تنهايي براي باز كردن حساب سرمايه گذاري پس انداز، به بانك مراجعه كرد؟

الف) 15 سالگي به بعد       ب) 17 سالگي                      ج) 18 سالگي به بعد           د) 16 سالگي

3- به پول‌هايي كه مردم براي نگهداري به بانك مي‌سپارند . . . . . گويند.

الف)‌سپرده                           ب) چك                                 ج) سفته                                 د) موارد ب و ج

4- در قديم مردم چگونه زباله‌ها را از محيط زيست خود دور مي‌كردند؟

الف) ريختن در نهرها         ب) سوزاندان زباله‌ها         ج) پنهان كردن در زير خاك            د) همه‌ي موارد

5- انسان‌هاي نخستين براي بهتر زندگي كردن و رويارويي با مشكلات و فرار از تنهايي ابتدا به كدام شكل دور يك ديگر جمع شدند؟

الف) قريه                                              ب) روستا                                              ج) قبيله                                 د) شهر

6- شغل و كار جزء فعاليت‌هاي . . . . . . .به شمار مي‌آيند؟

الف) روزانه                          ب)‌ اقتصادي                         ج) اجتماعي                         د)‌ جمعي

7- كالاي واسطه بين مردم ساكنان قديم كانادا،‌. . . . . . بوده است.

الف) گوسفند                        ب)‌ بسته‌هاي چاي                               ج) پوست جانوران                               د) ماهي خشك شده

8- ملت‌ها و قبيله‌هاي قديمي كالايي را كه بيش‌تر مورد علاقه‌ي مردم بوده به عنوان . . . . . . انتخاب مي‌كردند.

الف) كالاي ضروري                           ب) كالاي لازم                     ج) كالاي واسطه                  د) كالاي مورد نياز

9- اولين گروهي كه ما انسان‌ها عضو آن مي‌شويم، كدام گروه است؟

الف) دوستي                        ب) هم‌سالان                         ج) خانواده                           د)‌ كلاس

10- از ويژگي‌هاي گروه دومين نمي‌باشد؟

الف) روابط گرم و صميمي كمتر ديده مي‌شود.                          ب) تعداد اعضاي آن زياد است.

ج) به خاطر خود گروه عضو آن شده‌اند.                                      د) به خاطر كسب درآمد و انجام خدمت عضو آن شده است

تاريخ دو

1- يكي از كارهاي مهم منصور . . . . . بود.

الف) قتل ابومسلم                                ب) تأسيس بني عباس        ج) ساخت كاخ‌هاي مجلل  د) بناي شهر بغداد

2- امام موسي كاظم به دستور كدام خليفه عباسي به قتل رسيد؟

الف) سفاح                             ب) هارون الرشيد                               ج) مأمون                                              د) منصور

3- كدام فرد، دستور قتل ابومسلم را صادر كرد؟

الف) ‌سفاح                             ب) امين                                               ج) مأمون                                              د) منصور

4- مشهورترين خليفه‌ي عباسي كه بود؟

الف) متوكل عباسي                            ب) مأمون                              ج) هارون الرشيد                                د) منصور

5- امام حسين(ع) را مظهر . . . . و . . . .  و سرور شهيدان اسلام مي‌دانند.

الف) شجاعت و بردباري   ب) شجاعت و ايثار                              ج) ايثار و دانش‌اندوزي    د) از خودگذشتگي و عطوفت

6- كدام يك از شخصيت‌هاي زير، در آغاز حماسه‌ي عاشورا به امام پيوست؟

الف)‌ حُر                                                ب) عبيدالله بن زياد                           ج) عمربن سعد                     د) طلحه

7- معاويه چه كسي را همواره سد راه تحقق هدف‌هاي خود مي‌ديد؟

الف) امام علي(ع)                              ب) امام حسن(ع)                               ج) امام حسين(ع)                              د) مالك اشتر

8- قيام عاشورا در چه روز و چه سالي انجام گرفت؟

الف) دهم محرم، 61 هجري             ب) نهم محرم، 61 هجري  ج) نهم صفر، 60 هجري      د) دهم صفر، 61هجري

9- در كدام جنگ عايشه همسر پيامبر اسير شد؟

الف) صفين                            ب) نهروان                            ج) جمل                                 د) بدر

10- پس از پايان يافتن كدام جنگ، خوارج به وجود آمدند؟

الف) جمل                             ب) نهروان                            ج) احد                                  د) صفين

 

 

 

 

اجتماعي سوم

 

1- هدف اصلي در حكومت الهي، . . . . . و . . . . . مردم است.

الف) آموزش- تربيت       ب) رشد - سعادت                              ج) حكومت مردم بر مردم - سعادت             د) سعادت - اداره

2- مهم‌ترين ركن حكومت اسلامي . . . . . آن است.

الف) قوه مقننه                     ب) قوه قضاييه                      ج) قوه مجريه                       د) رهبري

3- مهم‌ترين ملاك طبقه‌بندي حكومت‌ها، ميزان توجه آن‌ها به قوانين . . . . . است.

الف) دولتي                          ب) الهي                                                ج) گروهي                            د) فردي

4- نظارت بر كار سه قوه از وظايف چه كسي است؟

الف) رئيس جمهور                              ب) رهبر                                                ج) قاضي                                               د) فقيه

5- به هنجارهايي كه توسط حكومت به وجود مي‌آيند . . . . . گويند.

الف) اجتماعي                     ب) ديني                                               ج) جامعه                                               د) قانون

6- نظارت بر اجراي قانون و جلوگيري از قانون شكني از وظايف . . . . . است.

الف) ملت                                              ب) حكومت                           ج) خانواده                           د) مؤسسه

7- جامعه از تعدادي . . . . . تشكيل شده است.

الف) خانواده                       ب) مدرسه                             ج) مؤسسه                             د) عضو

8- هدف مشترك تمامي موسسات كدام است؟

الف) تأمين غذا و خوراك  ب) تأمين پوشاك                 ج) تأمين كار و دانش         د) تأمين نيازهاي جامعه

9- در گذشته بيش‌تر نيازهاي انسان در. . . . . برطرف مي‌شد.

الف) بيرون خانواده                           ب) محيط دوستان                              ج) محيط خانواده                               د) جامعه

10- مردم با كدام يك از سازمان‌ها به طور غيرمستقيم رابطه دارند؟

الف) بانك                                             ب) تربيت بدني                   ج) انرژي اتمي                    د) پ

جغرافي سو

1- موادي كه از آتش فشان در سطح زمين جاري مي‌شوند،‌ چه نام دارند؟

الف) ماگما                            ب) روانه                                               ج) باتوليت                            د) چشمه‌هاي آب گرم

2- اگر ميزان فشار بر يك طرف خيلي بيش‌تر از طرف ديگر باشد، چين خوردگي . . . . . به وجود مي‌آيد.

الف) ملايم                             ب) قائم                                  ج) خوابيده                           د) راست

3- به خميدگي پوسته‌ي زمين به سمت پايين . . . . . . گويند.

الف) تاقديس                        ب) چين خوردگي ملايم    ج) ناويس                                              د) چين خوردگي خوابيده

4- معروف‌ترين مدل در آموزش جغرافيا كدام است؟

الف) نقشه                              ب) جدول                             ج) ميزشن                             د) كره

5- مطالعه ناهمواري‌ها و تحولاتي كه در زمين رخ داده بر عهده‌ي چه كسي است؟

الف) باستان شناس                             ب)‌ پيكرشناس زمين           ج) جغرافي دان                  د) زمين شناس

6- دانش جغرافيا به چه چيزي بيش‌تر نياز دارد؟

الف) مشاهده‌ي غيرمستقيم               ب) ديدن عكس                   ج) مشاهده‌ي غيرمستقيم   د) كشيدن نمودارها

7- كدام يك از اطلاعات زير از نقشه به دست مي‌آيد؟

الف) چرخش زمين                                                                             ب) جزئيات پديده‌هاي روي زمين 

ج) كروي بودن زمين                                                         د) تغيير فصل‌هاي سال

8- چگونگي تقسيم شدن زمين به دو نيم كره شمالي و جنوبي را با كدام يك از وسايل مطالعه در جغرافي بهتر مي‌توان مشاهده كرد.

الف)‌نقشه                                               ب) عكس                                               ج) كره جغرافيايي                              د) جدول

9- از چه عكس‌هايي براي تهيه‌ي نقشه‌هاي جغرافيايي مي‌توان استفاده كرد؟

الف) معمولي                        ب) ماهواره‌اي                     ج) هوايي                                              د) موارد ب و ج

10- به مواد ته نشين شده در درياها و اقيانوس‌ها . . . . . گويند.

الف) فرسايش                       ب) رسوب                              ج) چين خوردگي                               د) دلتا

 

 

 

تاريخ سوم

 

1- جنگ‌هاي ايران و روسيه در زمان كدام پادشاه رخ داده است؟

الف) آقامحمدخان                             ب) محمدعلي شاه                               ج) فتحعلي شاه                    د) احمدشاه

2- عهدنامه‌ي تركمانچاي بين كدام كشورها برقرار شد؟

الف) ايران و روسيه                            ب) فرانسه و انگليس           ج) انگلستان و روس                           د) ايران و فرانسه

3- تثبيت كننده‌ي سلسله‌ي صفوي چه كسي بود؟

الف) شاه عباس                   ب) شاه اسماعيل                  ج) شاه تهماسب                    د) شاه سلطان حسين

4- شاه عباس در ابتداي حكومتش با كدام يك از دشمنان خارجي پيمان دوستي برقرار كرد؟

الف) ازبكان                         ب) عثماني‌ها                       ج) اروپاييان                         د) پرتغالي‌ها

5- اولين كشورهاي استعمارگر كدام كشورها هستند؟

الف) اسپانيا - فرانسه        ب) پرتغال - آلمان                           ج) انگلستان - اتريش        د) اسپانيا - پرتغال

6- تحولات مذهبي در چه دوره‌اي رخ داد؟

الف) قرون جديد                 ب) قرون باستان                  ج) قرون وسطي                  د) قرون قديم

7- نادر در كجا خود را شاه خواند؟

الف) دشت كوير                   ب) دشت لوت                       ج) دشت مغان                      د) دشت ورامين

8- جنگ چالدران در زمان پادشاهي . . . . . صفوي رخ داد.

الف) شاه عباس                   ب) شاه تهماسب                   ج) شاه سلطان حسين         د) شاه اسماعيل

9- چه كسي مذهب شيعه را در ايران رسمي كرد؟

الف) شاه عباس اول                           ب) شاه عباس دوم                              ج) شاه اسماعيل                  د) شاه تهماسب

10- پايتخت كريم خان كدام شهر بوده است؟

الف) اصفهان                         ب) تهران                                              ج) ري                                   د)‌ شيراز

 

 

جغرافی سوم

1-تصویری از پدیده های  سطح زمین که به اندازه مورد نیاز کوچک شده  باشد؟

1) مقیاس   2) نقشه  3) کره جغرافیایی    4) مدل جغرافیایی

2- معروفترین مدل در آموزش جغرافیا کدام است؟

1)افلاک نما               2) بادنما        3) ساعت آفتابی             4 ) میز شن

3- دربیابان  کدام عامل باعث وزش بادهای شدید می شود؟

1) پراکندگی باران           2  ) فشارهوا             3) تفاوت دما 4                ) تغییر ارتفاع

4- کوههای شرق افریقا بر اثر چه عاملی به وجود آمدهاند؟

1) چین خوردگی       2) بالازدگی 3) شکست در زمین               4) اتشفشان

5- کدام مورد درایجاد قله دماوند موثر بوده است/

1) چین خوردگی 2) شکست در زمین 3) آتشفشان   4) بالا آمدن مواد مذاب یا بالازدگی

6-عامل اصلی پیدایش شیرکوه یزد چیست ؟

1)چین خوردگی          2) شکست درزمین       3) اتشفشان         4 ) بالا آمدن مواد مذاب یا بالازدگی

7- در اثر برخورد صفحات پوسته زمین چه پدیده هایی ایجاد می شود؟

1) رشته کوهها         2) تپه              3) دشت                           4)چشمه

8- براثرآزاد شدن انرژی های درون زمین چه پدیده های ایجاد می شود؟

1)چین خوردگی          2) کسل                 3) اتشفشان              4) زمین لرزه

9-زمین هر جند ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد؟

1) 365 ساعت         2) 12 ساعت           3) 24 ساعت                4) 30 ساعت

10- به بستری که رود در آن حرکت می کند چه می گویند؟

1) رودخانه              2) حوضه رود                    3) دهانه ی رود           4 ) سرچشمه رود

11 – عامل مهم فرسایش در منطقه بیابانی چیست ؟

1) آب                   2) یخجال                  3) امواج            4) باد

12-آبّی که در اقیانوس ها مانند رود حرکت می کند چه نام دارد؟

1) مد               2)  جریان های ریایی               3) جزر               4) موج های ساحلی

13- به چه علت آبّهابه ارامی در دل خاک نفوذ می کنند ؟

1) سرعت جریان آب         2) جریان ارام اب   3) جاذبه زمین 2) جنس خاک

14- آبخوان چیست؟

1) رود      2) چشمه      3) سفره اب زیر زمینی 4) دریاچه

کدامیک از اطلاعات  زیرازروی نقشه بهتر به دست می آید ؟

1) محل قطب شمال   وقطب جنوب   2) محل خط استوا    3) جزءیات پدیده های زمین   4) ارتباط مردم جهان با یکدیگرازراه دریا

16-به شکستکی های لایه های رسوبی که باا ختلاف ارتفاع همراه هستند چه می گویند ؟

1) چین خوردگی          2) کسل                 3) اتشفشان              4) ناهمواری

17- فرسایش خاک زمانی شدید ترمی شود که درروی زمین................ کمتر باشد

1) گیاهان 2) مواد آبرفتی 3) کوها  4) دریاها               

     18-دره هاوشکاف های طولانی وباریک کف اقیانوس ها را چه می نامند

1) شیب قاره 2) ایوان خشکی                3) گودال           4) کف اقیانوس

19-آب دریاها واقیانوس ها بر اثر چه عاملی به شکل موج به جنبش درمی آید؟

1) اختلاف فشار هوا        2) وزش باد            3) جزرومد            4) موارد 1و2

20- برای تهیه نقشه باید با کدام روش به پدیده ه ی روی زمین نگاه کرد؟

 1) از بالا به صورت عمودی 2) از بالا به صورت مایل3) ) از پایین به صورت مایل   4) ) از بالا به صورت مستقیم

21- برای تهیه دقیق تر موضوعات جغرافیایی از کدام وسیله استفاده میود وجغرافی دانان برای تشخیص محل دقیق پدیده های طبیعی از کدام وسیله ااستفاده می کنند ؟

1)  نقشه- کره  2) کره- کره     3)    کره – نقشه     4) نقشه – نقشه        

22-  بایزتهیه نقشه ای از یک کره از جه چیزی استفاده می شود واطلسمجموعه جمع آوری شده از چه مطالبی است

1) عکس های هوایی – وسایل آموختن جغرافیا          2) عکس های ماهوارهای – نقشه

3) نقاط هم ارتفاع – نقشه                                      4) نقاط هم ارتفاع – وسایل اموختن جغرافیا

23- از رود های مهم اروپا است

1) نیجر   2) نیل  3) دارلینک     4) دن

24- بالا امدن آب اقیانوس ها ودریاها را گویند

1)مد     2) گسل        3) جزر           د) جریان های دریایی

25- پرجمعیت ترین کشورهای جهان در کجا واقع شده است

1) اروپا   2) آسیا      3) افریقا4) استرالیا

26-دردر مقیاس کسری هر چه عدد مخرج کسر ......... باشد آن کسر .........است بنابراین مقیلس 1/50000  از مقیاس 1/5000  ............... است

1)بزرگتر- کوچک تر – بزرگتری            2  )  بزرگتر- کوچک تر – کوچکتری                                       3  ) کوچک تر-  بزرگتر-  بزرگتری                       4) ) کوچک تر-  بزرگتر-  کوچکتری             

 

27 به مجموعه ای از نقشه ها که دریک کتاب جمع آوری شدهاست چه می گویند ؟

1) مقیاس          2) اطلس        3) فرهنگ جغرافیایی  4) نمودار

28 میزان کوچک شدن نقشه نسبت به اندازه واقعی چه می گویند ؟

1) نقشه  2) مقیاس نقشه     3) مقیاس کسری        4) مقیاس خطی

29- امروزه یکی از مهمترین مشکلات شهر های بزرگ چیست ؟

1) مسکن       2) تغذیه       3) الودگی هوا            4) خودرو ها

30- مرز میان حوضه یک رود باحوضه رود دیگر راچه می گویند؟

1) دهانه ی رود   2) سرچشمه رود  3) خط تقسیم آب    4) شعبه رود

31- مطالعه چگونگی پیدایش ناهمواری ها تغییرات آنها برعهده چه کسانی است؟

1) جغرافی دانان        2)     زمین شناسان       3) پیکرشناسان  د) تعلیم شناسان

  32- نام قسمت دوم سیلاب جیست؟

1) آبراهه    2) مخروط افکنه  3) ابگیر       4) دلتا

34- تودهای ازمواد مذاب انباشته شده در زیر زمین که راهی به خارج ندارند چه نامیده می شود؟

1)  روانه  2) مخروط  افکنه   3) لایپلی   4) باتولیت

35- از دهانه این نوع اتش فشان ها  ابر های غلیظ گوگردی  همراه با بخار آب خارج می شود ؟

1) فعال        2) نیمه فعال               3) خاموش    4) هیچکدام

36- در قرن 18 نیروی جاذبه ماه  توسط چه کسی کشف شد ؟

1) گالیله 2) نیوتن 3) انیشتین  4) کپزنیک

37- جریان آب سرد مربوط به کدام یک ازگزینه ها است؟

19 پرو   2) گلف استریم   3) کوروشیو  4) جریان استوایی جنوبی

38-اساسی ترین وسایل آموزش جغرافیا کدامند؟

1) مدل ونمودار جغرافیایی 2) کره جغرافیایی  3) اطلسوجدول های جغرافیای 4) عکس

39- بهترین جا برای خروج مواد مذاب درون زمین کدام است؟

1) کسل 2) تاقدیس    3) ناودیس   4) قله ها

40- ............ بعداز دشتاب قرار گرفته وتا عمق 2تا 5 زار متر ادامه می یابد

1) گودال   2) شیب قاره    2) کف اقیانوس   4) ایوان خشکی

41- اگر طول جاده ای روی نقشه ای با مقیاس 1.1000000  20 cm  باشد فاصله واقعی آن چقدر است؟

1) 200km    2) 20km   3) 100km   4) 1000km

42- کدام گذینه مربوط  به ویژکی های مقیاس خطی نمی باشد؟

1) خط تیره وروشن در کنار نقشه که اعدادی را بالا یا پایین آن ننوشته اند

2) استفاده از مقیاس های خطی در نقشه خوانی بسیلر اسان است

3) بااسفاده از مقیاس خطی می توانیم فاصله ها را اندازه بگیریم واندازه واقعی آنها را محاسبه کنیم 

43 - کدامیک از فرهنگ ها با تصاویر ونقشه های همراه است؟

1) فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی   2) ) فرهنگ مصور جغرافیایی  3) ) دایره المعارف  جغرافیایی

  4) ) فرهنگ نمودارهای  جغرافیایی      در مقیاس خطی مخرج کسر بزرگتر از صورت ان است

44- آبخوان در کجا تشکیل می شوند؟

1) زیرزمین    2) زیر ناهمواریها   3) روی خاک های ماسه ای    4) روی خاکهای رسی

45- کدام یک از ذخایر با ارزش  برای تامین آب نواحی مجاور خود هستند؟

1) اب برف ها ویخ ها   2) رود ها    3) دریاجه ها     4) سفره های اب زیر زمینی

46- فرسایش خاک توسط سیل در کدام صورت سریع تر است؟

1) بارش باران شدید تر باشد   2) در روی زمین گیاهانی کمتری وجود داشته باشد 3) برف بر اثر گرم شدنناگهانی هوا ذوب شوند  4) سیل از ارتفاعات بالا شروع شده باشد

47- جزر ومد بیشتر براثر نیرو ............. اتفاق می افتد.

48) جریانهای دریایی  2) جاذبه خورشید   3) جاذبه ماه  4) اختلاف دما

-آب های جاری درداخل چاله هایی در روی زمین جمع می شوند که ................. را ایجاد می کنند.

1) دریا       2) دریاچه ها           3) آبهای جاری                   4) رودخانه

48- نام قسمت اول سیلاب چیست؟

1) آبراهه    2) ابگیر    3) مخروط افکنه    4) هرسه

49- محل ورود رود به دریا یا دریاچه جه نام دارد؟

1) دهانه رود  2) مصب رود   3)  دلتا     4) موارد 1و2

50- سال 366 روزی را چه می نامند؟

1) سال عادی   2) سال رسمی  3) سال کبیسه    4)   سال شمسی

51- یکی از ساده ترینروش ها برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی کمک گرفتن از کدام وسیله می باشد 

1) قطب نما   2)    شاخص   3) ستاره قطبی   4)   ساعت افتابی

52- عرض جغرافیایی نقاطی که روی خط استوا هستند چه در جه ای رانشان می دهند؟

1) 36 درجه   2) صفر   3)   90 درجه    4) 180 درجه

53- در پیدایش وتوسعه شهر قم کدام عامل موثر بودهاست ؟

1) موقعیت ارتباطی    2) آب   3)  مذهب    4) جمعیت

54- محدوه ای را که یک رود با شاخه هایش در ان جاری است چه می گویند؟

1) بستر رود     2) حوضه رود     3) دهانه رود     4) کف اقیانوس

55- ستاره قطبی همواره کدام جهت را نشان می دهد؟

1) شمال  2) جنوب  3) مشرق   4) مغرب

-56 نام قسمت سوم سیلاب چیست؟

1)ابگیر         2) آبراهه          3) مخروط افکنه             4) دامنه سیلاب

57-به حالت گذرا ومحلی جو دریک جای معین گویند

1) هوا            2) آب وهوا                 3) هوا و آب وهوا            4) همه موارد

58- کدام یک از پدیده های زیر سبب فرسایش خاک می شود؟

1) زلزله            2) اتشفشان           3)  سیلاب                  4) طغیان رود

59- کدامیک از استان های زیر روستاهای پراکنده ندارد

1) گیلان              2) گلستان               3)  خراسان             4)  مازندران

60- محل خروج مواد مذاب را در سطح زمین چه می گویند؟

1) زلزله                2) آتشفشان           3)   گسل          4) چین خوردگی

61- مدل کوچک شده کره زمین است.

1) اطلس              2) فرهنگ جغرافیایی            3)  کره جغرافیایی          4) نقشه

62- دایره های فرضی هستند که به موازات استوا بر روی کره جغرافیایی رسم شده اند

1) نصف النهار ها             2)مدارها           3) عرض جغرافیایی          4) مختصات جغرافیایی

63- در نقشه هایی بامقیاس بزر تر پدیده ها .......... نشان داده می شوند ومساحت ............ به نمایش  درمی آید

1) بزرگ تر- کوچکتر   2) کوچکتر – بیشتری   3) بزرگتر – بیش تری   4) کوچکتر – کم تر

 

 

64- جریان اب گرم گلف استریم از کنار کدام شهر عبور می کند؟

1) مسکو  2) پاریس  3) توکیو    4) لندن

65- نواحی مشرق وجنوب شرق اسیا با دارا بودن چه نوع آبوهوایی دارادی جمعیت بسیار زیادی هستند ؟

1) بری     2) مدیترانهای     3) موسمی    4) معتدل کوهستانی

3- کدام ستاره در طول تاریخ بشر همواره راهنمای خوبی برای مسافران شب بوده واین ستاره به وسیله 66-کدام ستاره دیگر قابل تشخیص است1) دب اکبر وستاره قطبی     2) وستاره قطبی ودب اکبر 3) دب اصغرو وستاره قطبی    4) وستاره قطبی ودب اصغر

67-............... جغرافیایی هر نقطه بر روی کره جغرافیایی فاصله آن نقطه تا ............ است

1)عرض ----مدار استوا     2) عرض – نصف النهار صفر درجه

3) طول- مداراستوا    4) طول – مدار راس السرطان

68- کدام گذینه درباره نصف النهار ها به درستی ذکر نشده است ؟

1) نیم دایره هایی هستند که با یکدیگر مساوی بوده ومانند مدارها درجه بندی می شود

2) نصف النهار مبداء از رصدخانه های گرینویج در لندن عبور می کند

3) نصف النهارها ی نیم کره شرقی وغربی از صفر تا 180 درجه تغییر میکند.

4) نیم کره شرقی در سمت چپ نصف النهر مبداء ونیم کره غربی در سمت راست آن است

69- عرض جغرافیایی هر نقطه بر روی کره جغرافیای فاصله آن نقطه تا ......... است

1)عرض ----مدار استوا     2) عرض – نصف النهار صفر درجه

3) طول- مداراستوا             4) طول – مدار راس السرطان

71-در کشور ایران مردم روبه کدام جهت نماز می خوانند؟

1) جنوب غربی   2) جنوب شرقی   3) جنوب   4) مغرب

    72-بزرگترین وقدیمی ترین شهرهای دنیا در چه مناطقی به وجود آمدهاند؟

1) کنار راه های ارتباطی  2)  کنار مکان های مذهبی   3) کنار رودها ودریا ها

73- پیدایش وکسترش کدامیک از شهر های زیر به ترتیب به علت موقعیت ارتباطی وکدام شهر بر اثر وجودمنابع آب بوده است

1) اصفهان – کرمانشاه   2) کرمانشاه  اصفهان  3) مشهد – کرمانشاه   4) مشهد  - اصفهان     

   74-امروزه مهمترین مشکل شهرهای بزرگ کدام مشکل است

1) جمعیت زیاد   2) انواع الودگی   3) کمبود منابع     4- شلوغی وترافیک

 

75-اگر ما طوری بایستیم که روبروی ما محل طلوع خورشید باشد به ترتیب پشت سر ودست راست چه جهت هایی قرار دارند؟

1) شمال- مشرق  2) جنوب – مشرق   3) مشرق – مغرب   4) مغرب جنوب

76 تیغه قطب نما رامتداد کدام جهت کره زمین قرار دارد وقطب نما سمت مشرق را با چه حرفی نشان می دهد

1) شرقی – غربیw  2)  جنوب – شمال s      3) شمال – جنوب           e 4) غربی – شرقی  n

77-    -.عرض جغرافیایی هر نقطه بر روی کره جغرافیایی فاصله آن نقطه تا ............ است وطول جغرافیایی هر نقطه برروی کره جغرافیای فاصله آن نقطه تا ...... است.

1) ) نصف النهار مبداء- مداراستوا  2) ) نصف النهار 180 درجه- مداراستوا

3)- مداراستوا- نصف النهار90 درجه   4) مداراستوا- - نصف النهارصفر درجه

78- زمین هر جند ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد؟

1) 365 ساعت         2) 12 ساعت           3) 24 ساعت                4) 30 ساعت

  79-مهاجرتی که مهاجران درآن قصد بازگشت به مبدا را دارند؟

1) دایمی 2) روزانه    3) موقتی  4) داخلی

   80-طول جغرافیایی کدام نصف النهار صفر در جه است؟

1) استوا  2) مبداء     3) 90 درجه 4) 180 درجه

81- حرکت انتقالی جه نتایجی دارد؟

1) پیدایش سال شمسی  2) پیدایش فصل ها   3) پیدایش سال کبیسه  4) موارد1و2

  82-چه عاملی باعث می شود که در فصل تابستان هوا گرم ودر زمستان هوا سرد باشد

1) تغییر زاویه تابش خورشید        2) تابش خورشید به صورت عمودی

3 ) تابش خورشید به صورت مایل       4) فاصله زمین تا خورشید

83-چرا اختلاف دمای تابستان وزمستان در مناطق ساحلی کمتر است؟

1) کم ارتفاع سواحل                          2) دیر سرد وگرم شدن آب 

84)د عدم وزش بادهای سرد                    4) بارش ورطوبت زیاد

85-کدام یک از عوامل زیر  مانع جذب جمعیت در یک سرزمین می باشد؟

1) دوری از سواحل                                  2) وجود خاک غنی وآب کافی 

 3) هموار وجلگهایزبودن یک سرزمین            4) وجود رودهای دایمی وپر آب

86- اگر محور چرخش زمین به صفحه حرکت مداری عمود بود چه  می شد؟

1) طول شب وروز یکسان می شد  2) فصل ها یکی پس از دیگری پدید می آمدند

3) در تمام روز ها تابش خورشید یکسان بود    4) فصل ها پدید نمی امدند.

87-اگر زمین نمی چرخید ..........

1) 1) شب وروز به وجود نمی آمد      2) همواره نیمی از زمین شب ونیمی دیگر روز بود

3) طول شب وروز مساوی بود                4)  فصل ها پدید نمی آمدند.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر 1389ساعت 22:13  توسط maryam | 

نمونه سؤالات اجتماعی كلاس‌ سوم راهنمایی

--------------------------  درس اول-----------------------------

           1) آیا مؤسسات یك جامعه با یكدیگر ارتباط دارند ؟ چگونه ؟   بله . بسیاری از مؤسسات  نه‌تنها نیازهای مردم را برطرف می‌كنند بلكه نیازهای مؤسسات دیگر را نیز     برطرف می‌كنند .

        2) مؤسسات به چند طریق نیازها را تأمین می‌كنند ؟ نام ببرید و برای هر یك مثال بزنید .     به دو طریق :    

                                       1 ) مستقیم : بانك ، شهرداری                  2) غیر مستقیم : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ، سازمان حفظ محیط زیست                                    

              -------------------------------------------------درس دوم--------------------------------------------------------

    1) برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه ، مردم و مؤسسات چه وظایفی بر عهده دارند ؟    1) مؤسسات به طور هماهنگ با یكدیگر كاركنند.   

                                                      2) مردم ومؤسسات قوانین را رعایت كنند        3) هركس به وظیفه‌ی خود عمل كند

    2) اگر بین مؤسسات هماهنگی نباشد مردم با چه مشكلاتی روبه رو می شوند ؟ با مشكلات زیادی روبه‌رو می‌شوند و زندگی در چنین وضعی برای مردم سخت است .

              -------------------------------------------------درس سوم----------------------------------------------------------                       1) در یك جامعه ، وظایف مؤسسات گوناگون ، به چه وسیله ای هماهنگ می شوند ؟ چگونه ؟ به‌وسیله‌ی حكومت ـ با وضع قانون

                2) چهار وظیفه از وظایف همه‌ی حكومت ها را نام ببرید . 1) وضع قوانین و مقررات        2) اجرای قوانین و مقررات                                                                                                                                                                                                            3) نظارت بر درست اجرا شدن قوانین و مقررات          4) حفظ ارزش‌های دینی و ملی كشور

                3) نظم و هماهنگی چه زمانی در یك جامعه برقرار می شود ؟ زمانی كه همه‌ی مؤسسات یك جامعه از یك مرجع واحد فرمان بگیرند .  

                4) یك حكومت از چه‌راه هایی می تواند ارزش های دینی و ملی‌كشور را حفظ كند ؟  1) آموزش در مدارس   2 ) رسانه‌های گروهی   3) قوانین حكومت      

              ----------------------------------------------- درس چهارم-------------------------------------------------------                                       1) هنجار چیست ؟ دو نمونه از هنجارهای اجتماعی را نام ببرید .  هنجار: به بایدها و نبایدهای روزمره‌ كه به رفتار ما جهت می‌دهند هنجار می‌گویند.

                                                                                           هنجار اجتماعی مانند : همه‌ی مردم ما یك‌جور لباس می‌پوشند ـ یك‌جور احوال پرسی می‌كنند .

                 2) قانون را تعریف كنید .   به بایدها و نبایدهایی كه از طرف حكومت ایجاد شده‌اند قانون می‌گویند. مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.

                3) چند مورد از كاركردهای قانون را بنویسید . ‌‌‌‌‌‌1) تنظیم روابط میان مردم و مؤسسات  2) رسیدگی به درگیری‌های میان مردم و گروه‌ها                                                                                                                                                  3) دفاع از حقوق محرومان در برابر ستمدیدگان        

  4) حكومت به چه وسیله‌ای میان مؤسسات مختلف ، هماهنگی ایجاد می كند ؟ به وسیله‌ی وضع قوانین و مقررات

             ----------------------------------------------------درس پنجم------------------------------------------------------

                 1) تنوع حكومت‌ها به چه عواملی بستگی دارد؟  به تنوع در دین ، فرهنگ ، تاریخ و سنت‌های یك‌كشور

2) حكومت الهی چه ویژگی هایی دارد ؟ 1) قوانین آن براساس دستورات خداوند باشد 2) رهبری آن دردست‌كسی باشدكه بتواند قوانین خداوند را تشخیص‌دهد .

3) اركان اصلی حكومت اسلامی را نام ببرید . 1) قوه‌ی مقننه    2) قوه‌ی مجریه    3) قوه‌ی قضاییه    4) رهبری     5) مجلس خبرگان

4) رهبر حكومت اسلامی چگونه بر كار قوای سه گانه نظارت می كند ؟ ( به طور جداگانه نوشته شود )

            1) قوه‌ی مقننه :  ازطریق عزل و نصب 6 فقیه شورای نگهبان

            2) قوه‌ی مجریه : ازطریق امضای حكم ریاست جمهوری یا عزل ( بركناری ) او

            3) قوه‌ی قضاییه: ازطریق عزل و نصب رئیس قوه‌ی قضائیه 

 5) یكی از مهم ترین ملاك های طبقه بندی حكومت ها چیست ؟ میزان توجه آن‌ها به قوانین خداوند

 6) چرا حكومت ما از نوع ولایت فقیه است ؟ زیرا رهبر آن شخصیتی روحانی ، مسلط به احكام دینی و آگاه از سیاست و اداره‌ی جامعه است .

 7) شورای نگهبان چند نفر است و از چه كسانی تشكیل می شود ؟   12 نفر  كه    6 نفر فقیه   ــ  6 نفر حقوقدان

 8) مجلس خبرگان از چه كسانی تشكیل می شود و چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟  از متخصصان امور دینی ـ  وظیفه‌ی آن‌ها انتخاب رهبر و نظارت بركارهای او می‌باشد .

 9) مهم‌ترین ركن جمهوری اسلامی ایران كدام است ؟ رهبری

             ----------------------------------------------------درس ششم-----------------------------------------------------

                 1) تفاوت سؤال و استیضاح را توضیح دهید . در استیضاح ، پس از آن‌كه وزیر استیضاح شده به مجلس آمد و در مورد مسئله‌ی مورد نظر توضیح داد باید   دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد  ولی در سؤال به دادن رأی اعتماد دوباره نیازی نیست. 

                   2) استیضاح به چه معنی است ؟  به معنای توضیح خواستن

 3) وظیفه‌ی اصلی مجلس شورای اسلامی چیست ؟  وضع قانون

 4) كمیسیون های مجلس شورای اسلامی چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟ دو مورد از كمیسیون های مجلس را نام ببرید ؟ كمیسیون وظیفه دارد تا درباره‌ی موضوعی   كه می‌خواهد در مجلس به قانون تبدیل شود بحث و مشورت كند . مانند: كمیسیون كشاورزی ـ كمیسیون تربیت بدنی .

 5) تعداد نمایندگان هر شهر در مجلس شورای اسلامی به چه عاملی بستگی دارد ؟  به تعداد جمعیت هر شهر

 6) رأی اعتماد به وزیران یعنی‌چه و چگونه به وزیران داده می شود ؟ رئیس جمهور وظیفه دارد تا وزیران مورد نظر خود را به نمایندگان مجلس معرفی‌كند تا          نمایندگان در مورد صلاحیت آن‌ وزیران نظر بدهند. اگر به او رأی مثبت ( رأی اعتماد ) دادند او وزیر می‌شود .

 7) وظیفه‌ی هیئت رئیسه‌ی مجلس چیست ؟ اداره‌ی جلسات مجلس

             ----------------------------------------------------درس  هفتم-----------------------------------------------------                  1) وظایف رئیس جمهور را نام ببرید ؟ 1) ریاست قوه‌ی مجریه 2) اجرای قانون اساسی 3) تعیین نماینده‌ی ویژه4) امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی

  2) از نظر قانون ، هر شخص چند بار متوالی می تواند رئیس جمهور باشد ؟چرا این قانون وضع شده است ؟ تا یك بار متوالی . زیرا در غیراین‌صورت حكومت          به مدت طولانی در دست یك نفر قرار می‌گیرد و حكومت استبدادی ( ظالمانه ) به وجود می‌آید. 

  3) هیئت وزیران از چه كسانی تشكیل می شود و در مورد چه مسائلی بحث می‌كند ؟ از رئیس جمهور ، معاونان او و وزیران مختلف تشكیل شده است . در مورد   مسائل مهم كشور و جهان گفتگو می‌كنند و تصمیمات لازم را می‌گیرند .

  4) وظیفه‌ی معاون اول رئیس جمهور چیست ؟ در زمان غیبت رئیس جمهور ، مسئول تشكیل جلسات هیئت وزیران است .

 

 

 

              ------------------------------------------------درس هشتم--------------------------------------------------------                       1) كار اصلی قوه‌ی قضاییه چیست ؟ نظارت بر خوب  اجرا شدن  قانون است .             

                    2) مهم ترین كار را در دادگاه را چه كسی انجام می دهد و او چگونه فردی باید باشد ؟ قاضی ـ او باید فردی عاقل ، مؤمن ، عادل و آگاه به قوانین حقوقی و اسلامی   باشد و بر اساس عدالت قضاوت كند.

  3) وكیل مدافع چه كسی است ؟ كسی است كه قوانین را می‌شناسد و به دادگاه كمك می‌كند تا حكم عادلانه صادر كند و ظلمی صورت نگیرد .

  4) كدام وزارت خانه زیر نظر رئیس قوه‌ی قضاییه فعالیت می‌كند ؟ وزارت دادگستری

  5) وظایف قوه‌ی قضاییه را نام ببرید . 1) رسیدگی به شكایت‌های مردم                                                                             

                                                                     2) گسترش عدالت و آزادی‌های قانونی      

                                                                    3) كشف جرم ، تعقیب و مجازات مجرمان                                                     

                                                                   4) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

6- اگر در جامعه­ای مرجعی برای نظارت بر قانون نباشد چه مشکلاتی پیش می­آید؟ جامعه دچار فساد و آشوب می­شود. قوانین ارزش خود را از دست می­دهند و بی­قانونی حاکم می­شود.

7- چه مرجعی بر اجرای درست قوانین نظارت می­کند؟  قوه­ی قضائیه

8- کار اصلی قوه­ی قضائیه چیست؟  نظارت بر خوب اجرا شدن قوانین

9- وظایف قوه­ی قضائیه را نام ببرید؟ 1) رسیدگی به شکایت­های مردم    2) گسترش عدالت و آزادی­های مشروع     3) کشف جرم ، تعقیب و مجازات مجرمان   4) پیش­گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

10- قوه­ی قضائیه در مورد کشف جرم و مجازات مجرمان ، چه وظیفه­ای دارد؟ ( جواب : صفحه­ی 43 ، از جلوی تیتر 3 تا صفحه­ی بعد ، آخر خط اول ، . . . تعیین نماید. )

11- قوه­ی قضائیه در مورد پیش­گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان ، چه وظیفه­ای دارد؟ ( جواب : صفحه­ی 44 ، جلوی تیتر 4 ، کامل )

12- مهم­ترین کار را در دادگاه چه کسی انجام می­دهد؟ قاضی

13- قاضی باید چه ویژگی­هایی داشته باشد؟ او باید عاقل ، مؤمن ، عادل و عالِم به قوانین حقوقی و اسلامی باشد و بر اساس حق و عدالت قضاوت کند.

14- وکیل مدافع چه کسی است؟ در همه­ی دادگاه­ها طرفین دعوا حق دارند فرد صالحی را که با قوانین حقوقی آشناست به عنوان وکیل مدافع خود انتخاب کنند.

15- اگر کسی توانایی مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد ، دادگاه چه می­کند؟ دادگاه با هزینه­ی خود برای آن فرد وکیل انتخاب می­کند.

16- وکیل چگونه فردی است و چه کمکی به دادگاه می­کند؟ ( جواب : صفحه­ی 45 ، پاراگراف دوم ، خط سوم ، از وکیل قوانین را. . . تا آخر پاراگراف )

17- دادگستری چگونه وزارت­خانه­ای است؟ ( جواب : کلِّ پاراگراف آخر درس )

 

             ---------------------------------------------------درس نهم------------------------------------------------------

  1) وظایف رهبر حكومت اسلامی را بنویسد .           

1) فرماندهی كل نیروهای مسلح

2) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه

3) تعیین جهتِ كلیِ نظام جمهوری اسلامی

4) حل مشكلاتی‌كه از راه عادی حل نمی‌شوند

5) عفو یا بخشش مجازات محكومان

      2- رهبر چگونه به عفو یا تخفیف مجازات محكومان می رسد ؟   با پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه و رعایت دستورات اسلامی

      3-) جهت‌كلی نظام جمهوری اسلامی توسط چه كسی و چگونه تعیین می شود ؟ توسط رهبر ـ با توجه به دستورات اسلام و هدف‌های پیش‌بینی شده برای   جامعه‌ی اسلامی و با مشورت با كارشناسان مختلف .

 4- حكومت ولایت فقیه چه نوع حكومتی است ؟ توضیح دهید .  یعنی سرپرستی حكومت در دست فقیه و اسلام‌شناسی عادل ، باتقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر باشد .

5 - رهبری جمهوری اسلامی بر چه پایه­ای است؟ بر پایه­ی ولایت فقیه

6- وظایف رهبر حکومت اسلامی را بنویسید. ( جواب : فقط تیترهای 5 مورد در صفحه­ی 49 و 50 )

7- فرماندهی کلِّ نیروهای مسلّح برعهده­ی چه کسی است؟  برعهده­ی رهبر

8- حل کردن مشکلاتی که از راه­های عادی حل نمی­شوند برعهده­ی چه کسی است؟ و این کار را چگونه انجام می­دهد؟ برعهده­ی رهبر است که با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می­گیرد.

9- رهبر چگونه به عفو یا تخفیف مجازات محکومان رسیدگی می­کند؟  با رعایت دستورات اسلامی و پس از پیشنهاد رئیس قوه­ی قضائیه می­تواند محکومان را عفو یا از مجازات آن­ها کم کند.   

 

 

 

 

             ---------------------------------------------------درس دهم-------------------------------------------------------

                  1) مجلس شورای اسلامی از چه كسانی تشكیل شده است ؟  از نمایندگان مردم

 2) آیا در كشور های پیشرفته ، اقلیت های مذهبی در مجلس قانون‌گذاری نماینده دارند ؟ در ایران چه طور ؟ در كشورهای دیگر خیر ولی در ایران    اقلیت‌های مذهبی مانند

( زرتشتی ـ ارمنی ـ كلیمی ـ آشوری ) در مجلس نماینده دارند .

 3) مردم از چه راه هایی بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی نظارت می كنند ؟    1) حضور مستقیم در مجلس        2) شبكه‌ی دوم رادیوی جمهوری اسلامی ایران    كه بحث‌های مجلس را مستقیماً پخش می‌كند        

 3) ملاقات همه‌روزه با نمایندگان مجلس                   4) از طریق نامه و تلفن

4- مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است؟  از نمایندگان منتخب مردم

5- چه کسانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس راه می­یابند؟ کسانی که پس از پایان زمان رأی­گیری بتوانند اکثریت آرا را به­دست آورند.

6- مردم چگونه می­توانند در اداره­ی کشور سهیم شوند؟ با مشارکت مستقیم در انتخابات مجلس و انتخابات نمایندگان مورد نظر خود

             ---------------------------------------------------درس یازدهم----------------------------------------------------

1) بالا ترین مقام رسمی كشور پس از رهبری چه مقامی است ؟  رئیس جمهور

2) مردم چگونه می توانند با رهبر ارتباط داشته باشند ؟ 1) ازطریق امام جمعه‌ی هر منطقه‌كه از طرف رهبر انتخاب شده است       2) ازطریق نمایندگان رهبر در   سازمان‌ها و ادارات          3) ازطریق سفر رهبر به استان‌های كشور

3) اگر كسی برای بهبودِ كارِ وزارت‌خانه‌ای  پیشنهادی داشته باشد  چگونه باید آن‌را ارائه دهد ؟ می‌تواند به طور مستقیم به دفتر روابط عمومی وزارت‌خانه‌ی مورد               نظر خود مراجعه كند یا از طریق نامه و تلفن ،

 با وزارت‌خانه‌ها تماس بگیرد .

4) آیا می توان به حكم قاضی اعتراض كرد ؟ چه طور ؟ بله ـ می‌توان به حكم قاضی اعتراض كرد و درخواست تجدیدنظر در حكم صادرشده را كرد .

5) رابطه‌ی مردم با رهبر جامعه‌ی اسلامی را با رابطه‌ی مردم رهبران در دیگر كشورها مقایسه كنید ؟  رابطه‌ای معنوی و بسیار عمیق وخاص با رهبر خود دارند درحالی كه  دركشورهای دیگر این‌گونه نیست .

6) مردم از چه طریق بر كار وزیران نظارت می‌كنند ؟ از طریق نمایندگان خود در مجلس و سؤال از وزیران

7- بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری ، چه مقامی است؟ رئیس جمهور

9- مهم­ترین بخش دولت که رئیس جمهور ریاست آن­را برعهده دارد چیست؟  کابینه یا هیئت وزیران

10- اگر مردم سؤال یا پیشنهادی برای رئیس جمهور داشته باشند چگونه می­توانند با او ارتباط بیابند؟ ( جواب : صفحه­ی 60 ، پاراگراف دوم ، خط دوم ، از آن­ها می­توانند . . . ، تا آخر پاراگراف ، . . . مطرح کنند.

11- مردم چگونه می­توانند با رهبر ، ارتباط داشته باشند؟ 1) از طریق امام جمعه­ی هر منطقه که از طرف رهبر منصوب شده است   2) از طریق نمایندگان رهبر در سازمان­ها و ادارات    3) از طریق سفر رهبر به استان­های کشور

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

             -------------------------------------------------  درس دوازدهم----------------------------------------------------

   1) چه موقع یك انتخابات خوب و سالم برگزار می شود ؟  1) زمانی‌كه مردم ، نمایندگان مورد علاقه‌ی خود را آزادانه انتخاب كنند        2) با یكدیگر مدارا كنند

  3) نظرات مخالف خود را تحمل كنند      4) نسبت به هم احساس دشمنی نداشته باشند        5) با یگدیگر با اخلاق و رفتار اسلامی روبه‌رو شوند. 

  2) چگونه مردم در یك جامعه‌ی اسلامی با وجود اندیشه های متفاوت می توانند وحدت به وجود آورند ؟ با پیروی از تصمیمات ولی‌فقیه و به‌كار بستن دستورات او

  3) یك نامزد انتخاباتی كه دارای اخلاق انتخاباتی مناسب است چه صفاتی دارد ؟      1) خود را همان‌طور كه هستند معرفی كنند       2) در گفتن خوبی های خود  زیاده‌روی نكنند    

  3) به‌مردم وعده‌های دروغین ندهند        4) از نامزدهای دیگر بدگویی نكنند             5) به‌نامزدهای دیگر تهمت نزنند                                                  6) به اعلامیه‌های تبلیغاتی نامزدهای دیگر ، صدمه نزنند .

 

  4) اگر یك نامزد انتخاباتی یا طرفداران او اخلاق انتخاباتی مطلوب نداشته باشند چه مشكلاتی به وجود می آید ؟ شرایط یك انتخابات سالم را برهم می‌زنند و مردم                 را به یكدیگر بدبین می‌كنند .

5- چرا در یک جامعه­ی اسلامی ، مردم با هم به خوبی زندگی می­کنند؟ زیرا هرچند که با هم اختلاف دارند ولی تفاوت­های یک­دیگر را می­پذیرند

6- چه زمانی در یک جامعه­ی اسلامی یک­پارچگی و وحدت ایجاد می­شود؟ زمانی­که افراد ضمن این­که نظریات و سلیقه­های متفاوتی دارند و می­توانند آزادانه آن را بیان کنند ، از تصمیمات ولی­فقیه پیروی کنند و دستورهای او را به­کار بندند.

7- چه موقع یک انتخابات خوب و سالم برگزار می­شود؟ ( جواب : صفحه­ی 69 ، کلِّ پاراگراف آخر درس )

 

              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1- وظیفه­ی اصلی دولت چیست؟ وظیفه­ی دولت و سازمان­های تحت نظارت آن ، اجرای قوانینی است که قوّه­ی مقننه وضع کرده است.

2- رئیس جمهور برای چه مدّت و چگونه انتخاب می­شود؟ برای مدّت چهار سال و با رأی مستقیم مردم

3- نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، در چه سالی برگزار شد؟ سال 1358

4- رئیس جمهور در برابر چه کسانی مسئول است؟ در برابر ملّت ، رهبر و مجلس شورای اسلامی

5- رئیس جمهور در چه مواقعی ، نماینده­ی ویژه تعیین می­کند؟ (جواب : صفحه­ی 39 ، کلِّ قسمت تعیین نماینده­ی ویژه )

6- قراردادهای میان ایران و دیگر کشورها در چه زمینه­هایی بسته می­شود؟ در زمینه­های اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی و سیاسی

7- قراردادهای میان ایران و کشورهای دیگر باید به امضای چه کسی برسند؟ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، باید به امضای رئیس جمهور یا نماینده­ی قانونی او برسد.

7- وظیفه­ی معاون اول رئیس جمهور چیست؟ در غیاب رئیس جمهور ، معاون اول مسئولیت تشکیل جلسات هیئت وزیران را بر عهده دارد.

8- چند مورد از سازمان­هایی را که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارند نام ببرید؟ سازمان تربیت بدنی ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان انرژی هسته­ای

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر 1389ساعت 22:11  توسط maryam | 

جغرافی سوم

درس اول -------------------------------

            1- نقشه و كره­ی­جغرافیایی را تعریف­كنید.  1) نقشه : تصویری از سطح زمین است كه به اندازه‌ی مورد نیاز كوچك شده‌است.

                                                              2) كره‌ی جغرافیایی : مدل كوچك شده‌ی كره‌ی زمین است. 

          2-  چرا برای هر موضوع جغرافیایی ، یك نقشه­ی جداگانه رسم می‌شود؟ زیرا در غیر این صورت آن‌قدر شلوغ و درهم می‌شودكه چیزی ازآن فهمیده نمی‌شود.

            3- اطلس چیست؟ به کتابی که مجموعه­ای از نقشه­ها در آن جمع­آوری شده است اطلس می­گویند.

            -------------------------------------------------  درس دوم-----------------------------------------------------------

               1- مقیاس نقشه را تعریف كنید. انواع آن­ را نام ببرید؟ میزان كوچك شدن نقشه را نسبت به اندازه‌ی واقعی ، مقیاس نقشه می­گویند.

                                                                                       الف) مقیاس خطی یا ترسیمی          ب) مقیاس کسری یا عددی.

             2- در دو نقشه با مقیاس­های   و   ، كدام یك دقیق تر است ؟ چرا ؟   مقیاس دقیق‌تر است  زیرا هرچه مخرج كسركوچك‌تر باشد آن كسر

                                                                                                                                        بزرگتر است در نتیجه نقشه دقیق‌تر است.

                3- در نقشه ای با مقیاس فاصله­ی شهر الف تا ب  8 سانتیمتر است. فاصله‌ی حقیقی آن­ها بر روی زمین چند كیلومتر است ؟                      

                                                                                                                                                                                                              

           --------------------------------------------------درس سوم----------------------------------------------------------

             1- انواع عكس‌های جغرافیایی را نام ببرید. 1) معمولی 2) هوایی 3) ماهواره‌ای

             2- فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی را تعریف­كنید. در جغرافیا اسامی و اصطلاحات زیادی به‌كار می رود كه برای آموختن آن‌ها از فرهنگ جغرافیایی استفاده می‌شود.

             3- انواع نمودار را نام ببرید. 1) منحنی 2) ستونی 3) دایره ای 4) تصویری

              4- برای نمایش ساده­ی اطلاعات جغرافیایی از چه وسایلی استفاده می شود؟  جدول‌ها و نمودارها

           -------------------------------------------------درس چهارم----------------------------------------------------------   

      1- چرا مطالعه­ی ناهمواری­ها برای انسان اهمیت دارد؟  زیرا مطالعه­ی آن­ها سبب می­شود تا محیط طبیعی خود را بهتر بشناسیم و عاقلانه­تر از آن استفاده کنیم.

        2- پیكرشناسان زمین چه­كسانی هستند؟ كسانی هستند كه چگونگی پیدایش ناهمواری­ها ، تغییر شکل آن­ها از گذشته تا کنون و شکلی را که در آینده پیدا می­کنند                                                                                  بررسی

                3- فرسایش را تعریف­کنید. به عمل تخریب ناهمواری‌ها ، حمل مواد حاصل از تخریب و ته‌نشین كردن آن‌ها در مناطق دیگر گفته می­شود.

               4- عوامل تغییر دهنده­ی ناهمواری­ها را دركوهستان نام ببرید. باران ـ  باد ـ یخچال ـ آب‌جاری

               5- باد چگونه در بیابان موجب تغییر شكل ناهمواری­ها می­شود؟ این بادها شن و ماسه‌های بیابان را جابه‌جا می كند و آن‌ها را صخره‌ها و سنگ‌های بزرگ می‌كوبد

                                                                                                        و مانند سمباده آن‌ها را از بین می‌برد.

              6- چه عواملی موجب تغییر شکل ناهمواری­ها در بیابان و در سواحل می­شوند؟     1) بیابان : اختلاف دما ـ باد           2) سواحل : باد ـ باران ـ امواج دریا

              7- انسان چگونه موجب تغییرشكل ناهمواری­ها می‌شود؟ 1) استخراج معادن  2) احداث راه‌ها  3) ایجاد نهرهای جدید  4) ساخت سد   5) ساخت‌شهرها

           --------------------------------------------------درس پنجم-----------------------------------------------------------

             1- کوهستان­ها چگونه به­وجود می­آیند؟ مثال بزنید. 1) چین­خوردگی : کوه­های البرز و زاگرس                          2) آتش­فشان : قله­ی دماوند

                                                                                                              3) گسل : کوه­های شرق آفریقا                                                  4) بالا آمدن مواد مذاب : شیرکوه یزد ـ الوند همدان

              2- قسمت­های مختلف یک چین­خوردگی را نام ببرید. تاقدیس ـ ناودیس

              3- انواع چین­خوردگی را نام ببرید؟ چین قائم ـ چین مایل ـ چین خوابیده

              4- گسل  چیست ؟ شكستگی لایه‌های رسوبی زمین براثرفشارهای زیاد و ناگهانی که با اختلاف ارتفاع لایه‌های رسوبیِ شکسته شده همراه است گسل نام دارد.

5-کوه­ها چگونه بر اثر بالا آمدن مواد مذاب ایجاد می­شوند؟ مثال بزنید. وقتی كه مواد مذاب از زمین خارج نشوند و در زیر پوسته‌ی زمین سرد شوند  موجب بالا آمدن

                                                                                                     پوسته‌ی زمین می‌شوند.

6- رشته­کوه­های بستر اقیانوس­ها چگونه پدید می­آیند؟ در جاهایی­که صفحه­های پوسته­ی زمین از هم دور می­شوند مواد مذاب از درون زمین بالا آمده و کوه­های کف

                                                                             اقیانوس­ها را ایجاد می­کنند. مانند کوه­های کف اقیانوس اطلس.

             --------------------------------------------------درس ششم----------------------------------------------------------

            1- از دهانه­ی آتشفشان­های فعال چه موادی خارج می­شود؟   1) روانه یا گدازه     2) بمب‌های آتش­فشانی    3) ابرهای‌گوگردی     4) خاكستر

              2- دركنار آتشفشان­های  نیمه­فعال ، چه پدیده­هایی دیده می­شود؟ دو مورد.       1) چشمه‌های آب­گرم     2) بخارهای گوگردی

            3- باتولیت  چیست؟ به مواد مذابی كه از زمین خارج نمی شوند و در زیر لایه‌های پوسته­ی زمین باقی می‌مانند و سرد می شوند باتولیت می­گویند.               

            4- زلزله چگونه و در چه مناطقی پدید می­آید؟  براثر آزاد شدن انرژی‌های درونی زمین ، زلزله ایجاد می شود. زلزله معمولاً در امتداد نقاط یا خطوط ضعیف موجود در

                                                                               پوسته­ی زمین صورت می­گیرد.

               5-بیشترین زلزله­ها در چه مناطقی اتفاق می­افتد؟  در کنار صفحات پوسته­ی زمین.

 

            6- زلزله­نگار چیست؟ دستگاه اندازه‌گیری شدت و قدرت زلزله است.

             7- زلزله چه تغییراتی در سطح زمین ایجاد می­كند ؟   1) شكاف خوردن زمین   2) تخریب نواحی شهری و روستایی   3) مواد روی دامنه‌ی كوه‌ها را به حركت   در می‌آورد و به پایین می‌ریزد.

 

          --------------------------------------------------- درس هفتم-------------------------------------------------

               1-  سفره‌ی آب زیرزمینی ( آبخوان ) را تعریف­كنید. هنگامی كه آب‌های فرورو در زیر زمین به لایه‌های سخت برخورد كنند و بیش‌از آن نتوانند فرو  روند درهمان‌‌جا

                                                                                        جمع می‌شوند و تشكیل سفره‌ی آب زیرزمینی را می‌دهند .

            2- از دریاچه­ها برای چه كارهایی می‌توان استفاده كرد؟   1) تأمین آب نواحی اطراف    2) ماهی‌گیری    3) ورزش­های آبی    4) مكان‌های تفریحی

           3- فرو رفتن آب در زمین به چه چیزهایی بستگی دارد؟   1) جنس خاك    2) شیب زمین

            ---------------------------------------------------درس هشتم---------------------------------------------------------

            1- رودها چگونه به­وجود می‌آیند و به چند دسته تقسیم می­شوند؟ از به هم پیوستن جویبارها رود به‌وجود می‌‌آید.     1) رود دائمی     2) رود فصلی

           2- «حوضه­ی­رود» و «خط تقسیم آب» را تعریف­كنید.   1) حوضه‌ی رود : سرزمینی است كه یك رود با شاخه‌هایش در آن جاری است.

                                                                                  2) خط تقسیم آب : به مرز میان دو حوضه‌ی رودگفته می‌شود.

           3- میزان آب دهی یا دِبی رود چیست؟ به مقدار آبی كه در مدت یك ثانیه از جای معینی از رود می‌گذرد گفته می‌شود.

            --------------------------------------------------- درس نهم----------------------------------------------------------

 1- چه موقع می­گویند سیلاب ایجاد شده یا رود طغیان­كرده است؟ اگر مقدار آب یك رود آن‌قدر زیاد شود كه از محل خود (رودخانه) خارج شود و به زمین‌های

                                                                                              اطراف سرازیر شود می‌گویند رود طغیان كرده است.

            2- قسمت های مختلف یك سیلاب را روی شكل بنویسید. 1) آبگیر      2) آبراهه      3) مخروطه افكنه

            3- برای جلوگیری از خطر سیلاب ، چه­كارهایی می­توان انجام داد؟  4 مورد.  1) ساختن شهرها یا روستاها در مكان‌هایی كه سیل‌گیر نباشند   2) ساختن كانال‌ها و سدها

                        در مسیر سیلاب‌ها    3) كاشت درختان و بوته‌ها در مسیر سیلاب‌ها      4) شخم زدن زمین‌های كشاورزی در جهت عمود بر جهت سیلاب.

              5- جلگه­های آبرفتی چگونه پدید می­آیند؟  رود در مناطقی که شیب زمین کم می­شود آبرفت­ها را به آرامی در بستر یا کناره­های رود برجای می­گذارد که پس از

                                                                         گذشت زمان­های بسیار ، سطح همواری شکل می­گیرد که جلگه­ی آبرفتی نام دارد.

 

 

             ---------------------------------------------------درس دهم----------------------------------------------------------

               1- مهم­ترین موادی كه در آب دریاها محلول هستند كدامند؟ 2 مورد.    1) اكسیژن     2) نمك طعام

             2- « جزر  و  مد » را تعریف­كنید. علت اصلی آن را بنویسید و چه كسی علت آن را كشف كرد؟

                       1) جزر : پایین آمدن آب دریاها یا اقیانوس‌ها  *  2) مَد: بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس‌ها  *** علت آن اثر نیروی جاذبه‌ی ماه و خورشید بر زمین است.

                        در قرن 18 میلادی توسط نیوتن كشف شد.

           3- چرا آب دریاها در نواحی گرم و خشك زمین ، از آب نواحی سردتر ، شورتر است؟ به علت تبخیر زیاد در نواحی­گرم‌تر.

            4- چه موقع بیشترین و چه موقع كم­ترین میزان جزر و مد اتفاق می­افتد؟ 1) بیشترین جزر و مد : زمانی كه ماه ، خورشید و زمین در یك راستا قرار می‌گیرند.                                                                                                                                                             2) كم‌ترین جزر و مد : زمانی كه ماه ، خورشید و زمین با یكدیگر زاویه‌ی قائمه می­سازند.

                                      5- موج دریا چگونه ایجاد می­شود؟ به جنبش درآمدن آب دریاها و اقیانوس­ها را بر اثر باد یا زلزله موج می­گویند.

6- چقدر از سطح زمین را آب و چقدر خشکی فرا گرفته است؟ 71% آب و 29% خشکی

7- بزرگ­ترین اقیانوس کره­ی زمین را نام ببرید؟ آرام

8- چرا آب دریاها و اقیانوس­ها شور است؟ رودهایی که به این دریاها می­ریزند در مسیر خود نمک­های موجود در بسترشان را حل می­کنند ـ در بعضی اقیانوس­ها ، کوه­های آتش­فشانی فوران می­کنند که املاح درون زمین را وارد آب اقیانوس­ها می­کنند.

9- آیا میزان نمک موجود در آب همه­ی اقیانوس­ها یکسان است؟ چرا؟ خیر ـ زیرا رودهایی که وارد دریاها می­شوند دارای درجه شوری­های مختلفی هستند ؛ و همچنین شدّت تبخیر نیز در همه­ی دریاها یکسان نیست .

10- چرا آب دریاها در نواحی گرم ، از آب­های نواحی سرد ، شورتر است؟ زیرا در مناطق گرم ، تبخیر شدیدتر است .

11- علّت اصلی ایجاد جزر و مد را بنویسید . چه کسی آن­را کشف کرد؟ بر اثر نیروی جاذبه­ی ماه ـ نیوتن در قرن 18

12- چرا خورشید در جزر و مد ، تأثیر زیادی ندارد؟ به دلیل آن­که بیش­تر از ماه ، از زمین فاصله دارد .

13- در یک شبانه روز (24ساعت) چه تعداد جزر و مد صورت می­گیرد؟ 2 بار جزر و 2 بار مد

14- چه موقع جزر و مدهای قوی ایجاد می­شود؟ در اوایل و اواسط ماه قمری که ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار می­گیرند .

15- چه موقع کم­ترین میزان جزر و مد ایجاد می­شود؟ در روزهای 7و8 ماه قمری (تربیع اول) و روزهای 21و22 ماه قموری (تربیع دوم) ؛ که ماه و خورشید و زمین با یک­دیگر زاویه­ی 90 درجه می­سازند .

16- جریان­ دریایی چیست؟ بیشتر بر اثر چه عواملی به وجود می­آیند؟ در اقیانوس­ها هم مانند خشکی­ها ، رودهایی جریان دارند که جریان­های دریایی نامیده می­شوند . بر اثر وزش و حرکت باد شکل می­گیرند .

17- موج چگونه ایجاد می­شود؟ آب دریاها و اقیانوس­ها بر اثر اختلاف فشار هوا و وزش باد به شکل موج به جنبش درمی­آید.

19- تفاوت موج­ها را در سواحل و وسط دریا بنویسید . در کنار سواحل ، باد پیوسته آب را به جلو می­راند ؛ ولی در وسط دریا هر نقطه از آب فقط در جای خود بالا و پایین می­رود .

 

            --------------------------------------------------درس یازدهم----------------------------------------------------

              1- هوا و آب و هوا را جداگانه تعریف­كنید.                   هوا: به حالت زودگذر و محلی جو در یك منطقه­ی محدود ، هوا می‌گویند.

                                                                                 آب‌وهوا: به حالت پایدار جو زمین در یك منطقه‌ی گسترده ، آب‌و هوا می‌گویند.

            2- عوامل مؤثر در آب و هوا را نام ببرید.  1) باد     2) ارتفاع      3) فاصله‌ از دریا      4) عرض‌جغرافیایی      5) جریان‌های دریایی

            3- چه عواملی موجب شده است كه آب و هوای كره زمین گرم تر شود؟ افزایش تعداد خودروها و كارخانه‌هایی كه از  بنزین ، گازوئیل ، نفت و ذغال سنگ

                                                                                                                     استفاده می‌كنند. 

4- هوا را تعریف کنید. به حالت گذرنده­­ی و محلّی جو در یک جای معیّن گفته می­شود .

5- آب­وهوا را تعریف کنید. به حالت پایدار جو در یک منطقه­ی وسیع در یک مدّت طولانی گفته می­شود .

6- عوامل مؤثر در آب­وهوا را نام ببرید. عرض­جغرافیایی ـ فاصله از دریا ـ باد ـ ارتفاع ـ جریان­های دریایی

7- عرض جغرافیایی چه تغییراتی در آب و هوا می­دهد؟ مدارهای نزدیک به استوا ، از مدارهای مجاور قطب گرم­ترند زیرا در مناطق استوایی ، آفتاب به طور عمود می­تابد و زمین را به سرعت گرم می­کند .

8- فاصله از دریا چه اثراتی در آب­وهوا دارد؟ کلّ شماره 2

9- باد چه اثراتی در آب و هوا دارد؟ کلّ شماره 3

10- ارتفاع چه اثراتی در آب و هوا دارد؟ کلّ شماره 4

11- علّت معتدل بودن هوای انگلستان در زمستان چیست؟ به علّت عبور جریان آب گرم گلف­استریم از سواحل آن

12- چه عواملی موجب شده است که انسان باعث گرم شدن آب و هوای کره­ی زمین شود؟ زیاد شدن تعداد خودروها و کارخانه­هایی که از بنزین ، نفت ، گاز و زغال سنگ استفاده می­کنند

 

13- انواع آب­وهوای گرم که در اطراف مدار استوا وجود دارند را نام ببرید . گرم استوایی ـ گرم مداری ـ گرم بیابانی

درس دوازدهم

1- « زیست بوم » را تعریف کنید . به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصّی که در یک منطقه­ی وسیع و عمده دیده می­شود و با گیاهان و جانوران مناطق دیگر متفاوت است ، زیست بوم می­گویند .

2- حفاظت از گیاهان و جانوران ، چه تأثیری در زندگی ما دارد؟ باعث از بین نرفتن زیست بوم یک منطقه می­شود و از تخریب محیط زیست جلوگیری می­کند .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 13

1- چه عواملی در گذشته موجب از بین رفتن جمعیّت جهان می­شد؟ بیماری­های واگیردار خطرناک مانند طاعون و وبا ـ قحطی و خشکسالی ـ جنگ­ها ـ کمبود بهداشت

2- چرا امروزه جمعیّت جهان رو به افزایش است؟ به دلیل پیشرفت­های چشم­گیر علوم پزشکی ـ بالا رفتن سطح سواد و آگاهی­های مردم که موجب رعایت بیشتر بهداشت فردی و عمومی شده ـ پیشرفت­های انسان در زمینه­های کشاورزی و صنعت که سبب تولید غذای بیشتر و با کیفیّت­تر در     کره­ی زمین شده است .

3- رعایت بهداشت فردی و عمومی ، چگونه باعث افزایش جمعیّت می­شود؟ رعایت بهداشت موجب می­شود تا از شیوع بیماری­های واگیردار و خطرناک جلوگیری شود و در نتیجه انسان­ها براثر این بیماری­ها ازبین نروند.

4- منابع طبیعی به چند دسته تقسیم می­شوند؟ نام ببرید و مثال بزنید .

الف) منابع طبیعی تجدید پذیر : آب ، باد ، انرژی خورشید ، جنگل

ب) منابع طبیعی تجدید ناپذیر : نفت ، گاز ، زغال سنگ

5- چه عاملی موجب می­شود تا منابع تجدید ناپذیر کره­ی زمین هرچه سریع­تر پایان یابند؟ استخراج بی­رویّه­ی این منابع به علت نیاز انسان به این مواد خام .

6- چرا با این­که نزدیک به 71% (سه چهارم) از سطح کره­ی زمین را آب فرا گرفته ولی انسان از نظر آب آشامیدنی ، با مشکل روبه­رو است؟ به علّت شور بودن بخش عمده­ای از این آب­ها ـ بخشی از آب­های شیرین نیز به صورت یخ­های دائمی وجود دارند که قابل استفاده نیست ـ بخشی از     آب­های شیرین به ­صورت آب­های زیر زمینی هستند که از دسترس انسان دورند ـ بخشی از این آب­ها به صورت بخار آب در جوّ زمین قرار دارند ـ

7- وضع آب سالم در کره­ی زمین چگونه است؟ گسترش فعالیّت­های کشاورزی و صنعتی ، موجب آلودگی و کمبود آب­های سالم شده­اند .

8- یکی از منابع تجدیدپذیر که در زندگی انسان­ها اهمیّت زیادی دارد کدام است؟ جنگل

9- چرا می­گویند جنگل­ها دستگاه تنفّس کره­ی زمین هستند؟ چون اکسیژن لازم را برای موجودات زنده تولید می­کنند

10- علت­های کمبود غذای انسان­ها در روی کره­ی زمین را بنویسید . موارد 1 تا 4

11- تغییر در واحدهای مسکونی را توضیح دهید . در گذشته به علّت فراوانی و ارزان بودن زمین و جمعیّت کم ، خانه­ها به صورت افقی گسترده می­شدند ؛ اما امروزه به علّت افزایش جمعیّت ، کمبود زمین و افزایش قیمت آن ، واحدهای مسکونی هم در جهت افقی و هم در جهت عمودی رشد می­کنند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 14

1- پرجمعیّت­ترین مناطق جهان کدامند؟ الف) نواحی شرق و جنوب شرقی آسیا    ب) اروپا           ج) شمال­شرقی آمریکا

2- پر جمعیّت­ترین کشورهای جهان را نام ببرید . چین ـ هند

3- عوامل مؤثر بر پراکندگی و تراکم جمعیّت در سطح کره­ی زمین را نام ببرید . ارتفاع ـ آب­وهوا ـ آب­وخاک ـ منابع معدنی ـ سواحل و گذرگاه­ها

4- عوامل جذب و دفع جمعیت در یک منطقه را نام ببرید . عواملی چون سرزمین هموار ، آب­وهوای معتدل ، خاک غنی ، آب کافی ، وجود معادن با ارزش زیرزمینی و بنادر سبب جذب جمعیت ؛ و عواملی چون کوه­های بلند ، آب­وهوای سرد قطبی یا بسیار گرم ، خاک نامساعد ، کمبود منابع معدنی و دوری از سواحل سبب دفع جمعیّت می­شوند.

 

5- مهاجرت چیست و چرا به وجود می­آید؟ جابه­جایی جمعیت را مهاجرت می­گویند ـ هرگاه در برخی مناطق ، عامل جذب جمعیّت پس از مدّتی از بین می­رود و یا عامل دفع جمعیّت در آن محل افزایش می­یابد ، مهاجرت به وجود می­آید.

6- دلایل مهاجرت را نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید؟

الف) دلیل طبیعی : مانند کم شدن آب ، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا ، بلایای طبیعی

ب) دلیل اقتصادی : مانند کاهش درآمد خانواده ، بی­کاری و تعطیلی کارخانه­ها 

ج) دلیل سیاسی : مانند اختلافات مرزی و جنگ

د) دلیل اجتماعی و فرهنگی : مانند برخی گسترش برخی جرم­ها و جنایت­ها

           7- مهاجرت یعنی چه؟ دلایل اصلی مهاجرت را بنویسید. به جابه‌جایی جمعیت میان دو منطقه ، مهاجرت می­گویند.   

                                                                                        دلایل مهاجرت : 1) سیاسی   2) اقتصادی  3) اجتماعی و فرهنگی    4) طبیعی

               8- انواع مهاجرت را نام ببرید و هر یك را تعریف­كنید.

                1) داخلی : جابه‌جایی جمعیت در داخل مرزهای یك كشور

                   2) خارجی : جابه‌جایی جمعیت به خارج از مرزهای یك كشور

                   3) دائمی : مهاجران دائمی دیگر قصد بازگشت ندارند

                   4) موقت (فصلی) : مهاجران موقت قصد بازگشت به محل اولیه ِ زندگی خود را دارند (مانند عشایر کوچ­رو)

                   5) اجباری : در مهاجرت اجباری فرد با میل و تصمیم خود مهاجرت نمی­كند بلكه مجبور به مهاجرت می شود (مانند مهاجرت اجباری فلسطینی­ها به کشورهای دیگر)

                   6) روزانه : مهاجرتی است كه مدت آن كم‌تر از یك شبانه‌روز طول می‌كشد (مانندکارکنان شهرهای بزرگ که ساکن شهرک­های اطراف شهر هستند)

  

 

 

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 15

1- انسان­ها در گذر از شیوه­های زندگی ، از گذشته تا به امروز چند مرحله را پشت سر گذاشته­اند؟ توضیح دهید ( جواب : مراحل سه گانه توضیح داده شوند )

2- کار اصلی مردم روستانشین چیست؟ کشاورزی

3- عوامل مؤثر در پیدایش روستاها را نام ببرید؟ عوامل طبیعی مانند آب­وهوای مناسب ، خاک مساعد و آب کافی

4- روستای متمرکز چگونه روستایی است؟ روستایی است که در آن خانه­های روستایی ، قنات ، چشمه ، مسجد ، مدرسه و . . . به دور یک میدان ساخته شده­ باشند.

5- روستای پراکنده چگونه روستایی است؟ روستایی است که در آن خانه­های روستایی از یک­دیگر فاصله دارند و زمین­های کشاورزی در بین    خانه­ها قرار گرفته­اند.

6- چه عاملی در تعیین مصالح ساختمانی ، نقش اساسی دارد؟ مثال بزنید .  محیط جغرافیایی نقش اساسی دارد ـ مثلاً در مناطق جنگلی و جاهایی که باران فراوان می­بارد ، خانه­ها را از چوب و سقف آن­ها را به صورت شیروانی می­سازند.

       7- روستاها را بر اساس شکل ظاهری ، به چند دسته تقسیم می­کنند؟ هر یک را تعریف کنید.   1) روستای متمرکز : روستایی است که تمامی خانه­های روستا ، دور یک      میدان(هسته­ی مرکزی)ساخته شده­اند.

 2) روستای پراکنده : روستایی     است که خانه­های روستا ، از یکدیگر فاصله دارند و زمین­های کشاورزی بین خانه­ها قرار دارند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 16

1- نخستین شهرهای جهان در کدام نواحی به­وجود آمدند؟ در بین­النهرین ( میان رودهای دجله و فرات ) و اطراف رود کارون

2- چند شهر قدیمی ایران را نام ببرید . هگمتانه ـ تیسفون ـ استخر ـ رِگ (ری) ـ شوش

3- یکی از آشکارترین تفاوت­های میان شهر و روستا چیست؟ نوع فعالیّت مردم در شهر و روستا ـ چراکه مردم در شهر بیشتر به فعالیّت­های غیرکشاورزی مانند کار در کارخانه­ها و اداره­ها می­پردازند اما در روستا بیشتر به کشاورزی و دام­پروری مشغول هستند.

4- بزرگ­ترین و قدیمی­ترین شهرهای دنیا در کنار کدام پدیده­های به­وجود آمدند؟ در کنار رودها و دریاها

5- عوامل پیدایش و رشد شهرها را نام ببرید؟ و مثال بزنید .  الف) وجود آب : اصفهان                   ب) موقعیّت ارتباطی : کرمانشاه 

 ج) نقش مذهب : مشهد      د) صنایع و معادن : اهواز

6- امروزه یکی از مهم­ترین مشکلاتی که مردم در شهرهای بزرگ با آن روبه­رو هستند کدام است؟ مشکل انواع آلودگی­ها ، مانند آلودگی آب­ها ، آلودگی صوتی و . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 17

1- ما به چه روش­هایی می­توانیم جهت­یابی کنیم؟ الف) حرکت ظاهری خورشید   ب) سایه­ی اجسام      ج) قطب نما       د) ستاره­ی قطبی

2- چگونه می­توان به­وسیله­ی حرکت ظاهری خورشید ، جهت­یابی کرد؟ سمت طلوع خورشید را مشرق و جهتی را که خورشید در آن غروب      می­کند ، مغرب می­گویند. اگر طوری بایستیم که دست راست ما به سمت مشرق (محل طلوع خورشید) باشد ، دست چپ ما مغرب ، روبه­روی ما شمال و پشت سرِ ما جنوب خواهد بود.

3- یکی از ساده­ترین روش برای جهت­یابی ، استفاده از کدام وسیله است؟ قطب نما

4- قطب نما چیست و چگونه عمل می­کند؟ عقربه­ی قطب نما در واقع یک تیغه­ی فلزّی است که خاصیّت مغناطیسی دارد که همواره در امتداد شمال و جنوب کره­ی زمین قرار می­گیرد و می­تواند جهت­های جغرافیایی را نشان دهد.

5- جهت­های جغرافیایی در قطب نما با چه حروف انگلیسی نشان داده می­شوند؟ N شمال ـ   S جنوب ـ   W غرب ـ   E شرق

6- چگونه می­توان در شب جهت­یابی کرد؟ به وسیله­ی ستاره­ی قطبی

7- ستاره­ی قطبی کدام جهت جغرافیایی را نشان می­دهد؟ جهت شمال

8- ستاره­ی قطبی ، به کمک کدام ستارگان ، در آسمان شناخته می­شود؟ به وسیله­ی ستاره­های دبّ اکبر

9- دبّ اکبر چه ستاره­هایی هستند؟ مجموعه­ی 7ستاره­ای که به شکل علامت سؤال هستند و در نزدیکی ستار­ی قطبی قرار دارند .

10- مردم کشور ما به سوی کدام جهت جغرافیایی نماز می­خوانند؟ چرا؟ جنوب غربی ـ زیرا مکه در کشور عربستان ئر جهت جنوب غربی کشور ما قرار دارد.

11- مردم کشور ترکیه به کدام سمت نماز می­خوانند؟ به سمت جنوب

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

درس 18

1- مدار را تعریف کنید . دایره­های فرضی که به موازات خط استوا ، بر روی کره­ی جغرافیایی رسم می­شوند.

2- تعداد مدارها را بنویسید . تعداد مدارها 180 است که 90 مدار در نیم­کره­ی شمالی و 90 مدار در نیم­کره­ی جنوبی است.

3- نصف­النهار را تعریف کنید . نیم­دایره­های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب ، بر روی کره­ی جغرافیایی رسم می­شوند و با یک­دیگر مساوی­اند.

4- تعداد نصف­النهارها را بنویسید .  360 نصف­النهار که 180 نصف­النهار در نیم­کره­ی شرقی و 180 نصف­النهار در نیم­کره­ی غربی قرار دارد.

5- به کدام نصف­النهار ، «نصف­النهار مبدأ» می­گویند؟ نصف­النهار صفر درجه که از لندن پایتخت انگلستان می­گذرد گفته می­شود.

6- مختصّات جغرافیایی را تعریف کنید؟ هرنقطه از زمین روی یک مدار و یک نصف­النهار مشخّص قرار دارد که به­آن مختصّات جغرافیایی آن­نقطه می­گویند.

7- عرض جغرافیایی را تعریف کنید . به فاصله­ی هر نقطه روی زمین تا مدار استوا (برحسب درجه) عرض جغرافیایی می­گویند.

8- طول جغرافیایی را تعریف کنید . به فاصله­ی هر نقطه روی زمین تا نصف­النهار مبدأ (برحسب درجه) طول جغرافیایی می­گویند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس 19

1- حرکت­های کره­ی زمین را نام ببرید. الف) حرکت انتقالی                ب) حرکت وضعی

2- حرکت وضعی زمین را تعریف کنید؟ چه مدّت طول می­کشد؟  به چرخش زمین به دور خودش حرکت وضعی می­گویند ـ این حرکت 24ساعت طول می­کشد.

3- نتایج حرکت وضعی زمین را بنویسید.   الف) پیدایش شب و روز     ب) اختلاف ساعت در منطق مختلف کره­ی زمین

4- حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید؟ چه مدّت طول می­کشد؟ به گردش کره­ی زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می­گویند ـ این حرکت 365 روز و 6ساعت (یک­سال) طول می­کشد.

5- نتایج حرکت انتقالی زمین را بنویسید.   الف) پیدایش سال               ب) پیدایش فصل­ها

6- سال رسمی و سال کبیسه را تعریف کنید. سال 365 روزی را سال رسمی ـ سال 366 روزی را سال کبیسه می­گویند

7- سال کبیسه چگونه پدید می­آید؟ توضیح دهید. هر4سال یک­بار ، 6ساعت­های اضافی سال رسمی را که یک شبانه­روز (24ساعت) می­شوند به سال رسمی اضافه می­کنند و سال366 روزی یا سال کبیسه به­وجود می­آید.

8- فصل زمستان چگونه پدید می­آید؟ به علّت مایل تابیدن نور خورشید به زمین و طولانی­تر شدن شب و کوتاه­تر شدن روز

9- فصل تابستان چگونه پدید می­آید؟ به علّت مستقیم تابیدن نور خورشید به زمین و طولانی­تر شدن روز و کوتاه­تر شدن شب

10- علّت اصلی گرم شدن یا سرد شدن کره­ی زمین چیست؟ تغییر زاویه­ی تابش نور خورشید

11 محور چرخشی زمین ، چه­قدر مایل است؟ 5/23 درجه

12- فصل­ها در دو نیم­کره­ی شمالی و جنوبی زمین چگونه­اند؟ فصل­ها در دو نیم­کره­ی شمالی و جنوبی برعکس یک­دیگر هستند یعنی هنگامی که در نیم­کره­ی شمالی فصل تابستان است ، در نیم­کره­ی جنوبی فصل زمستان است ؛ و هنگامی که در نیم­کره­ی شمالی فصل بهار است ، در نیم­کره­ی جنوبی ، فصل پاییز است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر 1389ساعت 22:10  توسط maryam | 

نابرده رنج گنج میسّر نمی شود         مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد (سعدی)

 

 

 نمونه سؤالات تاریخ كلاس‌ سوم   

                                                   دانش­آموزان گرامی این پرسش­ها هیچ­گاه شما را از مطالعه­ی کتاب درسی بی­نیاز نخواهد کرد ؛ اما پرسش­های زیر از میان پرسش­هایی

                                                      انتخاب شده­اند که در سال­های گذشته در امتحانات نوبت دوم بیشتر از آن­ها استفاده شده است.متن درس برای شما منبع اصلی در آزمون است.

--------------------------  درس اول -----------------------------

1- در اواخرقرن 9 هجری كدام دشمنان خارجی و هر یك از كدام سمت به ایران حمله كرده بودند؟   الف) پرتغالی‌ها به خلیج‌فارس   ب) ازبكان به خراسان

2- چرا در اواخر قرن 9 هجری دركشور ایران اختلافات مذهبی وجود داشت؟   زیرا مذهب رسمی دركشور وجود نداشت.

3- مهم‌ترین طرفداران شیخ‌صفی‌الدین‌اردبیلی و فرزندانش چه‌كسانی بودند؟  هفت طایفه‌ی ترك‌نژاد به‌نام قزلباش‌ها.

4- مهم‌ترین اقدامات شاه‌اسماعیل صفوی را بنویسید.  1) رسمی‌كردن مذهب شیعه 2) انتخاب تبریز به عنوان پایتخت 3) سركوبی دشمنان داخلی و خارجی

5- چرا جنگ چالدران اتفاق افتاد؟ میان كدام پادشاهان رخ داد ؟ نتیجه آن جنگ چه بود؟  الف) زیرا پادشاه عثمانی خود را فرمان‌روای همه‌ی مسلمانان  می‌دانست ، در نتیجه با قدرتمند شدن حكومت صفویان مخالفت می‌كرد. ب) میان شاه‌اسماعیل و سلطان‌سلیم عثمانی رخ داد . ج) در این جنگ شاه‌اسماعیل چون سلاح‌های گرم ( مانند توپ و تفنگ ) نداشت ، شكست خورد.

--------------------------  درس دوم -----------------------------

1- سلسله صفوی را چه كسانی تأسیس ، تثبیت و قدرتمند كردند ؟  تأسیس: شاه‌اسماعیل  *   تثبیت: شاه‌تهماسب   *   قدرتمند: شاه عباس                                      

    2- پرتغالی‌ها در ابتدا برای چه‌كاری به ایران و خلیج فارس آمدند و سپس كجاها را تصرف كردند ؟  ابتدا برای تجارت و بازرگانی آمدند و سپس بحرین ، هرمز  و   بندر‌گمبرون را تصرف كردند.

3- نام قبلی بندرعباس چه بود و چرا به این نام تغییر یافت ؟  بندرگمبرون -  چون شاه عباس آن‌را آزاد كرد نام آن به بندرعباس تغییر یافت.

4- چرا انگلیسی ها با ایران برای اخراج پرتغالی‌ها همكاری كردند ؟ الف) انگلیسی‌ها با پرتغالی‌ها رقابت تجارتی داشتند  ب) شاه عباس آن‌ها را تهدید كردكه            اگر در جنگ با پرتغالی‌ها به او كمك نكنند حق تجارت با ایران را ندارند.

 5- دلایل ضعف و سقوط حكومت صفوی را بنویسید . 1) ضعف و بی لیاقتی شاهان صفوی 2) بیشتر این شاهان افرادی خونریز و ظالم بودند  3) تربیت نشدن این پادشاهان برای اداره‌ی كشور

6- علت شورش افغان ها در زمان شاه‌سلطان‌حسین چه بود ؟ رهبر افغان‌ها چه‌كسی بود ؟ زیرا گرگین‌خان ، حاكم قندهار به افغان‌ها خیلی ظلم و ستم می‌كرد.                 رهبر آن‌ها محمود افغان بود.

7- در رأس حكومت صفوی چه كسی‌قرار داشت و بعد از او چه مقامی بود ؟ در رأس حكومت پادشاه بود – بعد از او صدراعظم بودكه‌اعتمادالدوله نامیده می‌شد.

8- عوامل رونق تجارت و اقتصاد را در زمان صفوی بنویسید . 1) ساخت راه‌ها وكاروان‌سراها 2) برقراری امنیت 3) یكسان نمودن واحدهای اندازه‌گیری.                              

  9- مهم‌ترین كارخانه‌های دوره‌ی صفوی را بنویسید.  توپ سازی -  ابریشم بافی

--------------------------  درس سوم-----------------------------

 1- چرا اشرف افغان با نادر و دركجا جنگید و نتیجه‌ی جنگ چه شد ؟ زیرا از قدرت گرفتن شاه‌تهماسب دوم به كمك نادر بسیار می‌ترسید -  در مهماندوستِ دامغان  با نادر جنگید و شكست سختی از نادر خورد. 

2- نادر كدام نواحی را فتح كرد ؟  بحرین ، قندهار ، خوارزم ، بخارا

3- مهم‌ترین فتح نادركجا بود ؟ و چرا نادر به آن جا حمله‌كرد؟ هندوستان- زیرا افغان‌ها به هند فراركرده بودند و پادشاه هند حاضر به تسلیم آن‌ها به نادر نبود.

4- پادشاه هند كدام جواهرات را به نادر تقدیم نمود ؟  الماس‌های «كوه نور » و « دریای نور » را به نادر داد. 

5- كریم خان خود را چه می نامید ؟ مهم‌ترین فتح او كجا بود ؟ وكیل‌الرعایا- جنگ با عثمانی كه به فتح بصره انجامید.

6- چرا نادر فرصتی برای بهبود وضع زندگی مردم و آباد كردن شهرها نیافت ؟  زیرا در تمام دوران حكومت خود ، مشغول جنگ‌های مختلف بود.

7- بنا‌های مهم شهر شیراز را در زمان حكومت زندیه نام ببرید. حمام وكیل -  بازار وكیل -  مسجد وكیل

--------------------------  درس چهارم----------------------------

1- پروتستان­ها چه کسانی بودند؟

2- در قرن 17 میلادی ، چه تغییراتی در رابطه با حکومت ، در انگلستان­ افتاد ؟

3- در قرن 18 میلادی ، چه تغییراتی در رابطه با حکومت در فرانسه افتاد ؟

3- منظور از انقلاب صنعتی در اروپا چیست ؟

--------------------------  درس پنجم-----------------------------

1- قاجارها چه‌كسانی بودند و چه موقع وارد ایران شدند و دركجا ساكن شدند ؟ قبایل ترك نژادی بودند كه همراه با حمله‌ی مغول وارد ایران شدند و در استرآباد  ساكن شدند.

2- پایتخت آقامحمدخان قاجار چه شهری بود ؟  تهران

3- در زمان فتحعلی شاه چه جنگ‌هایی اتفاق افتاد و كدام عهدنامه‌ها بسته شد ؟ جنگ‌های ایران و روسیه- در پایان اولین جنگ ، قرارداد «گلستان » و در پایان دومین جنگ ، قرارداد « تركمانچای » بسته شد .

4- تعهدات ایران و انگلیس در عهدنامه‌ی مفصّل چه بود ؟ ایران تعهدكردكه انگلستان را در حفظ هندوستان یاری‌كند- انگلستان هم پذیرفت كه كمك‌های مالی و نظامی در اختیار ایران قرار دهد.

 5- موارد قرارداد میان ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه چه بود ؟ ایران اجازه دهد فرانسه هر وقت بخواهد ازخاك ایران برای حمله به هند استفاده‌كند- فرانسه نیز به ایران وسایل نظامی بدهد و در جنگ با روسیه به ایران‌كمك‌كند.

 6- دلایل رابطه‌ی انگلستان با ایران را در زمان فتحعلی‌شاه بنویسید ؟ 1) از حمله‌ی فرانسه یا روسیه‌ به هند از خاك ایران جلوگیری‌كند 2) از حمله‌ی خودِ ایران به هند جلوگیری‌كنند 3) كالاهای خود را در ایران به فروش برسانند.

7- در قرارداد تركمانچای ،كدام نواحی از ایران جدا شدند ؟ ارمنستان و آذربایجان

 

--------------------------  درس ششم ----------------------------

1- صدراعظم محمدشاه در ابتدا چه‌كسی بود و او چگونه فردی بود و چرا محمدشاه او را به قتل رسانید ؟ میرزا ابوالقاسم فراهانی- فردی لایق و كاردان- زیرا  از قدرت یافتن او نگران بود.

2- دو مذهب دروغین را در زمان قاجار نام ببرید . رهبران آن ها چه‌كسانی بودند ؟ این مذهب‌ها مورد حمایت چه كشورهایی بودند ؟ 1) مذهب بابیت: رهبرآن «سیدعلی‌محمد باب» بود  2) مذهب بهائیت:كه رهبر آن « میرزا حسینعلی‌نوری » بود.   مورد حمایت انگلیس و روسیه.

3- اقدامات امیركبیر را نام ببرید. 1) انتشار روزنامه‌ی وقایع‌اتفاقیه 2) تأسیس مدرسه‌ی دارالفنون 3) فرستادن دانشجویان به اروپا 4) كم‌كردن حقوق درباریان             5) مبارزه با رشوه‌خواری .

4- افغانستان طیّ كدام قرارداد از ایران جدا شد ؟ قرارداد پاریس

5- دو امتیاز مهم را كه در زمان ناصر الدین شاه به بیگانگان داده شد بنویسید. 1) امتیاز رویتر: امتیاز انحصاری احداث راه‌آهن و بهره‌برداری ازكلیه‌ی معادن و اداره‌ی گمرك   2) امتیاز تالبوت: امتیاز انحصاری توتون و تنباكو  

6- چه‌كسی ناصرالدین شاه را به قتل رسانید ؟ میرزا رضای‌كرمانی از شاگردان سیدجمال‌الدین اسدآبادی

--------------------------  درس هفتم-----------------------------

1- نخستین جرقه‌های انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ؟  با به چوب بستن بازرگانان قند توسط علاءالدوله حاكم تهران به بهانه‌ی گران شدن قند.

2- مهم‌ترین خواسته‌ی مردم در آغاز انقلاب مشروطه چه بود ؟  تأسیس عدالت‌خانه

3- كدام روحانیون رهبری مردم را در جریان انقلاب مشروطه بر عهده داشتند ؟ 1) طباطبایی 2) بهبهانی 3) شیخ فضل‌الله نوری

4- چه عواملی موجب قیام مردم در زمان مظفرالدین شاه شد ؟ خشونت‌های او و درباریان - دخالت بیگانگان دركارهای كشور 

5-  حكومت « مشروطه‌ی سلطنتی » یعنی چه؟ یعنی حكومتی كه در آن ، نمایندگان مردم در مجلس ، بر چگونگی اداره‌ی كشور و كارهای شاه نظارت كنند.

 

درس هشتم

 1-مخالفت روسیه را با انقلاب مشروطه بنویسید.1) وابستگی كامل محمدعلی‌شاه به روسیه 2) اطمینان از دخالت انگلیسی‌ها در میان نمایندگان مجلس. 

2- بی‌اعتناعی و مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه ، چگونه بر همگان آشكار شد ؟ 1) دعوت نكردن از نمایندگان مجلس در مراسم تاج‌گذاری 2) امضاء نكردن متمم قانون اساسی در ابتدا

3- مجلس اول به‌دست كدام افسر روسی به توپ بسته شد ؟  لیاخوف

4- رهبران قیام مردم تبریز در مخالفت با مشروطه چه‌كسانی بودند ؟  ستارخان و باقرخان

5- فاتحان تهران پس از فتح تهران چه‌كردند و چه تصمیماتی گرفتند ؟ 1) بركناری محمدعلی‌شاه از پادشاهی 2) جانشین كردن احمدشاه فرزند محمدعلی‌شاه به جای او 3) تبعید محمدعلی‌شاه به روسیه و دادن سالانه مبلغ 100 هزار تومان به او 4) به دار آویختن شیخ‌فضل‌الله نوری .

--------------------------  درس نهم -----------------------------

1- مجلس برای حل مشكلات مالی و نظامی كشور چه‌كرد ؟ استخدام چندكارشناس خارجی                   

2- مجلس دوم چگونه و به‌دست چه‌كسی بسته شد ؟ با تهدید روسیه ، جهت اخراج كارشناسان خارجی-  ناصرالملك تهدید‌ را پذیرفت و مجلس را تعطیل‌كرد.

3- رهبرانِ مردمِ قیام‌كننده در زمان احمدشاه چه‌كسانی بودند ؟ 1) شیخ محمد خیابانی 2) میرزا كوچك‌خان جنگلی 3) محمدتقی‌خان پسیان

4- رقابت و اختلاف اصلی میان كشورهای «اتحاد مثلث» و «اتفاق مثلث» بر سر چه مسایلی بود ؟ 1) توسعه‌طلبی ارضی 2) رقابت‌های صنعتی و تجاری

5- كشورهای «اتحاد مثلث» و «اتفاق مثلث» را نام ببرید ؟ 1) اتحاد مثلث: آلمان- ایتالیا- اتریش و مجارستان      2) اتفاق مثلث: انگلیس- روسیه- فرانسه .

6- چرا در جنگ جهانی اول ،كشور ما نیز مورد حمله و اشغال نیروهای روسی و انگلیسی قرارگرفت ؟  زیرا انگلیس و روسیه می‌ترسیدند آلمان بر منابع نفت‌ ایران   مسلط‌شود.

-------------------------- درس دهم -----------------------------

1- سیاستِ جدیدِ استعماری انگلیس پس از جنگ‌جهانی اول چه بود ؟  استفاده از یك حكومت قوی و وابسته به انگلیس درآن‌كشورها.

2- مشكل اصلی انگلستان در اجرای سیاست جدید استعماری خود در ایران چه بود ؟ حكومت قاجار ( در زمان احمدشاه ) قدرت و توانایی لازم را نداشت. 

3- سرانجام انگلستان برای اجرای سیاست جدید استعماری خود چه‌كسانی را برگزید ؟ 1) سیدضیاءالدین طباطبایی 2) رضاخان

4- چه عواملی زمینه را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی آماده كرد ؟ دو مورد.   1) حمایت انگلیس از رضاخان 2) سركوبی مخالفان آگاه

5- كدام مجلس و در چه سالی ، تغییر سلطنت را از قاجار به پهلوی اعلام نمود ؟  مجلس مؤسسان در سال 1304 هجری شمسی.

6- انگلستان برای تثبیت موقعیت رضا‌شاه او را چگونه فردی معرفی می كرد؟ فردی وطن پرست ، ضد بیگانه و دین دار

7- سه مورد از كارهای رضا‌شاه را بنویسید . 1) احداث راه آهن 2)تأسیس دانشگاه تهران 3) واداركردن زنان به كنار گذاشتن حجاب.

-------------------------  درس یازدهم----------------------------

1- به چه دلایلی قرارداد صلح وِرسای پایدار نماند ؟ 1) نارضایتی بعضی كشورها و ملت‌‌ها از مرزبندی‌های جدید 2) نارضایتی كشورهای شكست خورده از پرداخت غرامت‌های سنگین 3) ادامه‌ی اقدامات استعمارگرانه توسط فرانسه و انگلیس. 

 2- درزمان اوضاع آشفته‌ی اروپا پس‌ازجنگ جهانی اول ، چه‌كسانی و با چه شعارهایی‌توانستند درآلمان و ایتالیا به قدرت برسند ؟ درآلمان: هیتلر -  در ایتالیا: موسولینی با‌طرح شعارهای نژادپرستانه و توسعه‌طلبانه.

3- «دولت‌های محور» و «دولت های متفق» درجنگ جهانی دوم چه‌كشورهایی بودند ؟ 1) محور: آلمان ، ایتالیا ، ژاپن  2) متفق: انگلیس ، فرانسه ، شوروی، آمریكا

4- دولت‌های محور راه رسیدن به اهداف خود را چه می‌دانستند ؟  جنگ

5- چرا رضا‌شاه می‌خواست با آلمان دوست باشد ؟ زیرا فكر می‌كرد آلمان بزرگترین قدرت نظامی آن زمان است.

 

-------------------------  درس دوازدهم----------------------------

1- رهبری نهضت ملی شدن نفت را چه‌كسانی بر عهده داشتند ؟  دكتر محمد مصدق – آیت‌اله كاشانی

2- آیت‌اله‌كاشانی كه بود ؟ از روحانیون معروفی بود كه همراه با پدرش در عراق با استعمارگران انگلیسی مبارزات زیادی ‌كرده بود.

3- چه چیزی موجب شد تا دكتر مصدق از نخست‌وزیری استعفا دهد ؟ مخالفت محمدرضاشاه با درخواستِ دادنِ وزارت‌جنگ به دكترمصدق.

4- علت و نتیجه قیام 30 تیر 1331 را شرح دهید ؟ به علت مخالفت آیت‌اله‌كاشانی و مردم با انتخاب قوام‌السلطنه به نخست‌وزیری توسط شاه و حمایت مردم ازدكتر مصدق - درنتیجه‌ی مقاومت مردم ، مصدق دوباره به نخست‌وزیری انتخاب شد.

5- كودتای 28 مرداد 1332 به دست چه‌كشوری طراحی شد ؟ و به دست چه‌كسی انجام شد ؟ با طراحی آمریكا – به‌دست سرلشكر زاهدی

-------------------------  درس سیزدهم----------------------------

1- چرا شاه تا قبل از سال 1341 به روحانیون و اسلام بی احترامی نمی‌كرد ؟  به‌علت مقام برجسته و نفوذ فراوان آیت‌اله بروجردی كه مرجع تقلید بزرگ مردم بود. 

2- دو مورد از موارد لایحه‌ی انجمن های ایالتی و ولایتی را بنویسید.  1) حذف شرط سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان 2) دادن حق رأی به زنان.

3- با فرا رسیدن محرم در سال 1342 ، امام به سخنرانان مذهبی چه راهنمایی­هایی نمودند ؟ كه باید سكوت در مقابل رژیم شاه را بشكنند و جنایات آن­را بازگو کنند ، درباره­ی ارتباط رژیم با اسرائیل حرف بزنند.

4- ساواك به سخنرانان مذهبی با چه شرایطی اجازه سخنرانی داد ؟ 1) علیه شاه سخن نگویند 2) علیه اسرائیل چیزی نگویند 3) مرتب به مردم نگویند كه اسلام درخطراست.

5- فجیع‌ترین جنایت رژیم شاه در روز 15 خرداد 1342 چه بود ؟ قتل‌عام « كفن‌پوشانِ ورامین » كه خواستار آزادی امام بودند.  

6- لایحه‌ی كاپیتولاسیون چه بود و توسط چه‌كسی به مجلس برده شد ؟  مصونیت قضایی آمریكاییان در ایران بود- توسط حسنعلی­منصور به مجلس برده شد.

-------------------------  درس چهاردهم ---------------------------

1- چه‌كسی حسنعلی منصور را به قتل رسانید و او از افراد چه گروهی بود ؟  محمد بخارایی -  عضو « جمعیت هیئت‌های مؤتلفه‌ی اسلامی » بود. 

2- اقدامات هویدا را كه درجهت خدمت به بیگانگان و حفظ حكومت پهلوی انجام گرفت بنویسید ؟ 1) هدر دادن ثروت‌های ملی 2) وابستگی ایران به بیگانگان 3) جلوگیری از مبارزات مردمی 4) رواج غرب‌گرایی و اسلام زدایی 5) حفظ منافع آمریكا در خلیج فارس.

3-  منطقه‌ی خلیج فارس همیشه از چه نظرهایی دارای اهمیت بوده است؟ 1) اقتصادی 2) نظامی

4- مبارزات مردم پس از قیام 15خرداد 1342 به چند دسته تقسیم می شدند ؟ 1) سیاسی 2) فرهنگی 3) مسلحانه

5- چه خطری منافع آمریكا را در خلیج فارس تهدید می‌كرد ؟ شورش و قیام مردم كشورهای منطقه بر علیه منافع آمریكا.  

6- كدام افراد در مبارزه‌‌ی فرهنگی با حكومت پهلوی فعال بودند ؟ 1) امام خمینی 2) آیت‌اله مطهری 3) دكتر علی شریعتی 

7- پس از قیام 15‌خرداد ، مبارزات سیاسی بر ضد حكومت پهلوی به چه شكل‌هایی ادامه یافت ؟  1) مبارزات امام و یارانش در نجف 2) مبارزه‌ی شخصیت‌ها و گروه‌های مذهبی در ایران  3) مبارزات دانشجویان داخل و خارج ازكشور.

-------------------------  درس پانزدهم----------------------------

1- درآبان سال 1356 كدام خبر موجب خشم بیشتر مردم شد ؟  انتشار مقاله‌ی توهین‌آمیز به امام در روزنامه‌ی اطلاعات.

2- قیام 19 دی 1356 مردم قم را توضیح دهید؟ این قیام به علت اعتراض به انتشار مقاله‌ی توهین‌آمیز روزنامه‌ی اطلاعات به امام­خمینی انجام شد كه با سركوب مأموران رژیم شاه همراه گردید .

3- حادثه 17 شهریور 1357 ( جمعه سیاه ) را توضیح دهید؟ مردم در این روز به فرمان امام خمینی به خیابان‌ها ریختند و رژیم شاه كه حكومت نظامی اعلام كرده بود بسیاری از مردم را به شهادت رساند.

4- چرا روز 13 آبان را روز دانش‌آموز نامیده­اند ؟  زیرا در این روز سربازان رژیم شاه تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویانی را كه در جلوی دانشگاه تهران جمع شده بودند به گلوله بستند.

5- انقلاب اسلامیِ سال 1357، بر شالوده­ی کدام قیام شکل گرفت ؟ قیام 15 خرداد 1342

-------------------------  درس شانزدهم----------------------------

1- چرا روز 12 فروردین را روز جمهوری اسلامی نامیده اند ؟ زیرا در این روز مردم پای صندوق‌های رأی رفتند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. 

2- سه نهاد از نهادهایی را كه پس از انقلاب تشكیل شدند نام ببرید و كار هر یك چه بود ؟  1) كمیته‌ی انقلاب اسلامی: برای دستگیری سران رژیم شاه و ایجاد نظم و امنیت دركشور  2) سپاه پاسداران: برای دفاع از انقلاب  3) جهاد سازندگی: برای سازندگی كشور و كمك به كشاورزان.

3- در پیِ كدام ماجرا ، دانشجویان ، سفارت آمریكا را اشغال كردند ؟ زیرا دولت آمریكا ، شاه را در كشور خود پناه داده بود تا دست به توطئه بزند.

4- مهم‌ترین و سخت ترین توطئه‌ی دشمنان ، پس از انقلاب چه بود ؟  جنگ تحمیلی

5- مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی چه بود ؟  استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی

6- دولت آمریكا پس از انقلاب اسلامی ، چه مشكلاتی‌ را از نظر اقتصادی برای كشور ما ایجاد كرد ؟  1) اموال و پول‌های ایران را در بانك‌های آن‌كشور توقیف‌كرد

 2) كالاهایی‌را كه ایران در زمان گذشته از او خریداری كرده بود به ایران نداد  3) جلوگیری از فروش هرگونه كالا توسط كارخانه‌های خود و دیگر كشورها     به ایران. 4) ایجاد تحریم­های اقتصادی بر علیه ایران

7- مردم ایران در برابر تحریم­های آمریکایی­ها ، به چه پیشرفت­هایی دست یافتند ؟  1) دست­یابی به دانش و انرژی هسته­ای  2) ساخت بسیاری از وسایل که در گذشته از کشورهای غربی تهیه می­شدند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر 1389ساعت 22:8  توسط maryam | 

 

 

 

 

موضوعات : معرفی  آیین  برهمایی

سه شاخه مسیحیت دراروپا وتفاوت انها

کشیدن نقشه های آموزشی

 

 

 

 

آئین برهمایی

در آئین برهمایی نمی توان یک خدا را انتخاب کرد وپرستید بلکه باید همزمان به همه این خدایان ایمان داشت اما مگر می توان یک یا چند خدا را به عنوان خدای اول  ودوم انتخاب کرد و بیشتر به معابد آنها رفت.

هر خدا معبد جدای خود را دارد  ودر هر خیابان دهها  معبد ساخته می شود بت ها در جیب  لباس ها ودر داشبرد ما شین ها نگهداری می شود  تا از صاحبان خود محافظت کند زیرا وقتی خدا را با ید دید تا پرستید باید همه جا او را با خود حمل کرد در غیر این صورت آن بت قادر نیست که شما را ببیند وصدای شما را بشنود در معبد پس از صحبت با بت ها باید حتما زنگ معبد را به صدا در آورد تا خدایی که در کوهها ی هیمالیا زندگی  می کند صدای زنگ را شنیده وبرای بر آوردن حاجت شما به سوی شما بیاید . برهمنان مردجان اصلی آئین بر همایی هستند وبا لاترین طبقه  جامعه بوده ودر اصطلاح در همه موارد حرف  حرف آنها است.

تفاوت بین ارتدکس وکاتولیک ها

مسیحیان به تثلیث معتقدند از نظر ارتدکس ها روح القدس  ناشی از پدر است اما کاتولیک ها می گویند ناشی از پسر است کاتولیک ها برزخ  برائت از گمراهی وعدم امکان اشتباه پاپ را قبول ندارندروحانیون ارتدکس ازدواج را بر خود حرام نمی دانند ولی روحانیون کاتولیک حرام می دانند زبان مقدس نزد ارتدکس ها زبان یونانی است ومراسم عبادی را به این زبان به جا می آورند .ولی کاتولیک ها به زبان لاتینی . رئیس روحانی فرقه ارتدکس ها را به طریق (خلیفه ) ولی رئیس فرقه کاتولیک را پاپ می خوانند. وشکل کلیسا های  ارتدکس  چهار گوش است ودردو سطح قرار دارد  . قسمت مرتفع آن محل اولیای دین وبه منزله آسمان وقسمت پایین محل اجتماع پیروان  وبه منزله زمین است ولی در کلیسا های کاتولیک این ویزکی وجود ندارد .در کلیساهای ارتدکستصاویرعیسی ومریم وقدسیان نقش بسته است ونزد این فرقه مقدسند اما در کلیساهای کاتولیک از این خبر ها نیست

 پروتستان

پروتستان به معنای معترض است کلیسای پروتستان به جهت اعتراض به عملکرد نا صواب متصدیان کلیساهای کاتولیک از جمله خرید وفروش گناه  وبهشت وعفونامه های پدران روحانی به وجود آمد. توماس میشل که خود کشیش مسیحی معاصر است در این باره می نویسد در حالی که بسیاری از کار گزاران کلیسا مردم را به اصلاح دین خرافی می خواند ند جریان بخشش نامه ها مانند توپ صدا کرد . وایجاد شکاف در کلیسا ی غرب را قطعی نمود قضیه از این قرار بود که شماری از واعظان پر شور مناطق مختلف اروپا را زیر پا گذشتند ودر همه جا اعلام کردند که هر مومنی می تواند با پرداخت مقداری پول به کلیسا خود را از مجازات  باز خرید کند ونجات دهد در این هنگام مارتین لوتر قیام کرد ودر سال 1517 اعلامیه ای مشتمل بر 95 ماده پیشنهادی انتشار داد        

 1-نجات فقط از راه ایمان به دست می آید.

2- کتاب مقدس تنها منبع ایمان مسیحی است

3- نباید معتقد بود که عشای ربانی قربانی است

4- رهبانیت ونذر کردن برای آن باطل است

 

 

 

 

«داناترين مردم كسي است كه دانش ديگران را به دانش خود اضافه كند»                                                                           پيامبر اكرم (ص)

مقدمه :

   يكي از هنرهاي تدريس، توانايي طراحي تدريس يا كشيدن نقشه‌ي آموزش است كه همه‌ي راهبردها و رخ دادها را براي رسيدن به اهداف شامل مي‌شود.

    يكي از نشانه‌هاي آموزش كارآمد و موفقيت آميز، داشتن الگوي مطلوب طراحي آموزشي است. به اين سبب، در اين نوشتار يكي از كارآمدترين مدل‌ها معرفي شده و با عنايت به اين موضوع كه مؤلف كتاب منبع (منوچهر فضلي خاني) در سمت آموزگار، دبير و مدرس در سطوح متفاوت تدريس كرده است، مشكلات و تنگناهاي اجرايي طرح درس‌هاي گوناگون را سنجيده است و طرح پيشنهادي را با در نظر گرفتن وضعيت معلمان، دانش‌آموزان و امكانات آموزشي كشور طراحي و معرفي مي‌كند.

 

طراحي آموزشي ويژه يك موضوع درسي

  اين طراحي شامل چند قسمت اصلي است:

الف) اقدامات قبل از تدريس

تدوين اهداف آموزشي

تعريف هدف

    در واژه‌نامه‌هاي فارسي، مترادف مقصود، نشانه، غرض، مطلوب و غايت آمده است. در تشريح اين معاني مي‌توان گفت هر فعاليت و اقدامي بر آرمان‌ها و مقاصدي مبتني است و هيچ فعاليت منطقي و قابل قبولي وجود ندارد كه بي هدف و بدون غايت باشد. اين معاني نشان مي‌دهد كه فلسفه‌ي تفكر حاكم بر هر انديشه و نظري، بر پايه‌ي اهداف و مقاصدي شكل مي‌گيرد و مُقدم بر هر قسمت ديگر است. هر طراحي، به ويژه طراحي آموزشي، بايد پس از تعيين هدف، به تدوين برنامه‌هاي اجرايي بپردازد، در كليه‌ي مراحل، آن اهداف و آرمان‌ها را نشانه بگيرد و به سوي آن‌ها حركت كند.

1- اهداف كلي درسي

   در اهداف كلي درسي، مقاصد و انتظارات با واژه‌هاي غيررفتاري و مبهم، اما قابل دسترس، بيان مي‌گردد. اهداف كلي درسي، هدف‌هاي درسي را در همه‌ي ابعاد يادگيري (شناختي، عاطفي و رواني-حركتي) مشخص مي‌كند.

   اهداف كلي درسي از طريق افعال غيررفتاري بيان مي‌شود. با عنايت به اين كه طراحان آموزشي و درسي براي تدوين و استخراج اهداف كلي درسي به افعال متعددي از نوع غيررفتاري نياز دارند، در زير برخي از افعال غيررفتاري مورد نياز براي هدف نويسي ارائه مي‌گردد:‌

دانستن                  واكنش نشان دادن                              دريافتن

فهميدن                  قضاوت كردن                                       پي بردن

درك كردن          ارزش گذاري كردن                           اهميت دادن

به كار بردن          تمايل داشتن                                         ارزش يابي كردن

تركيب كردن        ابداع كردن                                          تحليل كردن

علاقه مند شدن     تفسير كردن                                         دقت كردن

2- هدف‌هاي رفتاري و عملكردي

  هدف‌هاي رفتاري از اهداف كلي سرچشمه مي‌گيرد؛ اما در مقايسه با آن‌ها محدودتر و مشخص‌تر است. يكي از ويژگي‌هاي مهم اهداف رفتاري، قابل اندازه‌گيري و قابل سنجش بودن آن‌هاست. به همين دليل، آخرين مرحله‌ي تجزيه اهداف كلي به اهداف رفتاري يا عملكردي منجر مي‌شود. در اين نوع هدف، انتظارات به صورت مشخص و رفتاري از فراگيرندگان خواسته مي‌شود و حتي ميزان تحقق اين اهداف براساس يك ملاك مشخص مي‌گردد. هريك از اهداف كلي درسي به تعدادي هدف رفتاري تجزيه و با واضح‌ترين عبارات و افعال بيان مي‌شود.

منظور از طبقه بندي هدفهاي تربيتي چيست؟ اين است كه بدانيم تغيير رفتار در چه زمينه‌ها و در چه سطحي صورت مي‌گيرد.

حيطه شناختي : شامل رفتارهايي است كه با توانايي‌هاي ذهني و مهارتهاي عقلاني مانند بازشناسي، يادآوري، بيان مطلب آموخته شده تعبير و تفسير مطالب قضاوت در مورد امور و پديده‌ها، استدلال و مانند آنها مربوطند مانند حل مسئله رياضي-اظهارنظر در مورد متن ادبي و...

حيطه عاطفي : يا انفعالي به رغبت‌ها، نگرش‌ها، اعتقادات و نظام ارزش‌ها مربوط است مثل علاقمند شدن به متون ادبي با يك دوره آموزشي در ادبيات -سخت شدن اعتقادات به ائمه و پيامبر پس از خواندن زندگي پيامبر و...

حيطه رواني و حركتي : شامل آن دسته از رفتارهايي است كه به مهارتهاي عقلي و اعمال بدني هر دو مربوطند مانند ماشين نويسي، نقشه كشي، سيم كشي، نقاشي كردن.

هدفها در حيطه شناختي : از ساده ترين توانايي ذهني تا پيچيده ترين آنها به شرح زير مي‌باشند: دانش، فراگيري، كاربرد، تحليل، تركيب، ارزشيابي كه شرط رسيدن به هريك از طبقات مستلزم كسب مهارت كافي در طبقه پيشين است.

1- دانش : بازشناسي و يادآوري آموخته‌ها، مانند مفاهيم، اصطلاحات، قواعد و اصول از مطالب جزئي تا كلي مانند معناي لغتي را گفتن، اسامي شهرهاي مهم يك كشور را فهرست كردن، قطعه شهري را حفظ كردن و ... اهميت آن از اين جهت است كه مواد و ابزار اوليه تمام ابزارهاي عقلي است.

2- فراگيري : فراگيري يا فهميدن عبارت است از درك و دريافت معنا و مفهوم ظاهري و مستتر در يك مطلب و بيان آن با عبارات و جملاتي كه خود دانش‌آموز مي‌سازد. مانند مفهوم مطلبي را به زبان خود شرح دادن-معناي شعري را به نثر نوشتن- يك نمودار را تفسير كردن- متني را خلاصه كردن- متني را از زباني به زبان ديگر ترجمه كردن.

3- كار بستن يا كاربرد : يعني استفاده از آموخته‌هاي پيشين در موقعيت‌هاي نوين و حل مسائل جديد يا استفاده از مطالب و مفاهيم نظري در موارد و موقعيت‌هاي عملي زندگي مانند با استفاده از پرگار و خط كش مدرج زاويه‌اي را نصف كردن- با استفاده از قواعد رياضي مسائل جديدي را حل كردن و... و فرقش با فراگيري اين است كه در بكار بستن اصول و قواعد آموخته مي‌شود اما نظاير مسايل حل نمي‌شود ولي در فراگيري نظايرش حل مي‌شود مثل حل يك مسئله رياضي كه مشابه آن در كلاس اگر حل شود دانش‌آموز مشابه آن را حل مي‌كند ولي در كار بستن فقط قواعد كلي گفته مي‌شود مثل مسئله حل نمي‌شود دانش‌آموز خودش باتوجه به قواعد اقدام مي‌كند.

4- تحليل : يعني تقسيم مطالب كلي به اجزاي تشكيل دهنده آن، تعيين اجزاء و كشف بيان روابط بين قسمتهاي مختلف يك مطلب و نحوه سازمان بندي آنها و شناخت اصول حاكم بر ساخت آن مطلب مانند عقايد مهم و نكات اساسي يك مطلب را استخراج و خلاصه كند- اشياء را برحسب تفاوتها و شباهت‌ها طبقه بندي كند- درستي يا نادرستي نتايج حاصل از يك آزمايش علمي را تشخيص دهد.

5- تركيب يا آفرينندگي : يعني توانايي پيوند دادن اجزاء به منظور تهيه يك صورت و يا هيئت كلي، ابداع و ساختن يك طرح نوين با استفاده از دانسته‌هاي پيشين و خلق يك اثر علمي، ادبي،‌ فني، هنري و يا اجتماعي تازه لازمه تركيب توانايي در نوآوري، ابتكار و خلاقيت است مانند يك داستان ابتكاري خلق كردن، با مطالعه منابع مختلف يك اثر جديد تأليف كردن-طرح يك آزمايش جديد علمي را تهيه كردن.

6- ارزشيابي يا سنجش : عبارت است از داوري آگاهانه درباره ارزش كارها، انديشه ها، راه‌حل‌ها، روش‌ها و براي منظوري معين و براساس ملاكي مشخص. ارزشيابي پيچيده‌ترين سطح توانايي عقلي است مانند رفتارهاي زير: عقايد مطرح شده در مطالب مختلف را باهم مقايسه كند- در مورد درستي و يا نادرستي نتايج حاصل از يك آزمايش علمي با ذكر دليل قضاوت كند- با مطالعه انواع حكومت با ذكر دلايل كافي بگويد بهترين نوع حكومت كدام است.

 

«هدفهاي كلي آموزشي» و فعلهاي رفتاري هر طبقه در حيطه شناختي

طبقات

هدفهاي كلي آموزشي         (مهارت كلي)

فعلهاي رفتاري

(به صورت زمان حال ساده و سوم شخص مفرد)

دانش

اصطلاحات متداول را مي‌داند.

مفاهيم اساسي را مي‌داند.

روشها را مي‌داند.

تعريف مي‌كند-توصيف مي‌كند-مشخص مي‌كند-فهرست مي‌كند-نام مي‌برد-تكرار مي‌كند-بيان مي‌كند-جور مي‌كند-نسخه برداري مي‌كند.

درك و فهم (فهميدن)

اصول را مي‌فهمد.

تئوريها را مي‌فهمد.

قوانين را مي‌فهمد.

مثال مي‌زند-حل مي‌كند-ترجمه مي‌كند-برگردان مي‌كند- تميز مي‌دهد-تخمين مي‌زند-توضيح مي‌دهد-بسط مي‌دهد- تعميم مي‌دهد- بازنويسي مي‌كند-خلاصه مي‌كند- پيش بيني مي‌كند.

كاربرد

مفاهيم و اصول را در موقعيت جديد به كار مي‌برد.

قوانين و نظريه‌ها را در موقعيتهاي عملي به كار مي‌برد.

تغيير مي‌دهد-محاسبه مي‌كند-نمايش مي‌دهد-مجزا مي‌كند-تجزيه مي‌كند-تفكيك مي‌كند-جدا مي‌كند-هجي مي‌كند.

تركيب

اصول و قواعد را با يكديگر تركيب مي‌كند.

طرح جديدي ابداع مي‌كند.

مطالب را با يكديگر تركيب مي‌كند.

طبقه بندي مي‌كند-درهم مي‌آميزد- انشا مي‌كند-تجديدنظر مي‌كند-بازنويسي مي‌كند-سخنراني مي‌كند- داستان مي‌نويسد-شعر مي‌سرايد- تجديدسازمان مي‌كند-مدون مي‌كند- نمودار تهيه مي‌كند-گروه‌بندي مي‌كند.

ارزشيابي

يك اثر هنري را ارزشيابي مي‌كند.

روشهاي تدريس را ارزشيابي مي‌كند.

قوانين يادگيري را ارزشيابي مي‌كند.

ارزيابي مي‌كند- مقايسه مي‌كند- نتيجه گيري مي‌كند- مقابله مي‌كند- انتقاد مي‌كند- تفسير مي‌كند- ربط مي‌دهد- قضاوت مي‌كند- داوري مي‌كند.

 

 

«هدفهاي كلي تربيتي» و فعلهاي رفتاري هر طبقه در حيطه عاطفي

طبقات

هدفهاي كلي تربيتي

فعلهاي رفتاري

دريافت

نسبت به اهميت يادگيري آگاهي نشان مي‌دهد.

نسبت به نيازهاي انسان و مسائل اجتماعي حساسيت نشان مي‌دهد.

با دقت به فعاليتهاي كلاس توجه مي‌كند.

مي‌پرسد-انتخاب مي‌كند-دنبال مي‌كند-قرار مي‌دهد- نام مي‌برد- اشاره مي‌كند- توصيف مي‌كند- مشخص مي‌كند.

با دقت گوش مي‌دهد-سؤال مي‌كند- مي‌نشيند- ارائه مي‌دهد.

واكنش

قوانين مدرسه را رعايت مي‌كند.

براي انجام كاري ويژه داوطلب مي‌شود.

از مطالعه شعر و ادب لذت مي‌برد.

پاسخ مي‌دهد-كمك مي‌كند-موافقيت مي‌كند- اجابت مي‌كند- پيروي مي‌كند-بحث مي‌كند-تبريك مي‌گويد-اجرا مي‌كند-تمرين مي‌كند-مي‌خواند-گزارش مي‌دهد.

ارزش گذاري

به نقش علم در زندگي روزمره ارج مي‌نهد.

نسبت به رفاه و آسايش ديگران علاقه نشان مي‌دهد.

خود را در قبال پيشرفت اجتماعي متعهد مي‌داند.

كامل مي‌كند-پيشقدم مي‌شود-دعوت مي‌كند-ملحق مي‌شود-پيشنهاد مي‌كند-سهيم مي‌شود-كار مي‌كند-مطالعه مي‌كند-تحسين مي‌كند-تشكر مي‌كند.

سازمان بندي

نقش برنامه ريزي منظم در حل مسائل را مي‌شناسد.

مطابق تواناييها، علايق و اعتقادات خويش برنامه‌اي براي زندگي خود تدوين مي‌كند.

طرفداري مي‌كند- تغيير مي‌دهد- تنظيم مي‌كند-تلفيق مي‌كند-مقايسه مي‌كند-تعميم مي‌دهد-تعديل مي‌كند-تغيير مي‌دهد-اصلاح مي‌كند-منظم مي‌كند-سازمان مي‌دهد-ربط مي‌دهد-تركيب مي‌كند

تبلور

براي انجام كار مستقل از خود اعتماد به نفس‌شان مي‌دهد.

در فعاليتهاي گروهي عملاً همكاري مي‌كند.

عادات خوب بهداشتي را حفظ مي‌كند.

تميز مي‌دهد-تحت نفوذ قرار مي‌دهد-كيفيت چيزي را تعيين مي‌كند-تجديدنظر مي‌كند-خدمت مي‌كند-مميزي مي‌كند.

گلچين مي‌كند- داوري مي‌كند-قضاوت مي‌كند.

 

«هدفهاي كلي آموزشي» و فعلهاي رفتاري هر طبقه در حيطه رواني حركتي

طبقات

هدفهاي كلي آموزشي         (مهارت كلي)

فعلهاي رفتاري

تقليد

از ابزار و وسايل تراشكاري آگاهي دارد.

از حيث جسمي براي تراشكاري آمادگي دارد.

به تراشكاري تا حدودي علاقه دارد.

با كمك استادكار تراشكاري مي‌كند.

تميز مي‌كند-اشتباه خود را رفع مي‌كند-تمرين مي‌كند-حرارت مي دهد-گره مي‌زند-مخلوط مي‌كند-ميخ‌كوبي مي‌كند-به هم مي‌زند- وزن مي‌كند-مي‌پيچد-به هم مي‌پيچد-سفت مي‌كند-بسته بندي مي‌كند- مي‌چيند.

اجراي مستقل

به تنهايي تراشكاري مي‌كند.

به تنهايي نقاشي ساختمان را انجام مي‌دهد.

به تنهايي مي‌سازد.

سوار مي‌كند-اره مي‌كند-آسياب مي‌كند-خمير مي‌كند-مي‌پزد-مي‌دوزد-مي‌بافد-تيز مي‌كند-رنگ مي‌كند-سمپاشي مي‌كند-درو مي كند-مسواك مي‌زند-ناخن مي‌گيرد.

دقت

با دقت موتور را سيم پيچي مي‌كند.

با دقت راديو را تعمير مي‌كند.

با دقت جوشكاري مي‌كند.

با مته سوراخ مي‌كند-آب بندي مي‌كند- فنر ساعت را جا مي‌اندازد- لحيم مي‌كند-صحافي مي‌كند-رفو مي‌كند-گچ كاري مي‌كند- كاشيكاري مي‌كند- حديده مي‌كند- سيم كشي مي‌كند.

هماهنگي حركات

با هماهنگي چشم و دست مجسمه مي‌سازد.

با هماهنگي چشم و دست چكش زني مي‌كند.

با هماهنگي دست و چشم و گوش اركستر را رهبري مي‌كند.

با چرخ خياطي مي‌دوزد-آبشار مي‌زند-شنا مي‌كند-شيرجه مي‌رود-اسكي مي‌كند-دوچرخه سواري مي‌كند-سر مي‌خورد- ويولون مي‌زند-تيراندازي مي‌كند.

عادي شدن

با مهارت رانندگي مي‌كند.

با مهارت با تراكتور شخم مي‌زند.

با مهارت قالي مي‌بافد.

همزمان ترمز و كلاچ را فشار مي‌دهد- (با مهارت) چرخ خياطي را به كار مي‌اندازد- (با مهارت) مي‌سازد- (با مهارت) سوار مي‌كند- (با مهارت) تعمير مي‌كند و غيره.

3- روش تدريس

   يكي از عناصر مهم برنامه‌ي درسي و طراحي آموزشي، انتخاب و اجراي روش مناسب تدريس است. شايد بتوان گفت كه اين عنصر، در همه‌ي الگوهاي طراحي آموزشي جايگاه ويژه‌اي دارد و مهم‌ترين قسمت به حساب مي‌آيد؛ زيرا محتوا، رسانه‌ها، ارزش‌يابي و كليه‌ي مراحل تدريس در جاي جاي روش و الگوي تدريس قرار مي‌گيرد و ما را به همه‌ي اهداف مي‌رساند. هنر معلم نيز در چگونگي انتخاب و اجراي روش‌هاي تدريس نمايان مي‌شود.

4- مدل كلاس و گروه‌هاي كاري

   يكي از وظايف مهم معلمان براي اجراي قوانين تدريس، ايجاد شرايط مناسب از نظر مدل كلاس درس و تشكيل گروه‌هاي دانش‌آموزي است. در الگوهاي جديد تدريس، تشكيل گروه‌هاي درسي براي واگذاري بخشي از وظايف به دانش‌آموزان، جايگاه خاصي دارد.

   بنابراين انتظار مي‌رود كه معلمان در قسمت اول طراحي آموزشي، مدل كلاس و فضاي تدريس (مدل سنتي، فضاي باز، پارك، اردوگاه، كتابخانه، كارگاه، آزمايشگاه و…) را مشخص سازند و براساس آن، دانش‌آموزان را گروه بندي كنند.

5- رسانه‌هاي يادگيري

   در اكثر مدل‌هاي طراحي آموزشي، تعيين و توليد رسانه مورد توجه است و معلمان با همكاري دانش‌آموزان، وسايل و تجهيزات مورد نياز را تهيه مي‌كنند و در جريان تدريس، از آن‌ها براي تسهيل يادگيري بهره مي‌گيرند. در مدل طراحي، به وسايل و رسانه‌هاي ويژه‌اي اشاره شده است؛ زيرا رسانه‌هايي مانند معلم، كتاب، تخته سياه و… به طور معمول در اكثر درس‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما تعدادي از رسانه‌ها صرفاً براي درس ويژه‌اي كاربرد دارند.

ب) اجراي تدرس (فرآيند ياددهي - يادگيري)

   بعد از اين كه اقدامات قبل از تدريس (تعيين اهداف، رسانه‌ها، روش تدريس و مدل كلاس) صورت گرفت، طراحي آموزشي وارد مرحله‌اي مي‌شود كه بايد در كلاس درس، به همت معلم و فراگيرندگان، به عمل تبديل گردد و ياددهي-يادگيري در جريان آن اتفاق افتد.

1- ايجاد ارتباط و انگيزه سازي

    لازمه‌ي هر شروعي، ايجاد ارتباط مطلوب و فضاسازي است. فرآيند ياددهي-يادگيري امري دوسويه است و به توافق هر دو طرف نياز دارد. به اين ترتيب، معلم نمي‌تواند بدون توجه به انگيزه و علاقه‌ي دانش‌آموزان، تدريس را شروع كند؛ زيرا تديس، تزريق نيست. با اين حساب، مهارت داشتن معلم در اين مرحله، بسيار مهم است و نقطه‌ي شروع تدريس به هنرمندي خاصي نياز دارد تا انگيزه‌اي توأم با هدفمندي و نشاط در دانش‌آموزان به وجود آورد.

 

 

مهارت‌هاي انگيزه ساز آغازين بسيار فراوان است و در زير، به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

-         نمايش دادن يك فيلم كوتاه.

-         نشان دادن چيزي جذاب.

-         يك اقدام غيرعادي و سؤال برانگيز.

-         نقل داستاني كوتاه.

-         بهره‌گيري از افراد خارج از كلاس.

-         ارائه‌ي يك گزارش كوتاه.

-         استفاده از شعر و تمثيل.

-         پرسش تحريك آميز.

-         تغيير زمان و مكان تدريس.

-         اجراي يك نمايش كوتاه.

2- فعاليت‌هاي معلم و دانش‌آموزان

   به انجام رساندن اين فعاليت‌ها مهم‌ترين قسمت تدريس محسوب مي‌شود. معلم و دانش‌آموزان كليه‌ي راهبردها و وسايل آموزشي را به كار مي‌گيرند و در يك تعامل چندجانبه، اهداف موردنظر مشخص و قواعد، قوانين، اصول و مفاهيم كشف مي‌شود. در جريان تدوين فعاليت‌ها، توجه به موارد زير تدريس را فعال و مؤثر مي‌كند :

-      به كارگيري مناسب و مطلوب رسانه‌ها.

-      هدايت دانش‌آموزان به سوي مشاركت مطلوب در گروه.

-      توجه به مهارت و دست ورزي‌هاي دانش‌آموزان.

-      ايجاد فضا و زمينه‌ي مناسب براي تفكر دانش‌آموزان.

-      زمينه سازي براي كشف اصول و مفاهيم، به جاي انتقال آن‌ها.

-      رعايت ترتيب و توالي در تدريس.

-      توجه به ابداعات و خلاقيت‌هاي فراگيرندگان.

-      به كارگيري روش‌هاي مطلوب تشويق.

-      بررسي تحقيقات دانش‌آموزي و توجه به آن‌ها.

-      چگونگي ارزش‌يابي تكويني (انتخاب ابزارهاي مناسب و شيوه اجراي مطلوب).

-      هدايت فراگيرندگان با هدف دست يافتن به زمينه‌هاي كاربردي.

-      اعتباربخشي به فعاليت‌ها و تحقيقات دانش‌آموزان.

-      . . .

در فرآيند تعاملي تدريس، انتظار مي‌رود كه معلم چند ويژگي مهم را رعايت كند:‌

-         تسهيل كردن و جان بخشيدن به يك فرآيند.

-         تبديل كتاب به يكي از واسطه‌ها براي انگيزش شاگردان.

-         بهينه سازي فرصت‌ها و امكانات يادگيري ادراكي و موثر بر جامعه.

-         استفاده از روش‌هاي يادگيري تعاملي.

-         استفاده از شيوه‌هاي متنوع و رويكردهاي متفاوت يادگيري.

-         ايجاد محيطي غيررسمي، توام با انسان دوستي و سرشار از صفا و صميميت.

-      داشتن ديد مثبت نسبت به توانايي‌هاي بالقوه‌ي شاگردان و اشتياق آنان به يادگيري كه در اين صورت، كودك تجربيات غني و ديدگاه‌هاي پرارزشي به محل يادگيري مي‌آورد و خود موضوعي براي يادگيري مي‌شود.

-         كلاس درس، با دنياي واقعي رابطه برقرار سازد.

3- ارزشيابي

   «ارزش يابي يعني گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل، مقايسه‌ي آن‌ها با معيارهاي معين و در نهايت، ارزش گذاري و تصميم گيري در مورد آن‌ها.»

الف) ارزش يابي تشخيص

  پس از آن كه از آمادگي فراگيرندگان براي همكاري با معلم و مشاركت در تدريس اطمينان نسبي حاصل شد، ارزش يابي تشخيصي مدنظر قرار مي‌گيرد و مشخص مي‌شود كه نقطه‌ي شروع كار معلم كجاست؟ زمينه‌هاي قبلي دانش‌آموزان چيست؟ آيا اطلاعات آنان همگن و تقريباً هم اندازه است؟ اين جاست كه معلم از طريق يك ابزار اندازه‌گيري مانند پرسش‌هاي شفاهي، پيش دانسته‌هاي دانش‌آموزان را مي‌سنجد و پيش زمينه‌هاي موضوعي تدريس را مطرح مي‌كند و نتايج آن را در طول اجراي تدريس مورد توجه قرار مي‌دهد.

ب) ارزش يابي مرحله‌اي (تكويني)

   ارزش يابي مرحله‌اي در جريان فعاليت‌هاي معلم و دانش‌آموز نقش مهمي ايفا مي‌كند و به ويژه، سبب تقويت حس مشاركت و تعامل مؤثر مي‌شود و اين امكان را به وجود مي‌آورد كه معلم بر بازخورد فعاليت‌هاي كلاسي به صورت مستمر نظارت داشته باشد. هدف از اجراي ارزش‌يابي تكويني، تشخيص ميزان تحقق انتظارات آموزش و پرورش از يكايك مراحل تدريس است.

   بديهي است كه اين نوع اندازه‌گيري و ارزش‌يابي از طريق مشاهده، آزمون‌هاي شفاهي و پرسش‌هاي موردي به صورت كوئيز صورت مي‌گيرد. بنابراين، ارزش يابي تكويني در بطن فرآيند طراحي-آموزشي قرار دارد و انتظار مي‌رود كه معلمان، ضمن اجراي هريك از مراحل تدريس، ارزش‌يابي تكويني مناسبي را اجرا و نقايص احتمالي آن را برطرف كنند.

پ) ارزشيابي پاياني (مجموعه‌اي)

‌   پس از اجراي روش تدريس و پايان يافتن ياددهي - يادگيري (اجراي مراحل)، تعيين ميزان تحقق اهداف و پيشرفت دانش‌آموزان اهميت زيادي دارد. در نتيجه، به نظر مي‌رسد بررسي تأثير روش تدريس و تبادل تجربيات بر دانش‌آموزان و در جهت نيل به انتظارات آموزشي، جزء اصلي آموزش است و ارزش‌يابي پاياني براي رسيدن به اين مهم اجرا مي‌شود.

4- تكليف دانش‌آموزي

   تكاليف را مي‌توان از نظر شيوه‌ي ارائه به دانش‌آموزان و ملاحظات اهداف كتاب‌هاي درسي، در سه مدل خلاصه كرد :

4-1) تكاليف عمومي : منظور از تكاليف عمومي آن دسته از فعاليت‌ها و تمرين‌هايي است كه الزاماً به عموم فراگيرندگان ارائه مي‌شد و اغلب از نوع تمريني يا آماده سازي است.

4-2) تكاليف گروهي : در تكليف گروهي، معلم براساس توانايي‌ هريك از گروه‌ها، موضوعات مناسبي مطرح مي‌كند و هر گروه نيز با برنامه‌ريزي و اجراي اهداف مورد نظر معلم، امر آموزش را متحقق مي‌سازد. تكليف گروهي باتوجه به مشاركت دانش‌آموزان و علايق آنان ارائه مي‌شود و معلم براي هر گروه چند موضوع تعيين مي‌كند و آن‌ها از طريق تصميم جمعي، يكي از موضوعات را انتخاب و اجرا مي‌كنند.

4-3) تكاليف انفرادي : شناسايي تفاوت‌هاي فردي و توجه به آن‌ها، از موضوعات مهم در آموزش و پرورش است. ايجاد وضعيتي براي بروز خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي فردي، از وظايف مهم مدارس به حساب مي‌آيد.

   يكي از روش‌هاي توجه و كمك به شكوفايي فردي، دادن تكاليف انفرادي به دانش‌آموزان است. معلم براي ارائه‌ي اين نوع تكاليف، توانايي‌ها، علايق و بنيان‌هاي ذهني و فكري فراگيرندگان را در نظر مي‌گيرد و براساس آن، فعاليت‌هايي طلب مي‌كند. البته هيچ الزامي نيست كه همه‌ي دانش‌اموزان، تكاليف انفرادي را انجام دهند. بلكه براساس زمينه‌هاي قبلي و شناخت صلاح‌ديد معلم، اين نوع تكليف به عده‌اي از آن‌ها واگذار مي‌شود.

 

منابع :

1- فضلي خاني، منوچهر، راهنماي عملي روش هاي مشاركتي و فعال در فرايند تدريس.

2- سيف، علي اكبر، اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي.

3- پاشا شريفي، حسن، كيامنش، عليرضا، شيوه‌هاي ارزشيابي از اندوخته‌هاي دانش‌آموزان.

4- همت زاده، نعمت، جزوه‌هاي آموزشي.

5- كافي، احمد، جزوه‌هاي آموزشي.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر 1389ساعت 22:3  توسط maryam | 

                                                                                         بودجه بندی دروس علوم اجتماعی

 

 

 

    

 

        تاریخ

 

 

 

 

 

دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

اول

1 -2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-۱۶

 

دوم

1-2

3-4

5-6

   7           

8

9

10

11

 

سوم

1-2

3-4-5

6-7-8

9-10

11-12

13-14

15

16

 

 

 

 

 

 

  

 

     جغرافی

 

 

 

 

 

دروس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

اول

1-2-3-4

5-6-13-14

15-16-18

19-20-21

22-23

7-8

9-10

11-12

دوم

1-2-3-4

5-6-7-8

9-10-11-12

13-14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

سوم

 

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10-11-12

14-15

16-17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

    اجتماعی

 

 

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

اول

 

 

دروس

1-2

3-4-5

6-7

8-9

10

11-12

13

14

 

دوم

1-2

3-4

5-6

7

8

9-10

11

12

 

سوم

 

1-2

3-4

5-6

7

8

9-10

11

12

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 20:50  توسط maryam | 

power point

تهیه و تنظیم از مریم مهدوی

سال تحصیلی :89-90

 

دبیرخانه علوم اجتماعی

 

منابع : چکیده ای از مطالب کتاب   ارایه مطالب  power point 2002

 

 

 

 

آموزش پاورپوینت

مقدمه

برنامه Power Point يکي از برنامه هاي بسته نرم افزاري Office به شمار ميرود که با آن ميتوانيد مجموعه اسلايدهايي که متن را با متن هاي رسم شده Clipart ، عکس، صدا، تصوير ، و حتي جلوه هاي ويژه متحرک نمايش دهيد. پس ميتوانيد کارتان را به اسلايدهاي 35mm تبديل کنيد . علاوه بر اينها چون Power Point يک Package است ميتوانيد سند هاي Word ، کاربرگهاي Excel را به صورت گرافيک و متن و به Power Point اضافه نماييد. در حقيقت Power Point قسمت سمعي – بصري برنامه Office است. برنامه Power Point با نصب برنامه Office در سيستم شما ديده ميشود. برای کاربا این نرم افزار لازم است کاربران آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای Office که Power - Point نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می باشد :

-         حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم 233

-          16 مگابایت Ram

-          حدود 600 مگا بایت فضای آزاد

Presentation - نمايش

مجموعه اي از اسلايدها ميباشد که براي گروهي از افراد نمايش ميدهيد. Power Point فايلهاي خود را با پسوند .ppt ذخيره ميکند که براي اجراي اينگونه فايلها حتماً بايد نرم افزار Power Point را روي سيستم داشته باشيم. همچنين ميتوان فايلهاي Power Point را با پسوند .pps که حالت اجرايي ( exe) دارد نيز ذخيره کرد که در اين حالت براي اجراي اين فايلها نيازي به خود برنامه وجود ندارد.

پسوند .pot مخصوص فايلهايي است که به عنوان الگو يا Template ذخيره ميشوند. ( که در ادامه بحث توضيح بيشتري به اين مقوله داده ميشود. )

هنگام اجراي برنامه Power Point پنجره Start up باز ميشود که سه راه براي شروع را پيشنهاد ميکند.

روش فعال شدن Start up

از منوي Tools گزينه Option ، برگ نشان View ، گزينه Startup Dialog را فعال ميكنيم.

Auto contact wizard :

آسانترين راه ايجاد يک کار جديد است. پس از دريافت اطلاعات يک مجموعه اسلايد ايجاد ميکند که درباره موضوعي که مشخص ميکنيم ايجاد ميشوند.

Design Template :

با انتخاب اين گزينه پنجره New Presentation باز ميشود. با انتخاب يک Template و زدن کليد OK پنجره ديگري باز ميشود که نمونه اسلايدي را که ميخواهيد بر اساس آن مورد طراحي شود را انتخاب ميکنيد. به اين مجموعه Layout ميگوييم که شامل 24 نمونه کار ميباشد . با انتخاب هر کدام نام آن را ميتوانيم سمت راست پنجره مشاهده کنيم.
هر کدام از اين Layout ها داراي معيار هاي ( متن ، جدول ، نمودار و گرافيک ) است . تفاوت استفاده از Auto content wizard با Design template در اين است که در حالت اول مجموعه اي از اسلايدها ظاهر ميشود که در نوار وضعيت ميتوانيم از تعداد آن اطلاع پيدا کنيم.

ولي در Design Template فقط يک نمونه کاري در اختيار کاربر قرار داده ميشود.

Blank Presentation :

يک اسلايد خالي و بدون طرح را در اختيار شما قرار ميدهد که بر اساس انتخاب Layout مناسب ميتوانيد محتويات آن را ويرايش کنيد.

نما هاي Power Point

در قسمت پايين پنجره اصلي Power Point در منتهي اليه سمت چپ نما هايي وجود دارد که با انتخاب هر يک نحوه نمايش اسلايد شما تغيير ميکند. همچنين از منوي View نيز ميتوانيد به اين نما ها دسترسي پيدا کنيد.

نماي Slide view : نمايي است که در آن ميتوان اقدام به ويرايش اسلايد نمود. در حقيقت در اين قسمت است که ميتوان تغييراتي را از جمله شماي ظاهري طرح اسلايد و محتوي اسلايد ها اعمال نمود .

نماي Slide Sorter : اسلايد ها را از چپ به راست و از بالا به پايين صفحه نمايش مرتب ميکند . وقتي بخواهيم تمام کار را يکجا ببينيم يا ترتيب قرار گرفتن اسلايد ها را تغيير دهيم از نماي Slide Sorter استفاده ميکنيم. در اين حالت نمايشي نميتوانيم تغييري در محتواي اسلايد ها بدهيم ولي به راحتي ميتوانيم اسلايدي را حذف يا اضافه نماييم.

Slide Show : هنگامي که اسلايد ها براي نمايش آماده شدند ميتوان آن را در Slide Show مشاهده نمود و نتيجه نهايي کار نمايش به عنوان يک سلسله اسلايد الکترونيکي استفاده ميشود. در اين حالت ميتوان چگونگي تفسير صفحه نمايش هنگام حرکت ميان اسلايد ها و همچنين انيميشن يا جلوه هاي ويژه اي که به کار افزوده ايد را ببينيد. در اين نما امکان هيچ تفسيري در اسلايد ها وجود ندارد. کليد ميان بر Slide Show کليد F5 ميباشد.

Outline View : نمايي را در اختيار ميگذارد که فقط در آن ميتوان اقدام به تايپ متن نمود. در اين نما از هيچ گونه امکانات گرافيکي نميتوان استفاده کرد. با فعال شدن اين نما، نوار ابزار Outlining پديدار ميشود.


ذکر اين نکته ضروري است که در Power Point در هر اسلايد از 5 سطح نوشتاري ميتوان استفاده کرد.

بنا به قرار گرفتن در هر سطح فونت نوشته نيز تغيير ميکند.

در Power Point هر اسلايد ميتواند يک عنوان جداگانه براي خود داشته باشد ( با توجه به اينکه در Power Point به اولين اسلايد ( شماره 1) اسلايد عنوان گفته ميشود.

همانطور که گفته شد اگر اقدام به تايپ متن در اسلايد نماييم ميتوانيم اين کار را در نماي Outline انجام دهيم. با زدن کليد Enter يک اسلايد جديد اضافه ميشود. هنگامي که مکان نما روي شماره اسلايد است با زدن کليد هاي Ctrl+ Enter ميتوانيم داخل اسلايد شده و به آن محتوي بدهيم. ( يک نماي اسلايد 5 سطحي ). نماي Outline نوار ابزاري به نام Outlining را پديدار مينمايد.

براي خاتمه دادن به محتواي اسلايد و ايجاد اسلايد ديگر مجدداً بايد کليد Ctrl+ Enter را بزنيم. براي سطح بندي متون همان طور که گفته شد در Power Point از 5 سطح ميتوان استفاده کرد. که اين کار را با نوار ابزار Outlining براحتي ميتوانيم انجام دهيم . کافي است سطر مورد نظر را انتخاب کرده و يا با دکمه هاي Promote ( ترفيع) و Demote ( تنزل) سطح هاي مورد نظر را ايجاد کنيم. اگر روي سطح اول قرار گرفته باشيم و دکمه Promote را بزنيم آن سطح يک درجه ارتقاع پيدا ميکند. و عنوان اسلايد در سطح گرفته ميشود. دکمه Demote پاراگراف را يک سطح پايين ميبرد. همچنين اگر روي سطح 5 باشيم دکمه Demote از نوار ابزار غير فعال ميشود يعني کمتر از سطح 5 نميتوان ايجاد کرد. ايجاد Outline به ويژه با ترکيب هاي Ctrl+ Enter و Enter ممکن است طول بکشد تا به آن عادت کنيد.

دکمه Move up : ( حرکت به بالا ) و Move down ( حرکت به پايين ) براي پيمايش در بين متن هاي Outline .

Collapse : باعث بسته شدن سطوح در اسلايد جاري ميشود.

Expand : باعث باز شدن سطوح در اسلايد جاري ميشود.

Collapse all : باعث بسته شدن کليه سطوح در همه اسلايد ها ميشود و فقط عنوان اسلايد ها نمايش داده ميشود.

Expand all : باعث نمايش کليه سطوح در کليه اسلايد ها ميشود.

Summery : يک اسلايد با عنوان Summery slide به ليست اسلايد ها اضافه ميکند.

Formal : باعث تغيير فرمت در نمايش اسلايد ميشود.

نماي Normal view : ترکيبي از Outline و Slide view است.

شناسايي نوار ابزار ها و توانايي ايجاد يک نوار ابزار سفارشي نوار ابزار ها نحوه دسترسي سريع به گزينه هاي موجود در منو ها را فراهم ميسازند. نوار ابزار ها را ميتوان از منوي View گزينه Toolbar فعال کرد. براي سفارشي کردن نوار ابزار براي اينکه بتوانيم ابزار هاي دلخواه را به طور پراکنده از منو هاي مختلف انتخاب کنيم در برگ نشان Toolbar گزينه New را انتخاب کرده و نام مناسبي براي آن انتخاب ميکنيم سپس از برگ نشان Command ابزار هاي انتخابي را به نوار ابزار جديد Drag ميکنيم. از اين پس ميتوان نام اين نوار ابزار را در منوي View/ Toolbar مشاهده نمود.
براي اينکه بتوان مکان Screen tip را براي ابزار هاي نوار ابزار فراهم نمود و همچنين کليد هاي ميان بر ابزارها را همراه با Screen Tip نشان داد گزينه Show shortcut keys in screen Tip را از منوي View/ Toolbar/ Customize/ Option فعال ميكنيم.

آشنايي با چند اصطلاح در Power Point :

Placeholder : به مکانهايي در اسلايد گفته ميشود که هنگام انتخاب ، گيره هايي در اطراف آن ظاهر ميشود که ميتوان از نظر نوشتاري مستقل عمل کنند.

Handout : ميتوان از اسلايد چاپ گرفت و در اختيار کساني که در کنفرانس شرکت کرده اند قرار داد كه اصطلاحاً Handout گفته ميشود.

تنظيمات لازم براي بهينه کردن نحوه نمايش Tools/ Option/ View

Startup dialog : در صورت فعال بودن باعث ميشود هنگام شروع کار با Power Point پنجره Startup ظاهر شود.

New slide dialog : هنگام ايجاد يک اسلايد جديد نماي Layout ها را در اختيار ما قرار نميدهد.

Status bar : باعث نمايش نوار وضعيت در پايين پنجره ميشود.

Virtual ruler : خط کش عمودي را در صفحه ميتوان مشاهده کرد . البته به شرطي که Ruler ا از منوي View فعال کرده باشيم.

Windows in taskbar : در صورت باز نمودن بيش از يک برنامه ميتوان براي بستن Presentation جاري بين Presentation ديگر حرکت نمود.

Popup menu on right mouse click : باعث فعال بودن Right clickو ظاهر شدن منوي کرکره اي هنگام نمايش در نماي Slide Show ميشود.

Show popup menu button : باعث ميشود دکمه ها ی عملياتي در منتهي اليه سمت چپ Slide show فعال باشد.

End with black slide : در خاتمه نمايش اسلايد ها ، اسلايدي سياه نمايش داده ميشود . در صورت غير فعال بودن اين گزينه هنگام خاتمه نمايش ، وارد برنامه Power Point ميشويم.

طراحي يک اسلايد با ايجاد زمينه جديد

براي طراحي اسلايد ميتوان از روشهاي پيشنهاد شده در ابتداي متن  کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که يک اسلايد با طرح انتخابي در اختيار ما قرار ميدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابي به بقيه اسلايد ها نيز عمال ميشود. يا از Presentations که از منوي File/ new ميتوان به آن دسترسي پيدا کرد و عملکرد تقريباً مشابه Auto content wizard دارد که در اين حالت گروهي از اسلايد ها هم از نظر طرح و هم از نظر فونت ميتوانيم داشته باشيم و امکان جايگزين کردن متن هاي دلخواه با متن هاي داخل اسلايد وجود دارد.در اين حالت نيز با ايجاد يک اسلايد جديد طرح انتخاب شده به اين اسلايد هم اعمال ميشود. اکنون ميخواهيم ببينيم چگونه ميتوانيم يک اسلايد را خودمان طراحي کنيم. از منوي Insert گزينه New slide را انتخاب ميکنيم . يا کليد ترکيبي Ctrl+M را ميزنيم و از پنجره ظاهر شده New slide- Layout مناسبي مثلاً Blank را انتخاب ميکنيم . با ظاهر شدن اين Layout در حالت Normal view با Right click روي اسلايد و انتخاب گزينه Background از ليست باز شدني رنگ دلخواهي را انتخاب ميکنيم . براي تنوع انتخاب رنگ از More color هم ميتوانيم استفاده کنيم. رنگ مورد نظر را اگر تعدادي اسلايد ايجاد کرده باشيم با دکمه Apply to all به کليه اسلايد ها اعمال ميکنيم و با انتخاب Apply فقط به اسلايد جاري . فرق Apply و Preview در پنجره Background در این است که با انتخاب APPLY  تغییرات بر روی اسلاید مورد نظر اعمال میشود ولی در PREVIEW فقط نمایش داده خواهد شد .

با انتخاب Fill Effects ( پر کننده ) از ليست باز شدني پنجره اي با 4 برگ نشان داخلي ظاهر ميشود. از برگ نشان Gradient در قسمت Colors با انتخاب One color ميتوانيد رنگ مورد علاقه خود را با درجه در اختيار داشته باشيد و همزمان از قسمت Shading style انواع طيف هاي رنگي در رابطه با رنگ شما نمايش داده ميشود.

طيف نور افقي Horizontal

طيف نور عمودي Vertical

طيف نور مورب از بالا Diagonal up

طيف نور مورب از پايين Diagonal down

طيف نور از گوشه From corner

اعمال طيف نور از مرکز From title

Two color هم عملي مشابه One color ارائه ميدهد با اين تفاوت که ترکيبي از دو رنگ گرافيک هاي جالبي ايجاد ميشود.

گزينه Present : طرح هاي از پيش تهيه شده اي است که با انتخاب هر طرح و با تنظيم در قسمت Shading style ميتوان اسلايد را طراحي نمود.

برگ نشان Texture : طرح هاي موزائيکي در برگ نشان وجود دارد که ميتوان از آن به عنوان پشت زمينه اسلايد استفاده کرد و ميتوان با گزينه Other texture نمونه کاري را به اين طرح ها اضافه نمود. جهت اضافه نمودن عنوان ميتوان از فايلهايي که پسوند .bmp و .gif و .jpg دارند استفاده نمود.

برگ نــشان Pattern : در اين برگ نشــان نيز با انتخاب رنگهاي Foreground ( پيش زمينه ) و Background ( پشت زمينه ) و با انتخاب از ليست Pattern اسلايد طراحي ميشود.

برگ نشان Picture : در اين برگ نشان با انتخاب دکمه Select Picture ميتوان تصويري را به عنوان پشت زمينه اسلايد انتخاب نمود که اين تصوير تمام سطح اسلايد را ميپوشاند. در اينجا نيز ميتوان از فايلهايي با پسوند .jpg و .gif و .bmp استفاده کرد که عملکردي متفاوت با Texture دارد که بهتر است خودتان امتحان کنيد.

طراحي با استفاده از Apply design Template

در اثر Right click روي اسلايد زمينه ديگري با نام Template Apply design را انتخاب ميکنيم پنجره اي ظاهر ميشود که نمونه هاي Template را در اختيارمان قرار ميدهد که ميتوان طرح هاي قبلي را با اين طرح ها جايگزين کرد. با Right click روي اسلايد گزينه Slide color scheme را انتخاب ميکنيم و روي اسلايد هاي موجود اثر آن را امتحان کنيد. اکنون در مرحله اي قرار داريد که ميتوانيد انتخاب عملکرد هر يک از 3 روش توضيح داده شده در حالت هاي متفاوت را تشخيص دهيد.


اضافه کردن توضيحات به يک اسلايد :

يک اسلايد ميتواند يک Comment box ( جعبه توضيحات ) داشته باشد که در صورت نياز بتوان از آن استفاده نمود براي اضافه کردن توضيح به يک اسلايد از منوي Insert گزينه Comment را انتخاب ميکنيم. براي اينکه يتوانيد نام نويسنده جعبه توضيحات را به نام خودتان تغيير دهيد کافي است در منوي Tools گزينه Option را انتخاب کنيد و در قسمت General/ User information نام خودتان را تايپ کنيد . از اين پس با اضافه کردن جعبه توضيحات نام نويسنده اين Box با نام خودتان ظاهر ميشود. براي پنهان کردن يا آشکار کردن جهبه توضيحات، از منوي View گزينه Comment را انتخاب ميکنيم . در اين حالت هر چند تعداد Comment که در اسلايد داشته باشيم آشکار يا پنهان ميشود.

آشنايي با پنجره New slide و معرفي چند Layoutبراي باز شدن پنجره    slide New کافي است از منوي Insert گزينه New slide يا فشار دادن کليد هاي ترکيبي Ctrl+M استفاده کنيم.


در اين پنجره 24 طرح موجود است که ميتوانيم مرتبط با موضوعي که ميخواهيم اسلايد را طراحي کنيم نمونه مورد نظر را انتخاب کنيم.اولين Layout : با Title slide ( اسلايد عنوان ) معرفي ميشود که معمولاً براي انتخاب اولين اسلايد استفاده ميشود.

دومين Layout : اسلايدي است که در آن اقدام به تايپ متن ميکنيم که اين متن در يک ستون نوشته ميشود.

نکته :


کليه Layout ها داراي يک عنوان جداگانه در قسمت بالاي اسلايد براي خود هستند به غير از Blank

سومين Layout : مخصوص نوشتن متن به صورت 2 ستونه مي باشد.

چهارمين Layout : براي ايجاد جدول در اسلايد ميباشد که با انتخاب اين گزينه و دابل کليک روي نماد جدول پنجره اي ظاهر ميشود که در آن ميتوانيم تعداد سطر ها و ستونها را مشخص کنيم. مثلاً با وارد کردن عدد 4 براي Columns و عدد 3 براي Rows جدولي با 4 ستون و 3 سطر رسم کنيم. ( نوار ابزار Table ) پنجمين Layout  chart :& Text   پنجمين Layout را ميتوان با متن و نمودار پر نمود که با انتخاب اين اسلايد روي نماد Chart دبل کليک ميکنيم . در اين لحظه پنجره Power Point شبيه پنجره Excel در مي آيد و با پر کردن داده دلخواه درون جدول فعال شده و ميتوان با Right click کردن در محيط نمودار شکل ظاهري نمودار را نيز تغيير داد.

هفتمين Layout :  Organization chart است که ميتوان از آن براي رسم نمودار هاي سازماني استفاده کرد که با Double click روي نماد آن در داخل اسلايد پنجره Microsoft organization chart باز ميشود که با محيط آن آشنا ميشويم.

در اين پنجره در قسمت Chart title ميتوانيم عنوان مناسبي براي نمودار سازماني وارد کنيم.
معمولاً در نمودارهاي سازماني مدير در رأس و در Box manager قرار ميگيرد. بقيه همکاران را ميتوان در قسمتهاي مختلف نمودار وارد نمود که در شکل ديده ميشود. ( اين کار را ميتوان با نوار ابزار سازمان دهي نمودارانجام داد)


در منو هاي موجود در اين پنجره گزينه هايي وجود دارد که براحتي ميتوانيد عملکرد آنها را روي نمودار پياده سازيد. به طور مثال در منوي View ميزان Zooming را تنظيم ميکنيم يا در منوي Styles شکل ظاهري نمودار را تغيير دهيم . همچنين ميتوان از منو هاي ديگر براي تهيه رنگ ؛ تغيير فونت و .... استفاده کرد.


ادامه ي معرفي Layout


Layout شماره 8 : در اين Layout ميتوانيم فقط اقدام به ايجاد نمودار کنيم.


Layout شماره 10-9: وارد اسلايد ميشويم و توسط گيره هايي ( Handle ) که اطراف تصاوير ايجاد شده اند ميتوانيم اندازه آن را تغيير دهيم. همچنين با قرار دادن مکان نما در مرکز شکل اقدام به جابجايي نمود. با فعال شدن تصاوير نوار ابزار Picture ظاهر ميشود. اگر اين نوار ابزار را نميبينيد همان طور که قبلاً گفته شد از منوي View/ Toolbars/ Picture را فعال ميکنيم که با گزينه هاي موجود در اين نوار ميتوانيم تصوير را به دلخواه تغيير دهيم. مثلاً ميزان رنگهاي بکار رفته را کم يا زياد کرد يا شدت نور را کاهش يا افزايش داد. يکي از ابزار هاي اين نوار Crop ميباشد که براي برش قسمتي از تصور از آن استفاده ميشود. همچنين ابزار Recolor picture که عملکرد جالبي دارد با انتخاب اين گزينه ليستي از رنگهاي استفاده شده در تصوير نشان داده ميشود و قسمتي که ميتوانيم اين رنگهاي Original را تغيير دهيم. مثلاً ميتوان تمام رنگهاي سبز بکار رفته در تصوير را به رنگ زرد تبديل کرد. با استفاده از ابزار Format picture هم ميتوان کادري براي شکل در نظر گرفت و رنگ و ضخامت خط اين کادر را نيز تغيير داد.

گزينهReset picture باعث ميشود تمام تغييرات داده شده در تصوير ناديده گرفته شود و تصوير به همان شکل قبلي که وارد شده بود در آيد.


کار ابزار  Insert picture from file تصویری از کامپیوترتان انتخاب ودر اسلاید نشان میدهد  Layout شماره 11 : ( Title only ) فقط داراي عنوان است.


Layout شماره 12 : که Blank است و در اين اسلايد حتي عنوان هم ديده نميشود و به کاربر اجازه ميدهد تا به دلخواه موارد مورد نظر را اضافه کند.بقيه Layout ها هم عملكردي مشابه موارد ذكر شده دارند.


استفاده از Master و ضرورت استفاده از آن : (View/master / Slid Master)

براي اعمال تعييرات کلي در اسلايد از گزينه Slide master که همه موارد اسلايد ها را كنترل ميکند يا از Title master که فرمت اسلايد هاي عنوان را كنترل ميکند استفاده ميکنيم.

همه اسلايد هاي کادر در آغاز بر مبناي Slide master قالب بندي ميشوند. مثلاً اگراز قسمت Presentations در منوي New اسلايدي را انتخاب کنيم و بخواهيم تغييري در تمامي آنها اعمال کنيم از Master استفاده ميکنيم. ميتوان عنوان اسلايد ها و همچنين اطلاعاتي را که در منطقه هاي Date، Footer، Number ظاهر ميشوند فرمت کرد. همچنين اگر تصويري را به Master اضافه کنيم به اين مناسبت که به کليه اسلايد ها اين تصوير اضافه شده حتي با اضافه کردن (Ctrl + M) نيز مشاهده ميکنيم که تغيير اعمال شده در اسلايد جديد هم ديده ميشود.
استفاده از Master باعث جلوگيري از انجام کارهاي تکراري ميشود و همچنين ميتوان به راحتي تنظيم ها را قبل از شروع کار انجام داد و تا به آخر از آن استفاده نمود. در Master جاجايي اشکال گرافيکي و همچنين تغيير رنگ آنها نيز به راحتي انجام ميگيرد كه در حالت عادي ممكن نيست و فقط وقتي كه در Master هستيم مجاز به انجام چنين كاري ميباشيم. همچنين در درون Slide Master چندين ورودي متن نشان داده ميشود . هر يك از اين ورودي ها معادل يك سطح از متن روي اسلايد هستند كه قبلاً در اين مورد در قسمت Outline صحبت شد كه ميتوانيد براي هر يك از سطح ها فرمت متناسبي را برای بقيه در نظر گرفت ( نوع قلم ، رنگ قلم، اندازه قلم، انتخب Bullet )
Bullet ها نمادهاي گرافيكي كوچكي هستند كه معمولاً در ابتداي سطر آورده ميشود . براي دسترسي به اين نمادها ميتوان از منوي Format گزينه Bullet را انتخاب كرد و از جدول باز شده متناسب با موضوع ، Bullet را انتخاب نمود.
نکته :

ابزار Bullet كه در نوار ابزار Formatting وجود دارد صرفاً براي فعال و غير فعال كردن آن در متن ميباشد.

نکته :

با پايين نگه داشتن کليد Shift روي نماي Slide show ميتوان به Title Master دسترسي پيدا کرد.

Title Master : همانطور كه در بالا گفته شد ميتوان با كليد Shift روي نماي Slide View به اين حالت دسترسي پيدا كرد يا از منوي View از گزينه Master و سپس Title Master را انتخاب نمود.

تغييرات داده شده در اين قسمت باعث اثر گذاري روي اسلايدهاي عنوان ميشود و بقيه اسلايدها اين تغييرات را نميپذيرند.

اين امر در مورد قبلي يعني Slide Master صادق است. يعني تغييراتي كه در آن قسمت ميدهيم، روي اسلايدهاي عنوان اعمال نميشود.

گروه بندي اشياء داخل اسلايد

با زدن کليد Ctrl + M از Layout ، Blank را انتخاب کنيد. سپس از نوار ابزار Drawing که پايين صفحه قرار دارد ابزار Oval ( بيضي) و Rectangle ( چهار ضلعي ) را انتخاب کنيد و با Drag کردن روي اسلايد اقدام به رسم آنها نماييد.
مشاهده ميکنيد که با انتخاب هر يک از اين تصاوير ديگري از حالت انتخاب خارج ميشود و در آن واحد فقط روي يکي از اشکال ميتوان کنترل نمود. براي اينکه بتوان تمامي اشياء داخل يک اسلايد را Group نماييم کافي است با پايين نگه داشتن کليد Shift همه را انتخاب نماييد سپس با Right click روي يکي از Group"اشياء گزينه Grouping را انتخاب کنيد.

در اين حالت کليه اشياء انتخاب شده عضو يک گروه ميشوند و هر گونه تغييري اعم از Color, Size و ر وي تمامي اعضاء گروه اعمال ميشود.

براي خارج کردن از حالت Group ميتوان ا Right click روي يکي از اشياء گزينه Grouping / Ungroup را انتخاب نمود که در اين حالت تمامي اشياء به حالت قبل ميروند و هر کدام جداگانه انتخاب ميشوند.
Regroup : براي برگرداندن به حالت Group يا Ungroup ميباشد.

Slide Number - شماره گذاري اسلايدها

استفاده از Hyperlink  در power point

به هنگام نمايش اسلايدها بهتر است موقعيت هر اسلايد را از نظر شماره بدانيم . اين امكان در كنترل اسلايدها هنگامي كه از دكمه هاي عملياتي يا خاصيت Hyperlink استفاده ميكنيم ضروري به نظر ميرسد.
براي اضافه كردن شماره اسلايد از منوي Insert گزينه Slide Number را انتخاب ميكنيم سپس در كادر محاوره اي نشان داده شده OK را ميزنيم كه در اين موقع ماوس به طرف منوي View رفته و پنجره Header & Footer را باز ميكند. در اين پنجره در صورت فعال بودن گزينه Date & Time ميتوان ساعت و تاريخ جاري سيستم را روي اسلايد يا همه اسلايدها اعمال نمود. ( Apply To All يا Apply ) همچنين ميتوان فرمت نمايشي ساعت و تاريخ را از ليستي در اين پنجره انتخاب كنيم.

گزينه Fixed در صورت فعال بودن امكان تايپ عبارتي را به ما ميدهد كه آن را ميتوان در قسمت پايين اسلايد ، سمت چپ ملاحظه نمود و با فعال كردن Slide Number هم ميتوان شماره اسلايدها را اعمال نمود. همچنين در صورت فعال بودن Don’t Show on Title Slide باعث ميشود كليه تغييرات داده شده در اين پنجره روي اسلايد عنوان كه معمولاً اولين اسلايد است ديده نشود.

اجرايي كردن يك فايل در Power Point

همانطور كه گفته شد پسوند فايلهايي كه .pps باشند حالت اجرايي پيدا ميكنند يعني هنگام نمايش ( Slide Show ) احتياجي به برنامه Power Point نميباشد . حال ببينيم چگونه ميتوان يك فايل را به اين حالت تبديل نمود و هنگام ذخيره كردن، هنگامي كه در پنجره Save as قرار داريم كافي است در قسمت File Name اسم دلخواه براي فايل انتخاب كنيم و در قسمت Save as Type گزينه show Power Point (*. pps) را انتخاب كنيم.

توجه :

يك فايل را يك بار با پسوند .ppt و يك بار با پسوند .pps ذخيره كنيد . حال شكل آيكن ها را با يكديگر مقايسه كنيد.
هنگامي كه بخواهيم اسلايدهايي را كه تهيه كرده ايم به عنوان الگو يا Template ذخيره كنيم نيز از پنجره Save as از قسمت Save as Type گزينه Design Template -*.pot را انتخاب ميكنيم كه باز شكل آيكن اين گونه فايل متمايز از بقيه ميباشد. ضرورت تبديل فايلها به شكل الگو در اين است كه ميتوان مانند Design Template كه در قسمت Startup توضيح داده شده است به كرات از طرح آن استفاده نموده پس ميتوان طرح هاي خودمان را به پوشه Template كه در مسير زير قرار دارد اضافه مينمائيم.

C:\program file\ Microsoft office\ templates

اضافه كردن اسلايد از فايلهاي ديگر به فايل جاري


از منوي Insert گزينه Slides From File را انتخاب كرده گزينه Slide From Files را انتخاب كرده و در پنجره باز شده آدرس فايلي كه ميخواهيم از يك يا چندين اسلايد آن استفاده كنيم را پيدا ميكنيم. با زدن دكمه Insert All يا Insert ميتوانيم يك اسلايد يا همه اسلايد ها را به فايل جاري اضافه كنيم. به عبارت ديگر ميتوان توسط اين گزينه ادغام فايل ها را در Power Point انجام داد.

اضافه كردن متون يا فايل هاي ديگر با اسلايد ها : از منوي Insert گزينه Slide From Outline را انتخاب ميكنيم. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه ميتوان متن را از يك محيط ويراستاري مثل WordPad يا Note Pad و ... داخل اسلايد كرد منتهي هر پاراگراف در محيط هاي ويراستاري بجاي عنوان اسلايد ها مينشيند. هر تعداد پاراگراف كه در فايل متني وجود داشته باشد به همان تعداد اسلايد با عنوان همان پاراگراف اضافه ميشود.
نکته :

در محيطهاي متن هر كجا كه Enter زده شود ، پاراگراف ايجاد ميشود.

ايجاد پيوند در Power Point

در Power Point ميتوان متن ، تصوير و کليد هاي عملياتي را با ايجاد پيوند يا Link به ديگر اسلايد ها هدايت نمود. براي اين کار کافي است آيتم مورد نظر را انتخاب کرده و از نوار ابزار استاندارد گزينه Insert Hyperlink را انتخاب ميکنيم. روش ديگري براي اعمال Link به آيتم ، راست کليک بر روي آن و انتخاب Hyperlink است.
با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود که با انتخاب : Existing file or Webpage ، ميتوان به سايتهاي اينترنتي يا فايلهاي موجود در کامپيوتر عمل Link را انجام داد.


گزينه Place in this Document ، ليست اسلايدهايي را که فايل جاري ايجاد کرده است را در اختيار شما قرار ميدهد که با انتخاب هر کدام از آنها ميتوان لينک به شماره اسلايد مربوطه انجام داد.

نکته :

هنگامي که در Power Point اقدام به ايجاد Link ميکنيم، حتماً بايد در نماي Slideshow قرار بگيريم تا نتيجه حاصل را بتوان مشاهده نمود.


متن هايي که Link شده اند تغيير رنگ داده و Underline ميشوند.


ايجاد دکمه هاي عملياتي براي ارتباط بين اسلايد ها : فرض کنيد روي پرونده اي کار ميکنيد که در مورد رشته هاي Office توضيح ميدهد. طبيعتاً اولين اسلايدي که ايجاد ميکنيد ليستي از رشته هاي Office است که با قرار گرفتن روي هر کدام از رشته ها ، پيوند به اسلايدي که توضيح در مورد آن رشته را ميدهد داريد. براي بازگشت به اولين اسلايد بايد دکمه Previous را بزنيم تا به اسلايد اول برسيم. پس بهتر است دکمه اي در هر اسلايد تعبيه کنيم تا در هر شماره اسلايدي که باشيم ما را به اولين اسلايد هدايت کند. همچنين دکمه هايي مانند Back ، و Forward که بتوان راحت تر بين اسلايد ها جابجا شد.


براي درج دکمه هاي عملياتي از نوار ابزار Drawing از گروه Auto Shape ميتوان Action Buttons را انتخاب نموده و يا از منوي Slide show اين گزينه را فعال نمود. هر کدام از دکمه ها عملکرد خاصي را دارند که با ثابت نگه داشتن ماوس روي آنها مشخص ميشود. همچنين ميتوانيم خودمان براي دکمه ها عملکردي تعريف کنيم.
يکي از دکمه ها ، مثلاً Home، را انتخاب ميکنيم و با Drag روي اسلايد در محل مناسب قرار ميدهيم. به محض اينکه دکمه روي صفحه قرار گرفت پنجره Action Setting باز ميشود که در قسمت Hyper link to ، ليستي از عملکرد دکمه ها مشاهده ميشود. به طور مثال Last Slide viewed ، ما را به آخرين اسلايد مشاهده شده ميبرد و يا اگر URL را انتخاب کنيم ، ميتوانيم با دادن آدرس سايت اينترنتي دلخواه ، برنامه را توسط اين دکمه به آن سايت هدايت کنيم.

 
اگر بخواهيم دکمه اي داشته باشيم که ما را به يکي از فايلهاي ذخيره شده در Power Point هدايت کند ، گزينه Other PowerPoint Presentation را انتخاب ميکنيم.

همچنين ميتوانيم دکمه هاي عملياتي را خودمان طراحي کنيم. به اين شکل که با يکي از ابزار هاي Drawing شکلي بر روي اسلايد ميکشيم . سپس وقتي که به حالت انتخاب است روي آن راست کليک ميکنيم و گزينه Action Setting را انتخاب ميکنيم و در ليست موجود در Hyperlink عملکردي براي آن تعريف ميکنيم. همچنين ميتوانيم در پنجره Insert Hyperlink براي دکمه، Screen Tip تعريف کنيم و در Slide Show مشاهده کنيم.

Setup Show

پنجره Setup Show را ميتوان از منوي Slide Show ظاهر کرد. در اين پنجره تنظيماتي انجام ميدهيم که روي نماي Slide Show ميتوانيم نتيجه آن را با انتخاب يکي از سه راه زير مشاهده کنيم :

1- Presented by a Speaker - Full screen : نمايش اسلايد در حالت تمام صفحه که حالت پيش فرض نمايش در Power Point است.


2—window-  Browsed by an Individual : نمايش Slide show در داخل يک پنجره


3- screen Browsed at a kiosk - Full : نمايش Slide show به صورت تمام صفحه با اين تفاوت که در اين حالت راست کليک روي Slide show عمل نميکند.


Loop Continuously until 'Esc' :

با فعال کردن اين گزينه نمايش اسلايد ها در Loop يا حلقه افتاده و وقتي به آخرين اسلايد برسيم مجدداً نمايش اسلايد ها از اول آغاز ميشود. اين کار تا وقتي که کليد 'Esc' را بزنيم ، ادامه پيدا خواهد کرد.
Show without Narration :

 
اگر نمايش اسلايد ها همراه با سخنراني باشند ، با انتخاب اين گزينه اين امکان غير فعال ميشود.

Show without Animation :


با انتخاب اين گزينه امکان انيميشن يا متحرک سازي اسلايد ها غير فعال ميشود و حتي اگر براي آنها انيميشن در نظر بگيريم ، اسلايدها بدون آن نمايش داده ميشوند.


Show Scrollbar :
اين گزينه وقتي فعال است که حالت Browsed by an Individual را انتخاب کرده باشيم و باعث آشکار شدن Scroll bar در پنجره ميشود.در قسمت Slides در پنجره Setup Show ، با انتخاب All نمايش اسلايد ها به ترتيب ايجاد و نشان داده ميشوند. در قسمت بعدي ميتوان حالت نمايش را با دادن شماره اسلايد تعيين نمود. بطور مثال از اسلايد 5 تا اسلايد 14 .

Custom Show :


اگر اين گزنه غير فعال است ، پنجره را ببنديد و از منوي Slide show اين گزينه را انتخاب کنيد. پنجره custom Show ظاهر ميشود که با زدن دکمه New ميتوانيم نام مناسبي را براي نمايش بگذاريم و نمايش اسلايد ها را با انتخاب اسلايد و زدن کليد Add سفارشي کنيم. در اين حالت نمايش اسلايد ها متواند به طور دلخواه انتخاب شود. مثلاً اگر اول اسلايد 7 را انتخاب کنيم و بعد اسلايد 12 ،سپس 18 و .... . مشاهده ميکنيد که در اين حالت خودمان ترتيب نمايش اسلايد ها را انتخاب ميکنيم.


ادامه پنجره Setup Show
به پنجره Setup Show برميگرديم. اين قسمت با تنظيم قبلي فعال شده و ميتوانيم از آن استفاده کنيم. در قسمت Advanced Slides ميتوانيم نحوه نمايش را با انتخاب گزينه Manually ( به طور دستي ) يعني با زدن کليد Enter ا کليک ماوس انجام دهيم.

اگر تنظيمات زمان گذاري شده را قبلاض انجام داده باشيم ميتوان با انتخاب Using Timing,  if Present نمايش اسلايدها را با توجه به زمان داده شده نشان داد.


Slide Transition :


از منوي File گزينه New و سپس تب Presentation را انتخاب کنيد و نمونه اي را برگزينيد. مثلاً Generic به نماي Slide Sorter برويد در نوار ابزار اختصاصي اين نما اولين گزنه يعني Transition Effect را باز کنيد. با انتخاب هر کدام از گزينه هاي اين بخش ميتوانيم جلوه اي را براي جابجايي بين اسلايد ها انتخاب کنيم و در اسلايد انتخابي نتيجه کار ا مشاهده کنيد. در اينجا ميتوانيد اين تنظيم را براي تک تک اسلايد ها انجام دهيد.


با اعمال اين Effect ها به هر اسلايد ، علامت Slide Transition در پايين اسلايد ظاهر ميشود که نشان دهنده اين موضوع است که اين اسلايد اين جلوه را دريافت نموده . اما اگر بخواهيم به تمام اسلايد هاي موجود يک Effect واحد اعمال کنيم ، تا هنگام رفتن به اسلايد بعدي نشان داده شود ، مراحل زير را دنبال ميکنيم :

منوي Slide show گزينه Slide Transition را انتخاب ميکنيم. در اين پنجره نيز ليستي از جلوه ها که در Slide sort وجود داشته ديده ميشود و ميتوان سرعت جابجايي را بين اسلايد با يکي از سه گزينه ( Slow ( آهسته ) ، Medium ( متوسط ) و Fast ( سريع ) ) مشخص نمود.در قسمت Advance ، که بسيار مهم هم ميباشد شما ميتوانيد انتقال به اسلايد بعدي را با کليک ماوس و يا به طور اتوماتيک Automatically After تنظيم کنيد. در قسمت آخر ميتوان زمان را بر حسب دقيقه و يا ثانيه تنظيم نمود. پس هر عددي که در اين قسمت وارد کنيد مقدار زماني است که بين جابجايي که طول ميکشد و به اين طريق ميتوان بدون هيچ گونه کنترلي نمايش اسلايد ها را نشان داد. همچنين در قسمت Sound ميتوان براي اين جابجايي ها صدايي را انتخاب کرد. در پايان با انتخاب Apply يا Apply to All تنظيمات به يک اسلايد يا همه اسلايد ها اعمال ميشود

 

 

Ø     طلب كن، به تو عطا خواهد شد. جستجو كن، خواهي يافت. در را بزن، برويت گشوده خواهد شد.

Ø     از طعنه، توهين و تمسخر بپرهيزيد؛ بياد داشته باشيد كه احترام، احترام مي‌آورد.

Ø     چهار واژه‌ي كليدي براي زندگي شاداب: ايمان، عشق، انضباط فردي و مسئوليت‌پذيري.

Ø     فرمول موفقيت چنين است :

*    هر موفقيت و دستاوردهاي آن از رهگذر تلاش بدست مي‌آيد.

*    تلاشها را انگيزه‌ها در انسان خلق مي‌كنند.

*    انگيزه‌ها را انديشه‌ها مي‌سازند.

*    انديشه‌ها، از باورها و ايمان دستور مي‌گيرند.

 

پس هر موفقيتي از رهگذر يك باور عالي

رودخانه و سد بار                   

-آشنايي با مشخصات رودخانه

رودخانه بار از كوه هاي بينالود در شمال غربي شهرستان نيشابور سرچشمه مي گيرد و يكي از سرشاخه هاي رود كالشور نيشابور است.

سرچشمه اصلي اين رود، كوه و چشمه پرآبي است كه آبشار زيباي بار را تشكيل داده و به دليل شرايط مناسب ارتفاع و آفتابگير نبودن، تا اواخر بهار داراي برف بوده كه ذوب تدريجي برف ،آب اين رودخانه را تامين مي كند. البته در مسير چند چشمه ديگر به اين رود مي پيوندند. اين رودخانه تا حدود 20 كيلومتري سرچشمه در داخل كوهستان بوده و حالت دايمي دارد كه در اين مسير از شهر بار و روستاهاي اريه، دامنجان، چهارباغ و خانلق عبور مي كند. در

سه كيلومتري جنوب روستاي خانلق رود، وارد منطقه هموار و دشت شهرستان تحت جلگه مي شود و حالت فصلي به خود مي گيرد. مسافتي حدود 35 كيلومتر اين گونه بوده و در نزديكي روستاي رهن كاريز از توابع بخش مركزي شهرستان تحت جلگه به رود فصلي كالشور نيشابور مي پيوندد. در اين قسمت به دليل فراهم شدن خاك هاي آبرفتي و حاصلخيز در طول زمان هاي گذشته، روستاها و اراضي كشاورزي زيادي به وجود آمده است. سيلاب (حالت فصلي) رودخانه بار به كالشور مي رسد.

رودكالشور بزرگترين رودخانه فصلي دشت نيشابور و منطقه تحت جلگه است و نقش زهكش (خارج كننده آبهاي روان و سطحي) تمام حوضه را بر عهده دارد. اين رود از ارتفاعات كوه قرمزي، كوه تخت شاه و ديزباد در شرق نيشابور و دامنه هاي شمالي كوه چهل تن در بخش كدكن تربت حيدريه سرچشمه مي گيرد و با عبور از ميانه دشت شهرستان نيشابور و حاشيه جنوبي شهرستان تحت جلگه در شمال غربي روستاي حصارسرخ از توابع بخش ميان جلگه نيشابور از منطقه خارج و وارد دشت سبزوار  مي گردد و سپس با عبور از اين منطقه و با پيوستن كالشور جوين و كالشور جاجرم به آن، با نام كالشور سبزوار يا ابريشم رود به نمكزارهاي دشت كوير در جنوب شاهرود فرو مي رود. اين رود فصلي از سرچشمه تا دشت كوير مسافتي حدود 350 كيلومتر را طي مي كند. در محل روستاي حسين آباد جنگل (بخش ميان جلگه نيشابور) يك ايستگاه هيدرومتري (آب سنجي) بر روي اين رود فصلي ايجاد شده است كه حجم متوسط سالانه آب آن را حدود 47 ميليون مترمكعب نشان مي دهد. حوزه آبريز اين رود تا محل ايستگاه حدود 7300 كيلومتر مربع است. و ميزان هدايت الكتريكي (املاح آب) حدود 12000 ميكرومهوس بر سانتي متر را نشان مي دهد و همچنانكه از نام آن پيداست شور بوده و غير قابل مصرف است.

در مسير رودخانه بار از سال 1329 ايستگاه هيدرومتري (آب سنجي) در محل روستاي اريه حداث شده كه وسعت حوزه آبريز رودخانه بار تا محل اين ايستگاه حدود 119 كيلومتر مربع است و بالاترين ارتفاع 2900 متر (كوه هاي اطراف آبشار بار) و كمترين ارتفاع در محل ايستگاه 1530 متر از سطح دريا مي باشد. شيب متوسط رودخانه 4 درصد و متوسط حجم جريان سالانه آن در محل ايستگاه حدود 28 ميليون متر مكعب است.

كيفيت آب آن براي مصارف شرب و كشاورزي خوب است، به طوري كه آب آشاميدني شهر بار از محل سرچشمه (آبشار) تامين مي گردد و هزاران هكتار باغ و زمين كشاورزي حاشيه اين رودخانه، از آب آن آبياري مي شوند. ميزان بيشترين و كمترين هدايت الكتريكي آن به ترتيب 810 و 258 ميكرومهوس بر سانتي متر مي باشد.

مهمترين رودي كه به رودخانه بار مي پيوندد رود طاغان است.

رودخانه طاغان كه از جنوب شهر بار و شرق روستاي طاغان و نزديكي روستاي درخت جوز و كوه هاي بينالود سرچشمه مي گيرد، پس از طي مسافتي حدود 10 كيلومتر در روستاي چهارباغ به رودخانه بار مي پيوندد. اين رودخانه در بالا دست حالت دايمي دارد و در ايام پر آبي فصل بهار و سيلابها به رودخانه بار مي پيوندد كه در نهايت به كالشور نيشابور مي ريزد. در روستاي طاغان يك ايستگاه هيدرومتري از سال 1348 فعال است. وسعت حوزه آبريز رودخانه تا محل ايستگاه 102 كيلومتر مربع است و شيب متوسط حوزه به 5/7 درصد مي رسد و متوسط حجم سالانه آن حدود 18 ميليون مترمكعب است. كيفيت آب آن شبيه رودخانه بار است و براي مصارف كشاورزي و شرب مناسب است

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 20:43  توسط maryam |